Jak ósmoklasista powinien przygotować się do egzaminu z języka polskiego?

Jak ósmoklasista powinien przygotować się do egzaminu z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego, który na zakończenie szkoły podstawowej zdaje każdy ósmoklasista, to pierwszy tak poważny egzamin z tego przedmiotu. Jego wynik ma wpływ choćby na możliwości dalszej edukacji w dobrym liceum. Zarazem przygotowanie do tego egzaminu daje konieczne podstawy do sprawnego posługiwania się językiem polskim na dalszych etapach kształcenia. Słusznie zakłada się, że absolwent szkoły podstawowej powinien mieć dobrze opanowaną gramatykę i ortografię. Powinien umieć pisać krótkie teksty (rozprawki, sprawozdania, listy, podania etc.),a także analizować i interpretować krótkie teksty literackie. Wbrew pozorom nie są to małe wymagania. Dla wielu uczniów końcowy egzamin z polskiego stanowi spore wyzwanie, tym bardziej że poziom nauczania w szkołach jest bardzo zróżnicowany, a nauczycielom nie zawsze starcza czasu dla uczniów, którzy mają problemy z polskim. Tym, którzy tego przedmiotu nie lubią, warto przypomnieć, że są Polakami i nawet jeśli w przyszłości ich praca nie będzie związana z szeroko pojętą humanistyką, to przecież raz po raz będą musieli coś napisać (oby bez kompromitujących błędów!), a ich sposób mówienia, będzie zdecydowanie rzutował na opinie o nich.

Jak ósmoklasista powinien przygotować się do egzaminu z języka polskiego?

Na co więc przede wszystkim należy zwrócić uwagę, przygotowując się do tego egzaminu?

Przede wszystkim trzeba przeczytać obowiązkowe lektury! Nie wolno iść „na skróty”, zapoznając się tylko ze streszczeniami. Podczas czytania lektur warto robić notatki, aby zapamiętać główne postaci i wydarzenia. Koniecznie też należy zachować zeszyty szkolne z przynajmniej z ostatnich dwóch lat nauki. Wtedy łatwiej jest powtarzać przed egzaminem. Brak znajomości tekstów może szybko się ujawnić z niekorzyścią dla zadającego, podobnie jak ich znajomość pomaga bardzo podczas pisania sprawdzianu. Do egzaminu należy powtórzyć też dobrze całą gramatykę. Zapowiedzią złego wyniku jest to, jeśli uczeń nie umie na przykład odróżnić dopełnienia od przydawki, nie wie nic o imiesłowach, albo nie zna dobrze części mowy. Takie braki najlepiej uzupełnić z pomocą fachowego korepetytora. On też szczególnie może pomóc, gdy chodzi o pisanie rozprawki.

Jak się do tego zabrać? Jak zacząć i jak skończyć? Jakich błędów szczególnie unikać? Czy warto układać plan przed przystąpieniem do pisania? Na te i inne pytania można najlepiej i najszybciej zdobyć odpowiedzi na prywatnych lekcjach pod okiem doświadczonego nauczyciela, który z uczniem omówi przynajmniej kilka wypracowań. Podobnie ma się sprawa z rozumieniem czytanego tekstu. W tym przypadku wielu uczniów zaniedbuje ćwiczenie, bo uważają, że przecież rozumieją polskie teksty. Okazuje się jednak, że nie zawsze umieją czytać utwory literackie dokładnie i ze zrozumieniem. To też trzeba wcześniej poćwiczyć, aby na egzaminie nie popełniać błędów, które zaniżą ocenę. Dobrze jest korzystać z różnych materiałów, jak choćby sprawdzianów z poprzednich lat, nie można jednak zapominać, że musimy uporządkować wiedzę i nauczyć się konkretnych umiejętności. Wtedy każdy egzamin będzie łatwy. Nie należy powtórzenia odkładać na ostatni moment. Myślę, że najpóźniej należy je zacząć trzy miesiące przed egzaminem. Im wcześniej, tym lepiej. Gdy okaże się, że wszystko jest opanowane, można przecież wcześniej zakończyć przygotowania. Gorzej jest wtedy, gdy parę dni przed egzaminem brakuje podstawowej wiedzy.

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego ma jeszcze inne tajniki. Ponieważ uczę od prawie trzydziestu lat, poznałem je znakomicie. Zapraszam więc tych, którzy nie tylko chcą zdać egzamin z polskiego, ale marzy im się bardzo dobry rezultat, który będzie owocował na dalszych etapach nauki i w życiu.

Autor: Ryszard Z.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora