Czym są roztwory i w jaki sposób je dzielimy?

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest mieszanina. Mieszaniną nazywamy układ, który składa się z minimum dwóch składników.


 

Jaki jest podział mieszanin?

Mieszaniny możemy podzielić na:

  1. jednorodne- układ jednofazowy; składniki w tej mieszaninie nie są widoczne gołym okiem

  2. niejednorodne - układ wielofazowy; składniki w tej mieszaninie są widoczne gołym okiem

Podział mieszanin w stanie skupienia ciekłym ze względu na wielkość cząsteczek substancji:

  1. roztwór właściwy- w mieszaninie tej średnica cząstek substancji rozpuszczonej jest mniejsza niż 1 nm, a mieszanina ta jest klarowna i przepuszcza światło

  2. koloid- w mieszaninie tej, średnica cząstek substancji rozpuszczonej zawarte jest w zakresie 1-100nm, mieszanina ta jest mętna i daje pozytywny efekt próby Tyndalla (światło ulega w niej częściowemu rozproszeniu)

  3. zawiesina- w mieszaninie tej średnica cząstek substancji rozproszonej jest większa niż 100 nm, zawiesiny to nieprzezroczyste mieszaniny, zatem nie przepuszczają one światła

Czym jest roztwór?

Roztworem nazywamy układ wieloskładnikowy, w którym wyróżnić można rozpuszczalnik i co najmniej jedną substancję rozpuszczoną. Przykładem roztworu jest ciepła woda z cukrem, gdzie rozpuszczalnik (fazę rozpraszającą) stanowi woda, a substancję rozpuszczoną (fazę rozproszoną) stanowi cukier.

 

Omówmy sobie dogłębniej poszczególne rodzaje mieszanin.

Roztwór właściwy

Roztworem właściwym nazywamy taki układ, w którym substancja rozpuszczona nie strąca się w postaci osadu- układ trwały. Po zmianie warunków możemy jednak wytrącić substancję rozpuszczoną w postaci osadu. Zmianie warunków możemy poddać na przykład temperaturę, możemy dodać więcej substancji lub odparować rozpuszczalnik. 

 

Stany skupienia roztworów

Jeżeli myślimy o rozpuszczalniku, to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl ciecz, a gdy pomyślimy o substancji rozpuszczonej- ciało stałe, ciecz lub gaz. Jest to najbardziej typowy rodzaj roztworu, który nazywamy roztworem ciekłym. Roztwory mogą też mieć inny stan skupienia:

  • stały np. stopy metali

  • gazowy np. powietrze

 

Czym jest koloid?

Koloidem nazywamy mieszaninę, która składa się z ośrodka dyspersyjnego i substancji rozproszonej. 

W jaki sposób możemy trzymać koloid?

Jednym ze sposobów otrzymywania koloidu jest kondensacja. Polega ona na tym, że cząsteczki lub jony łączą się w większe zespoły. 

Kolejnym sposobem jest dyspersja. Polega ona na Rozdrabnianiu większych cząstek w ośrodku dyspersyjnym na skutek działania mechanicznego, zastosowaniu fal ultradźwiękowych lub obróbki termicznej.

 

Właściwości koloidów

Jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, koloidy dają pozytywny wynik próby Tyndalla. Próba ta polega na tym, że przystawiamy źródło światła na przykład latarkę do jednej strony zlewki, w której mamy koloid. Światło ulega częściowemu rozproszeniu (tworzy się charakterystyczny stożek). O roztworach koloidalnych możemy powiedzieć także, że są nietrwałe. Oznacza to, że na skutek działania mechanicznego tj. mieszania, wstrząsania lub dodania dodatku roztworu innej substancji może dojść do koagulacji. Koagulacja jest procesem polegającym na łączeniu w większe skupiska  cząstek fazy rozproszonej, w wyniku czego powstaje galaretowaty osad nazywany żelem. Istnieje proces odwrotny, który może odwrócić koagulację - jego nazwa to peptyzacja.

 

Czym są emulsje i jakie typy emulsji wyróżniamy

Emulsją nazywamy mieszaninę dwóch nierozpuszczających się w sobie cieczy. Ważne jest to, że jedna ciecz rozproszona jest w drugiej  w postaci kropel. Emulsje możemy podzielić na dwa rodzaje. Emulsją typu olej w wodzie (O/W) nazywamy emulsję, w której dominującym składnikiem jest substancja hydrofilowa (taka, która ma kontakt z wodą), a składnikiem w niej rozproszonym- substancja hydrofobowa. Drugim typem emulsji jest emulsja woda w oleju (W/O). Emulsję nazywamy w ten sposób, gdy w substancji hydrofobowej jest rozproszona substancja hydrofilowa. 

Ranking:5 z 5

Według opinii 5 użytkowników

Autor: Julia K.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora

Szukasz korepetytora?

Wybieraj najlepszych korepetytorów w serwisie BUKI!

INNE ARTYKUŁY NAUCZYCIELA

Zarejestruj się jako korepetytor na BUKI!

Bezpłatna rejestracja w 10 minut

Zajęcia indywidualne lub przez Skype

Płatność bezpośrednio od ucznia

Przeczytaj także sekcję «Blogi korepetytorów»:

Jak napisać super wstęp w maturalnym wypracowaniu z historii? Sprawdź mój sposób!

W tym krótkim artykule wyjaśniam, jak w prosty sposób przygotować świetny i merytoryczny wstęp do maturalnego wypracowania z historii! Koniec z laniem wody, czas na konkrety!

Autor: Dominik N.

Ustalanie celu zajęć przed sesjami nauki 🎯

Edukacja to maraton, nie sprint. Jak miesięczne cele mogą pomóc Twojemu dziecku wytrwać i triumfować.

Autor: Kacper K.

Idealna Pora do Nauki? Zegar Biologiczny a Efektywność Edukacji 🕰️📚

Prosta nauka o tym, jak dostosowanie czasu nauki wpływa na wyniki Twojego dziecka."

Autor: Kacper K.

Odkrywaj matematykę na nowo: Techniki na zrozumienie trudnych koncepcji

Odkryj, jak proste zmiany w podejściu mogą przekształcić Twoją relację z matematyką. Z matematyki strachu do matematyki siły.

Autor: Kacper K.

Osiąganie Zen w Nauce: Jak Rytuały Mogą Poprawić Koncentrację 🧘‍♂️📚

Odkryj, jak mała zmiana w otoczeniu potrafi zwiększyć Twoją zdolność do nauki. Proste triki, wielkie efekty.

Autor: Kacper K.

Jak wykorzystać teorię 6 filarów do budowania pewności siebie w nauce? 🎓💡

Dowiedz się, jak docenianie własnego wysiłku, niezależnie od wyników, może przynieść Ci większą satysfakcję z nauki.

Autor: Kacper K.

Inne wiadomości:

;