Historia życia na ziemi

Pierwszy etap ewolucji na ziemi nie dotyczył zwierząt, roślin, ani nawet komórek. Wszystko zaczęło się od procesu przemian substancji chemicznych. Ten okres nazywamy etapem ewolucji chemicznej.
 
Etap ewolucji chemicznej
 
Jest to czas w którym nastąpiło spontaniczne powstawanie związków organicznych w wodzie. Pojawiły się aminokwasy, tłuszcze, RNA. Do tego procesu konieczne były odpowiednie warunkii: brak tlenu, energia z wyładowań elektrycznych(pioruny), obecność chemicznych budulców w wodzie (węgiel, azot, siarka), dużo czasu.
 
Dla etapu ewolucji chemicznej istotne jest pojęcie pierwotnego bulionu. Określa ono sytuację w której związki organiczne powstawały w wodzie lub na powierzchni skał znajdujących się w wodzie w wyżej opisanych warunkach.
 
Świat RNA
RNA prawdopodobnie powstało przed DNA. Naukowcy uważają tak ponieważ  RNA może samo się kopiować. DNA potrzebuje RNA do replikacji. RNA było pierwszym sposobem zapisu informacji genetycznej. Dopiero w kolejnym etapie wykształcił się proces DNA->RNA->białko
 
Historia życia na ziemi
 
Pojawienie się pierwszych komórek
 
Pierwsze komórki by heterotrofami, żywiły się związkami organicznymi z pierwotnego bulionu. Tlen w atmosferze i wodzie pojawił się w wysokim stężeniu dopiero po powstaniu organizmów samożywnych, przeprowadzających fotosyntezę. Z tego względu wiemy że pierwsze komórki były beztlenowcami.
 
W kolejnym etapie ewolucji pojawiły się autotrofy, wykorzystujące energie słoneczną. Przed ich pojawieniem się nie było tlenu w atmosferze. Autotrofy wytwarzają tlen dzięki czemu w późniejszym etapie zwierzęta będą mogły wyjść na ląd.
 
Teoria endosymbiozy
Jest to ważna koncepcja zakładająca że mitochondria i chloroplasty to bakterie wchłonięte przez pierwotne komórki. Świadczą o tym liczne podobieństwa tych organelli do komórek bakteryjnych. Mitochondria oraz chloroplacty mają podobny rozmiar co znane komórki prokariotyczne. Posiadają własne niezależne od komórki DNA i rybosomy podobne do bakteryjnych.
 
Prekambr
 
Jest to okres ewolucji w którym pojawiają się bakterie, glony, proste zwierzęta wielokomórkowe
 
Era paleozoiczna
 
W tym okresie wyodrębniają się wszystkie grupy roślin po za okrytonasiennymi (to te które mają owoce). Pojawiają się ryby, później płazy, następnie gady.
 
Era mezozoiczna
 
W jej trakcie dominują dinozaury. Pojawiają się ptaki i ssaki. Wśród roślin pojawiają się okrytonasienne. Następuje wielkie wymieranie, prawdopodobnie związane z uderzeniem meteorytu.
 
Era kenozoiczna

Jest to era w trakcie której różnicują się ptaki, ssaki oraz owady. Koniec ery gadów- przestają dominować na ziemi jako największe zwierzęta.

Autor: Sara J.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora