Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

Jakie są rodzaje edukacji w Polsce?

26.11.2021

Jakie są rodzaje edukacji w Polsce?
School education
Higher education
For parents
 1. Reforma edukacji w Polsce
 2. Przedstawiamy możliwe ścieżki edukacji
 3. Czy ukończona szkoła ma znaczenie?
 4. Jakie dokumenty są wymagane do udowodnienia wykształcenia?

 

Przedstawiamy rodzaje edukacji w Polsce. Odpowiadamy również na odwieczne pytanie, czy wykształcenie ma znaczenie.

 

Polski system edukacji co jakiś czas przechodzi reformy. Zmieniają się ogólne zasady i funkcjonowanie poszczególnych rodzajów edukacji, dlatego też dzisiaj przedstawimy Wam aktualne informacje na ten temat. Powiemy, jakie mamy możliwe ścieżki edukacji i czy skończona szkoła ma duże znaczenie na aktualnym rynku pracy. 

Reforma edukacji w Polsce

Ostatnia reforma edukacji miała miejsce w 2017 roku. Zmiany te miała na celu poprawę edukacji i wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów i były odpowiedzią na aktualne potrzeby na rynku pracy.

jakie-sa rodzaje-edukacji-w-polsce

Najważniejszymi elementami tej zmiany, o których należy wspomnieć były:

 • Rezygnacja z gimnazjum - uczniowie od tej pory uczęszczają do 8-letniej szkoły podstawowej, a następnie wybierają szkołę średnią.

 • Obowiązkowe przygotowanie sześcioletnich dzieci do obowiązku szkolnego.

 • Innym postanowieniem był darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów.

 • Wydłużenie toku nauczania w szkołach średnich. Wraz z wejściem w życie reformy uczniowie uczęszczają do 4-letniego liceum 5-letniego technikum.

 • W ramach reformy została wprowadzona również 3-letnia szkoła branżowa z możliwością podejścia do matury po 2-letnim przygotowaniu w szkole branżowej II stopnia.

 • Współpraca z przedsiębiorcami podczas toku nauczania.

Przedstawiamy możliwe ścieżki edukacji

Wszystkie dzieci, a później osoby dorosłe mają możliwość, obrania różnej ścieżki rozwoju. Początkowo wszystkie dzieci uczęszczają do obowiązkowej 8-letniej szkoły podstawowej.

jakie-sa rodzaje-edukacji-w-polsce

Po jej ukończeniu każdy samodzielnie lub wraz z rodzicami podejmuje decyzje, jak będzie wyglądała jego edukacja. Uczniowie po szkole podstawowej mają do wyboru:

 • liceum, które trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym,

 • technikum, które trwa 5 lat i kończy się zarówno egzaminem maturalnym, jak i egzaminami zawodowymi np. technikum hotelarskie czy informatyczne,

 • szkoła branżowa, która trwa 3 lata, jeżeli chodzi o naukę I stopnia. Po jej zakończeniu wszyscy chętni uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia (2-letniej), która umożliwia podejście do matury.

 • szkoła specjalna, która przysposabia do pracy, która trwa 3 lata.

 • szkoły policealne - w zależności od wybranego kierunku mogą trwać od roku do 3 lat. Nie trzeba posiadać matury, aby zapisać się na takie zajęcia.

 • uczelnie wyższe - najważniejszym warunkiem przyjęcia na studia jest matura. Niektóre kierunki organizują egzaminy wstępne.

Jeżeli chodzi o obowiązkową edukację w Polsce to trwa ona łącznie 9 lat  - jest to szkoła podstawowa i przygotowawczy rok dla sześciolatków. Warto jednak pamiętać, że obowiązek szkolny jest do 18 roku życia, przy czym po ukończeniu szkoły podstawowej można obowiązek nauki realizować poprzez przygotowanie zawodowe w pracy pod pewnymi warunkami. 

 jakie-sa rodzaje-edukacji-w-polsce

Przyjrzyjmy się teraz możliwością, jakie mamy po szkole średniej (liceum i technikum):

 • Szkoły policealne:

Szkoły policealne funkcjonują prawnie, jako szkoły średnie. Najczęściej są dedykowane osobom, które ukończył liceum i nie mają żadnego zawodu lub osobom, które ukończył technikum i chcą się doszkalać zawodowo lub przebranżowić i zdobyć nowy zawód. Szkoły policealne trwają od roku do trzech lat i kończą się egzaminem zawodowym. W ofercie jest bardzo dużo kierunków i możliwości m.in. dietetyczne czy weterynaryjne.

 • Szkolnictwo wyższe:

Podczas wybierania szkolnictwa wyższego uczniowie mają do wyboru uczelnie akademickie lub zawodowe. Oba typy dzielą się na studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Różnica jest tylko w studiach doktoranckich - są organizowane tylko na uczelniach akademickich. Czas trwania nauki w szkolnictwie wyższym może być bardzo zróżnicowany:

 • studia I stopnia (licencjackie)- od 3 do 4 lat, w zależności od kierunku,

 • studia I stopnia (inżynierskie) - od 3,5 do 4,5 lat, w zależności od kierunku,

 • studia II stopnia (po zdobyciu dyplomu licencjata lub inżyniera - I stopnia) - mogą trwać od 1,5 do 2,5 lat,

Niektóre kierunku np. prawo, medycyna, psychologia są prowadzone tylko w sposób jednolity. Oznacza to, że nie mamy możliwości podzielenia edukacji na studia I i II stopnia, tylko od razy wybieramy studia na następne 4-6 lat - w zależności od kierunku. Po uzyskaniu dyplomy magistra można starać się o uzyskanie dyplomu doktora, doktora habilitowanego i następnie profesora na kolejnych szczeblach edukacji. 

 • Edukacja dla dorosłych:

Dla wszystkich osób, którym nie udało się zdobyć wymarzonego wykształcenia wcześniej, jest jeszcze dostępna edukacja dla dorosłych. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i szkoły średniej i uzupełniania kwalifikacji. Wszystkie osoby dorosłe mogą zdobyć wykształcenie w placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego i w ramach studiów podyplomowych (po uprzednim uzyskaniu tytułu licencjata).

 

Oprócz podanych możliwości istnieje również odrębny system szkoleniowy zarezerwowany dla osób bezrobotnych, które przez długi czas nie mogą znaleźć pracy. 

Czy ukończona szkoła ma znaczenie?

To zależy. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ wszystko zależy od tego, co chce się robić w życiu. Istnieje szereg zawodów, które wymagają wykształcenia wyższego np. zawód psychologa/psycholożki, lekarza/lekarki, prawnika/prawniczki i zawodów pochodnych, pielęgniarza/pielęgniarki, nauczyciela/nauczycielki.

 

Z drugiej strony jest również wiele zawodów, gdzie nikt nie wymaga od nas przedstawiania dokumentów o wykształceniu, a liczą się tylko umiejętności praktyczne np. większość stanowisk dla programistów/programistek, grafików/graficzek, malarzy/malarek czy zawodów, gdzie wymaga się ukończenia jedynie szkoły średniej np. policjanci i policjantki.

jakie-sa rodzaje-edukacji-w-polsce

Jak widzicie, zdobyte wykształcenie nie zawsze ma znaczenie, dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie - wszystko zależy do tego, co chce się w życiu robić i co tak naprawdę potrafisz. Pamiętajcie, że na naukę nigdy nie jest za późno i można się doszkalać na każdym etapie życia. Istnieje do tego wiele platform. Jedną z nich jest BUKI. Znajdziecie u nas wiele różnorodnych zajęć i korepetycji, zarówno z matematyki, psychologii, jak i grania na gitarze. 

Jakie dokumenty są wymagane do udowodnienia wykształcenia?

W zależności od zdobytego wykształcenia pracodawcy mogą wymagać różnych dokumentów. Zazwyczaj osoby, które ukończyły szkołę średnią, nie muszą zabierać ze sobą na rozmowie o pracę świadectwa.

 

Jednak podczas aplikowania na uczelnie wyższe należy przedstawić zarówno świadectwo ukończenia szkoły, jak i maturalne. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać przedstawienia dyplomu ukończenia uczelni wyższej, zwłaszcza w zawodach, które wymagają takiego wykształcenia np. zawód lekarza. Pamiętajcie, że oprócz standardowego i szablonowego wykształcenia dla pracodawców bardzo liczą się umiejętności praktyczne i odbyte szkolenia. 

 

 

Author:

Rate the article

Jakie są rodzaje edukacji w Polsce?

Jakie rodzaje edukacji są w Polsce?

Przyjrzyjmy się teraz możliwością, jakie mamy po szkole średniej (liceum i technikum): Szkoły policealne: Szkoły policealne funkcjonują prawnie, jako szkoły średnie. Czytaj więcej na BUKI

Czy ukończona szkoła ma znaczenie?

To zależy. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ wszystko zależy od tego, co chce się robić w życiu. Istnieje szereg zawodów, które wymagają wykształcenia wyższego np. zawód psychologa/psycholożki, lekarza/lekarki, prawnika/prawniczki i zawodów pochodnych, pielęgniarza/pielęgniarki, nauczyciela/nauczycielki. Czytaj więcej na BUKI

Jakie dokumenty są wymagane do udowodnienia wykształcenia?

W zależności od zdobytego wykształcenia pracodawcy mogą wymagać różnych dokumentów. Zazwyczaj osoby, które ukończyły szkołę średnią, nie muszą zabierać ze sobą na rozmowie o pracę świadectwa. Czytaj więcej na BUKI

Gdzie iść po szkole?

Początkowo wszystkie dzieci uczęszczają do obowiązkowej 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu każdy samodzielnie lub wraz z rodzicami podejmuje decyzje, jak będzie wyglądała jego edukacja. Uczniowie po szkole podstawowej mają do wyboru: liceum, które trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym, technikum, które trwa 5 lat i kończy się zarówno egzaminem maturalnym, jak i egzaminami zawodowymi np. technikum hotelarskie czy informatyczne. Czytaj więcej na BUKI