Przygotowanie się do matury z matematyki.

Treść. 

Jaka wiedza jest potrzebna, aby zdać egzamin maturalny z matematyki

Jak samodzielnie się przygotować do matury z matematyki?

Kiedy warto zaczynać się przygotowywać do matury?

Sekrety przygotowania się do matury 2017 z matematyki.

Jak wybrać korepetycje dla przygotowania się do matury z matematyki?

  

Test z matematyki jest zbyt trudny. Ale jeżeli człowiek się wysila oraz ma pewną strukturę, on stanie się łatwiejszy. Jeśli macie Państwo ochotę na naukę oraz jesteście Państwo uparci, matura z matematyki nie będzie sprawiała trudności. Dowiedziawszy się, jakie zadania są typowe, można wybrać algorytm ich rozwiązania.

 Przygotowanie się do matury z matematyki.

Jaka wiedza jest potrzebna, aby zdać egzamin maturalny z matematyki?

 

Podczas rozwiązania testu będziecie Państwo mieli do czynienia z różnorodnymi zadaniami. Po zadaniach związanych z wyznaczeniem właściwości figur geometrycznych będziecie Państwo ewentualnie rozwiązać równania trygonometryczne. Zadania mogą być w różnej kolejności. Aby zdać egzamin, warto pamiętać o następujących punktach:

 

  • rozwiązywać najprostsze równania liniowe z jedną niewiadomą.

  • rozwiązywać równania kwadratowe drugiego stopnia.

  • rozpoznawać równania oraz nierówności, dla których trzeba określić znaczenie niewiadomej przez wprowadzenie zmiany zmiennej.

  • znać formuły skróconego mnożenia, żeby je wykorzystać w zadaniach, równaniach, nierównościach.

  • móc rozwiązywać zadania trygonometryczne oraz logarytmiczne

  • znać podstawowe zasady liczb integralnych.

  • wyznaczyć właściwości figur geometrycznych oraz wykorzystywać je dla rozwiązania zadań, które są przedstawione na maturze z matematyki.

  • budować oraz robić analizę zależności funkcjonalnych oraz określić, jaki typ funkcji przedstawia pewny grafik.

  • móc porównać proces uzależnienia funkcjonalnej. Na przykład, odległość jest wynikiem prędkości w czasie.

 

Trzeba zwracać szczególną uwagę na specjalne rozdziały w matematyce. To dotyczy trygonometrii, logogryfy oraz stereometria. Warto zwrócić szczególną uwagę na równania oraz nierówności nieracjonalne, progresję arytmetyczną oraz geometryczną, rozpoznawaniu typu figury geometrycznej.

 

Najbardziej podstępne są zadania, w których maturzysta musi rozwiązać zadania zawierające takie treści, tematy których nie są związane między sobą. Aby rozwiązać takie zadanie, trzeba zrozumieć związek wzajemny pewnych rzeczy.

 

Na przykład w zadaniu z geometrii może się przydać wiedza z algebry albo odwrotnie.

Jeżeli jest zadanie, w którym trzeba określić najkrótszą odległość między punktami A a B, trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Najkrótszą odległością między punktami A a B jest linia prosta. Aby zrobić drugi krok, trzeba również zrobić pierwszy.

 

Przygotowanie się do matury z matematyki.

Jak samodzielnie się przygotować do matury z matematyki?

 

Ocenianie z matematyki musi być jakościowe. W związku z tym nie wystarczy jednego tygodnia, aby się do tego przygotować. Trzeba zająć się przygotowaniem do matury co najmniej rok wcześniej. Trzeba nie tylko opanować tematy, które tam się pojawią, lecz także uświadomić związek wzajemny między nimi. Ale jeżeli one zostały wyjaśnione w szkole, to potraficie Państwo znaleźć punkty zaczepienia.

 

Aby zdać maturę, trzeba ogarnąć wszystkie tematy oraz móc rozwiązywać zadania.

 

Każde z tych zadań ma kilka bloków:

Pierwszy blok- treści zadania, które można wykorzystać przy rozwiązaniu.

Drugi blok- wskazówki, które pomogą zdecydować się, jaką wiedzę można wykorzystać. Aby rozwiązać zadania na całkę, nie zawszę się korzysta z logarytmów. Chociaż wiedza podstawowej arytmetyki jest potrzebna.

 

Kiedy warto zaczynać przygotowanie się do matury?

 

Nie da się nauczyć całego kursu szkolnego w ciągu jednego roku. Przygotowanie się do matury w ciągu miesiąca można porównać ze skokiem z Everestu. Nie da się zdać matematyki bez przygotowania się, bo to jest dość skomplikowany przedmiot więc trzeba się przygotowywać. Aby ją opanować, trzeba rozumieć istotę rzeczy. Skoro matematyka się dzieli na dwa rozdziały, a mianowicie algebra i geometria. Ważnie ich rozróżniać oraz opanować podstawowe reguły, które odgrywają najważniejszą rolę w tych branżach.

 

Niejednoznaczny sens zadań może wprowadzić Państwa w błąd, ale wyjść z tego błędnego koła da się tylko pod warunkiem wieloletniego nauczania teorii oraz wykorzystania jej w praktyce.

 

Sekrety przygotowania się do matury 2017.

 

Jeżeli chcecie Państwo się dobrze przygotować do matury, warto się trzymać następujących rad:

1. Wypiszcie Państwo najważniejsze formuły oraz powieście je nad łóżkiem. Przed snem będziecie Państwo je widzieć. W taki sposób zapamiętacie Państwo, co jest potrzebne.

2. Spróbujcie Państwo się pozmagać ze swoimi znajomymi, którzy w tym roku też będą zdawali maturę z matematyki. Spróbujcie Państwo co najszybciej rozwiązać równanie albo jakieś inne zadanie.

3. Zapamiętujcie Państwo formuły za pomocą asocjacji nawet, gdy one są skomplikowane. Z asocjacjami one się staną prostsze.

 

Przygotowanie się do matury z matematyki.

Jak wybrać korepetycje, aby się przygotować do matury z matematyki?

 

Warto znaleźć nauczyciela prywatnego, żeby się przygotować do egzaminu dojrzałości z matematyki. Istnieje kilka sposób przygotowania się. Można się uczyć z wykładowcą albo na kursach. Każde podejście ma swoje zalety, ale praca z korepetycje jako taka jest wyjątkowa. Możecie Państwo samodzielnie wybrać cenę oraz lokację. Oprócz tego można się dowiedzieć o specjalizacji korepetytora rozmawiając o jego doświadczeniu.

Jeżeli te kryteria się spełnią, to koło stanie się węższe.

 

Cena będzie zależała od statusu wykładowcy. To może być na przykład doktor albo doktor habilitowany. Oprócz tego ona będzie zależała od lokacji oraz specjalizacji nauczyciela (na ile ona jest wąska), warunków, w których prowadzi się lekcja.

Published:

2017-06-19

Category: Company news