Teoria ewolucji

Lemark- pierwszy uczony który ogłosił że organizmy podlegają zmianom w wyniku zjawisk naturalnych. Uważał że mogą one nabywać cechy w trakcie życia i przekazywać potomstwu. Teoria jest nieprawdziwa, ale przełomowa.np. żyrafy wyciągają szyje do góry przez co mają dłuższe szyje i przekazują tą cechę potomstwu
 
Darwin- uczony i podróżnik. Podróżując na żaglowcu i zwiedzając różne wyspy zaobserwował że zwierzęta zamieszkujące wyspy (Galapagos) i Amerykę Południową są do siebie podobne (biogeografia). Obserwował też dobór sztuczny i był pod wrażeniem te że hodowcy zwierząt są w stanie wyhodować tak różne zwierzęta i rośliny przez odpowiednie krzyżowanie. Zastanawiał się nad tym czy podobnym mechanizmom nie podlegają również ludzie i zwierzęta wolno żyjące.  Wpływ na Darwina miała również teoria starej ziemi czyli koncepcja że ziemia liczy setki tysięcy lat(w jego czasach ludzie myśleli że ziemia ma 7 tysięcy lat) oraz wykopaliska geologiczne. Darwin uważany jest za twórcę teorii ewolucji.
 
Teoria ewolucji
 
Teoria Ewolucji Darwina zakłada że gatunki powstają oraz zmieniają się na skutek doboru naturalnego. Teoria oparta jest na obserwacji 4 zjawisk:
-w populacjach występuje zmienność genetyczna, w sensie w jednaj grupie osobniki mają różne cechy.
-zdolność do reprodukcji prowadzi do geometrycznego wzrostu liczebności (czyli gdyby osobniki nie ginęły na skutek doboru naturalnego byłoby ich nieporównywalnie więcej)
-osobniki konkurują między sobą o zasoby takie jak: woda,pożywienie,światło
-potomstwo o najkorzystniejszych cechach ma największe szanse na przekazanie genów w kolejnym pokoleniu
 
 
Dobór naturalny prowadzi do adaptacji, czyli zwiększa szanse na przeżycie w danym środowisku. Prowadzi też do powstawania nowych lepiej przystosowanych gatunków.
 
Dowody:
Kopalne:  Bezpośrednim dowodem są skamieniałości dawnych organizmów
Anatomia porównawcza:
-narządy homologiczne, wykazują podobieństwo budowy nawet jeżeli służą do innych celów. świadczą o wspólnych przodkach. Dywergencja
-narządy homoplastyczne, mają podobne funkcje ale występują u całkiem różnych niespokrewnionych organizmów. Świadectwo EWOLUCJI ZBIEŻNEJ. Organizmy o różnym pochodzeniu w podobny sposób przystosowują się do środowiska. Kowergencja
-narządy szczątkowe, narządy które obecnie nie pełnią żadnej funkcji ale były przydatne u przodków (zęby mądrości)
Biogeografia:
Rozmieszczenie organizmów wpływa na ewolucje. Organizmy które zamieszkiwały lądy które były w przeszłości połączone są do siebie podobne (wyspy blisko lądu, Ameryka Północna i Europa)
Dryf kontynentów- w przeszłości wszystkie kontynenty były połączone, jednak na skutek ruchów płyt tektonicznych się rozdzieliły. Dryf kontynentów jest istotny dla ewolucji gatunków.
 
Przyczyny zmian zachodzących w gatunkach
Mutacje- zmiany ewolucyjne często następują na skutek mutacji zachodzących spontanicznie w genach. Darwin nie posiadał wiedzy na temat DNA. Nie wiedział o istnieniu mutacji. Teoria ewolucji Darwina oraz współczesna nauka o genach wzajemnie się uzupełniają. Podstawą ewolucji są mutacje oraz dobór naturalny.
 

Autor: Sara J.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora