Blogs

Categories
Tutor - Delfina id:28416

Athour: Delfina

Turowski w tekście pt. ,,Fenomen nieostrości” dotyka problemu dezintegracji części, z jakich składa się obraz Europy Środkowej. Autor rozprawia się z zagadnieniem tożsamości - narodowej, etnicznej, artystycznej - która niefortunnie zakłada rozróżnienie na

Tutor - Delfina id:28416

Athour: Delfina

Omawiany przeze mnie obraz jest dziełem pełnym ducha czasu, bowiem kryje on w sobie podwójne znaczenie - religijne oraz świeckie - tak charakterystyczne dla florenckiej sztuki okresu quattrocenta.

Tutor - Mateusz id:18806

Athour: Mateusz

Praca z osobami w szkole podstawowej może być bardzo wymagająca i zdecydowanie cięższa niż praca z osobami w szkole średniej.

Tutor - Mateusz id:18806

Athour: Mateusz

Egzamin maturalny z chemii to jedna z barier dzielących uczniów biol-chema od medycyny. Wszyscy którzy musieli przejść ten etap w życiu, wiedzą że nie jest on łatwy. Odpowiedni plan przygotowania się do matury może zdziałać cuda.

Tutor - Klaudia id:11012

Athour: Klaudia

Czy całkowity odpoczynek podczas wolnego pomaga uczniom? Czy warto przerywać zajęcia z korepetytorem na czas wypoczynku? Czego dziecko może się uczyć samodzielnie?

Tutor - Klaudia id:11012

Athour: Klaudia

Jak przygotować dziecko do egzaminu ósmoklasisty z matematyki - proces powtórzenia wiadomości z uzupełnieniem, dlaczego dana czynność jest ważna i jak przysłuży się do polepszenia wyniku

Tutor - Klaudia id:11012

Athour: Klaudia

Kilka słów o egzaminie ósmoklasisty z polskiego + cenne wskazówki jak osiągnąć najlepszy wynik!

Tutor - Klaudia id:11012

Athour: Klaudia

Z czego składa się egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Plus rady ode mnie - jak się przygotować i co zrobić, aby wypaść jak najlepiej!

Tutor - Ryszard id:12793

Athour: Ryszard

Kto to jest uczeń trudny? Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście trudna, bo trudno wyliczyć typy uczniów, którzy sprawiają trudności nauczycielom.

Tutor - Arkadiusz id:2200

Athour: Arkadiusz

Oto pierwsze 6 z nich: 1) Zaplanuj swoją naukę 2) Wystarczy 1 minuta 3) Wykonuj zadania! Dużo zadań… 4) Zapisuj wszystkie obliczenia na kartce 5) Bądź dokładny 6) Bądź systematyczny

12...6