Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz gry planszowe jako narzędzie wychowawcze.

Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomoc

 

Umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy są niezmiernie ważne - w wielu przypadkach różnych zdarzeń losowych mogą ratować ludzkie życie i/lub chronić ludzi od negatywnych następstw zdrowotnych zdarzeń losowych (w sytuacjach różnych wypadków, zdarzeń o charakterze chorobowym - zawały, udary, ataki padaczki etc).

Umiejętności te niestety obecnie w programach nauczania szkół praktycznie nie występuję.

Uważam, że powinny być one intensywnie nauczane począwszy już od młodzieży w wieku lat 14 a na młodzieży dorosłej kończąc (uczniowie szkół średnich oraz studenci).

Uważam również, że zajęcia te powinny być na tyle intensywne by w sytuacjach potrzeby udzielenia pierwszej pomocy innemu człowiekowi reakcja osoby udzielającej pomocy była wręcz odruchowa-automatyczna.

Uwarunkowane jest to faktem, że w sytuacji w których występuje potrzeba udzielenia pomocy innemu człowiekowi pojawia się zwykle silny stres osób mogących udzielić pomocy; w takich sytuacjach zwykle występuje również wymaganie bardzo szybkiego działania. Z tego punktu widzenia, ten wyuczony automatyzm o którym piszę wyżej jest bardzo ważny.

By takie umiejętności wykształcić potrzebne są intensywne-długotrwałe cykle szkoleniowe udzielania pierwszej pomocy.

Z drugiej strony uważam, że programy nauczania przeładowane są zupełnie niepraktyczne wiedzą - na przykład przysłowiowa nauka na lekcjach biologii budowy pantofelka pierwotniaka etc.

Tym samym uważam, że programy szkół podstawowych, średnich oraz wyższych powinny zawierać stosowne zajęcia z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w znacznym wymiarze godzinowym - na przykład:

- klasa 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 szkoły średniej - 2 godziny tygodniowo;
- klasa 2, 3 i 4 szkoły średniej oraz studenci - 1 godzina tygodniowo.

Reasumując, uważam że programy nauczania powinny ewaluować w kierunku o którym piszę wyżej.


Gry planszowe jako narzędzie wychowawcze

 Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo dużo ciekawych, edukacyjnych gier planszowych. Gry te odznaczają się zwykle ciekawą grafiką "akcesoriów" jakie używa się w grze oraz ciekawymi "scenariuszami" działań realizowanymi podczas gry. Idea tych gier w kontekście dzieci i młodzieży to mówiąc ogólnie wychowanie przez zabawę, rozwój wyobraźni, strategicznego myślenia, zdrowego ducha współzawodnictwa etc. Jest to ciekawa forma pozytywnego zorganizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego alternatywa dla spędzania czasu przez dzieci i młodzież, w sposób wpływający negatywnie na kształtowanie ich osobowości.

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz gry planszowe jako narzędzie wychowawcze.

Mam tu na myśli, że jest to alternatywa dla takiego często nie korzystnego spędzania czasu przez dzieci/młodzież jak:

- długotrwałe przesiadywanie przed komputerem (internet, gry i w konsekwencji na przykład uzależnienia);

- spędzanie dużej ilości czasu "na podwórku" czemu często towarzyszą liczne negatywne zjawiska: przemoc, kontakt z używkami etc.

 Tym samym uważam, że w szkołach zarówno podstawowych jak i średnich powinny działać pozalekcyjne zajęcia dodatkowe propagujące spędzanie czasu wolnego przy grach planszowych, organizowane przez nauczycieli szkół.

Autor: Paweł T.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora