Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

Nie święci garnki lepią

 O maturze- należy zacząć rozmyślać nie później niż w przedostatniej klasie szkoły średniej! Trzeba wówczas zrobić dogłębny rachunek sumienia -  przeanalizować swoje słabe i mocne strony (analiza SWOT) oraz wynikające z nich zagrożenia i szanse (negatywy i pozytywy). Od czego zacząć? - oczywiście od założeń podstawy programowej, od tego, jakie są wymagania na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz ustnym, który będzie obowiązkowy znów od roku szkolnego 2022/2023. Wszystkie te niezbędne wiadomości zawarte są w Informatorze dla maturzysty lub poda je Wam nauczyciel języka polskiego. Ale są stałe elementy podstawy, od których nie da się uciec:

  • przeczytane i przeanalizowane lektury, to zapewne najtrudniejszy punkt programu, ale niezbędny!
  • ważne daty ( np. rozpoczęcie i zakończenie epok);
  • znajomość kontekstów literackich;
  • znajomość założeń epoki - gdy je poznacie, zapamiętacie ułatwi Wam to interpretację dzieł literackich (trudno, żeby np. w pozytywizmie twórcy zajmowali się nie pracą u podstaw a nieszczęśliwą miłością), pamiętajcie: każda epoka ma swoje cele!
  • pochylcie się nad teorią literatury, poetyką, historią literatury, językoznawstwem;

    Nie święci garnki lepią

Powyższa, pozyskana wiedza  pozwoli Wam w ok. 70% przebrnąć przez część testową egzaminu, zaś pozostałe 30% to wiedza ogóla: np. czytanie prasy opiniotwórczej. Zauważcie proszę, że zamieszczony na pierwszej stronie tekst (czytanie ze zrozumieniem) to zawsze artykuł prasowy z "wyżej półki" np. szkic krytyczny, rozważania intelektualne. Tytuły prasowe - Polityka, Wprost itp. Serdecznie zachęcam do przeczytania kilku numerów tych czasopism. Takie działanie pozwoli Wam na oswojenie się z tematyką, sposobem konstruowania wytworów, sposobem wieloaspektowego podejścia do tematu, porównania spostrzeżeń czy wymiany myśli. Nie traktujcie tego zadania jako zła koniecznego, to również Wasz rozwój wewnętrzny, tematy do dyskusji - coś jednak w tym życiu trzeba wiedzieć, a im trudniejsza percepcja, tym większa wartość dodana zdobytej wiedzy, przełamanie własnych niedoskonałości, próba zmierzenia się z tym, co sprawia trudność, co świetnie usprawiedliwiamy przed samymi sobą nie wiem, nie umiem, nie mam zdolności, lepiej wydolną mam lewą półkulę mózgu, albo prawą, albo wystarczą mi moje zdolności i wiedza, którą pozyskuję w rewelacyjnie krótkim czasie z  sukcesami. Otóż nie! Język polski to nie tylko obszar, w którym mierzycie się po raz ostatni w liceum czy technikum, oj nie! To spektakularna wiedza, która będzie Wam potrzebna do końca życia. Poczynając od znajomości tekstów kultury (literatury, filmu, sztuki) aż po biegłą, w ojczystym języku konwersację z ludźmi, którzy zajmują eksponowane stanowiska i mogą być Waszymi  pracodawcami, a rozmowa z Wami powinna być dla nich przyjemnością, retoryka (sposób formułowania myśli) winna wywoływać przekonanie, iż jesteście elokwentni, niepowtarzalni i warto z Wami pracować!!! 

Wyrażam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że jak mawiał Norwid, bo największym prosty lud poetą :):):)

 

 

 

Autor: Anetta D.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora