Poliglota mile widziany w firmie

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający zarówno wobec osób już aktywnych zawodowo, jak i tych, które dopiero ubiegają się o pierwszy etat. Znajomość języków obcych wymagana jest już praktycznie w każdej dobrej ofercie pracy. W większości firm nadal najbardziej przydatna okazuje się znajomość angielskiego i niemieckiego. Coraz częściej jednak pracodawca nie ogranicza swych wymagań do podstaw komunikacji w języku obcym, lecz oczekuje, by znajomość języka pozwalała na swobodne funkcjonowanie w środowisku pracy. Warto więc dołączyć do CV stosowny certyfikat, który będzie oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka przydatnego w firmie.

Poliglota mile widziany w firmie
Najczęściej wybieranym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy jest certyfikat TOEIC. – Bada on umiejętności językowe w kontekście pracy zawodowej i życia osób dorosłych. Jego podstawową zaletą jest wyjątkowo krótkie oczekiwanie na wyniki. Otrzymuje się je maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych. Egzaminu nie można nie zdać. Ważny jest jednak wynik prezentowany w postaci punktów (od 10 do 990)  Uzupełnia go szczegółowy Raport Wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata. Pomaga on pracodawcy zinterpretować liczbę uzyskanych przez pracownika punktów. Biznesowym certyfikatem z języka niemieckiego uznawanym przez firmy na całym świecie jest egzamin WiDaF. Jest to egzamin sprawdzający znajomość języka przydatnego w biurze. Wykazać się należy podstawowym słownictwem z dziedzin takich jak administracja, finanse, handel, a także reklama i badania rynku. Główną zaletą certyfikatu WiDaF jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do testu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od liczby punktów, którą otrzymał.

Poliglota mile widziany w firmie
Zdobycie certyfikatu z języka biznesowego zawsze wiąże się z kosztami, należy więc dobrze się do niego przygotować. Warto poszukać kursu, który skierowany będzie właśnie do osób aktywnych zawodowo i ukierunkowany na wykorzystanie języka w środowisku pracy. Można też skorzystać z usług korepetytorów. COraz więcej korepetytorów udziela lekcji właśnie przygotowyjących do zdania tych egzaminów. Lektor powinien realizować głównie bloki tematyczne poświęcone konkretnym aspektom zawodowym (m.in. ubieganie się o pracę, spotkania, negocjacje, korespondencja). Ważne jest również, by wprowadzano stopniowo elementy przygotowania do egzaminów TOEIC i WiDaF.

Wszystko zależy od ucznia i jego wyboru. Ale każdy program zajęć powinien być podporządkowany komunikacji w firmie. Głównym celem jest zawsze rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, aby przełamać barierę językową i umożliwić swobodne funkcjonowanie w środowisku obcojęzycznym.

Opublikowano:

2017-01-31

Autor: Firma Buki: Edukacja szkolna