Blogs

Categories
Tutor - Lidia id:36154

Athour: Lidia

Język jako narzędzie komunikacji społecznej, jego źródło, kształtowanie się w interakcji międzyludzkiej, sprawcza moc słowa...

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

Wpływ powietrza na spadanie ciał, spadanie ciał z dużej wysokości, prędkość graniczna

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

POMIAR POJEDYŃCZY, POMIAR WIELOKROTNY, CYFRY ZNACZĄCE, ZAOKRĄGLANIE LICZB

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

Czym zajmuje się fizyka, wielkości fizyczne, jednostki i pomiary

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

SIŁA NACISKU, SIŁA TARCIA, SIŁA OPORU, SIŁA WYPORU, SIŁA GRAWITACJI, SIŁA CIĘŻKOŚCI, SIŁY ZEWNĘTRZNE, SIŁY WEWNĘTRZNE, SIŁA WYPADKOWA

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

Na wybranych przykładach wytłumaczona I, II,III zasada dynamiki Newtona

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

FIZYKA DLA 7 KLASY PODSTAWOWEJ ZAGADNIENIA: DROGA, TOR, PRZEMIESZCZENIE, RUCH, WZGLĘDNOŚĆ RUCHU, UKŁAD ODNIESIENIA, RUCH JEDNOSTAJNY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY

Tutor - Milena id:25424

Athour: Milena

Opisanie i wypisanie najbardziej charakterystycznych cech wielkości fizycznych: wektorów i skalarów

12...13