Jak napisać: byłoby czy było by?

Jak napisać: byłoby czy było by?

Jak piszemy było by, było by? To jest trudne pytanie! W przypadku cząstki -by pisownia z partykułami i spójnikami wywołuje wśród piszących wiele trudności. Jaka więc jest poprawna pisownia byłoby, razem czy osobno? 

Według pewnych reguł ortograficznych -by należy pisać zawsze razem z partykułami, co nie jest zawsze prawdą, na przykład w przypadku takich połączeń jak pewnie by, jeszcze by. Inne zasady pisowni podają przykłady, z którymi -by należy pisać łącznie. 

Ważne jest także, żeby odróżnić cząstkę -by od spójnika by, np.: 

    Kupiłby pomarańcze, gdyby miał na nie ochotę.

    Kupił, by mieć świeże owoce w domu.

Zatem byłoby razem czy osobno? Cząstkę -by -byśmy, -byście, -bym, -byś piszemy łącznie:

 • z formami osobowymi czasownika, np. kupiłby, chciałby, zrobiłby,

 • z formami czasownika używanymi bezosobowo: wydawałoby się, chciałoby się, padałoby,

 • z niektórymi partykułami, np. czyżby, jakżeby,

 • ze spójnikami, np. byleby, gdyby, jeśliby.

W związku z powyższym byłoby piszemy zawsze razem.

Natomiast oddzielnie cząstkę -by zapisujemy z:

 • formami nieosobowymi czasownika, np. można by, trzeba by, warto by,

 • formami czasowników winien, powinien, np. powinna by, powinien byś,

 • przysłówkami, np. dobrze by, skąd by, kiedy byście.

 

Właściwa forma: byłoby!

Byłoby jest wyrazem odmienionym w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w trybie przypuszczającym. Jest to forma czasownika „być”, który oznacza: istnieć, żyć, być obecnym, znajdować się gdzieś, trwać, zdarzać się, brać w czymś udział, korzystać z czegoś, być w trakcie jakichś wydarzeń, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś.

Byłoby stosujemy w przykładowych konstrukcjach: najlepiej byłoby, byłoby lepiej, idealnym rozwiązaniem byłoby. 

Dobrze byłoby to zapamiętać!

W zapamiętaniu poprawnej pisowni pomocne będą cytaty z literatury. Jeśli jeden z nich szczególnie przypadnie Ci do gustu, wówczas właściwy sposób pisania zapamiętasz na zawsze! 

 1. Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.

Kurt Vonnegut, „Niedziela palmowa”.

 1. – Kotom nie wolno! Z kotami nie wolno! Psik! Wyłaź, bo zawołam milicjanta!

Ani konduktorki, ani pasażerów nie zdziwiło to, co było najdziwniejsze – nie to więc, że kot pakuje się do tramwaju, to byłoby jeszcze pół biedy, ale to, że zamierza zapłacić za bilet!

Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.

 1. Ty półgłówku! — przemawiał niekiedy do swego odbicia w lustrze. — Chciałeś pisać i próbowałeś nawet pisać, a nie miałeś nic w głowie, co by warte było opisu. Bo cóżeś ty tam miał? — garść dziecinnych spostrzeżeń, trochę niedojrzałych uczuć, ogrom nieprzetrawionego piękna, wielką czarną masę niewiedzy, serce przepełnione po brzegi miłością i ambicją nie mniejszą od miłości, a równie jałową, jak twoja niewiedza. I tyś chciał pisać! Przecież zaledwie zaczyna się wykluwać w tobie coś, co godne byłoby pióra. Chciałeś tworzyć piękno, ale jak miało ci się to udać, skoro nie wiedziałeś nic o istocie piękna? Chciałeś pisać o życiu, a nie znałeś nawet najbardziej podstawowych jego cech.

Jack London, „Martin Eden”.

 1. Poznając bez końca, bez końca doznajemy błogosławieństwa; wiedzieć wszystko byłoby przekleństwem.

Edgar Allan Poe, „Wybór opowiadań”

 

Byłoby świetnie, gdyby ten tekst rozstrzygnął wszystkie Twoje wątpliwości. Jeśli masz podobne pytania językowe, dobrze byłoby zapoznać się również z treścią poniższych tekstów:

Jak napisać: na pewno czy napewno? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-na-pewno-czy-napewno/)

Jak napisać: nie ma czy niema? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-nie-ma-czy-niema/)

Jak napisać: rzadko czy żadko? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-rzadko-czy-adko/)

Jak napisać: po prostu czy po prostu? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-po-prostu-czy-poprostu/)

Jak napisać: na co dzień czy na co dzień? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-na-co-dzie-czy-na-codzie/)

Jak napisać: od razu czy odrazu? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-odrazu-czy-od-razu/) 

Jak napisać: przezemnie czy przeze mnie? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-przezemnie-czy-przeze-mnie/)

Jak napisać: nieważne czy nie ważne? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-niewane-czy-nie-wane/)

Jak napisać: w porządku czy wporządku? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-w-porzdku-czy-wporzdku-1/)

Jak napisać: poza tym czy pozatym? (https://buki.org.pl/blogs/jak-napisa-poza-tym-czy-pozatym-1/)

Cytaty pochodzą ze strony: https://lubimyczytac.pl/cytaty

 

 

Author: Monika S.

Editorial is not responsible for the content of blogs, they are the personal opinion of the author