Privacy policy,  UpSkills OU

 

Ostatnia aktualizacja: 00:00 AM 25 Lipca 2020

Obowiązuje od: 00:00 AM 25 Lipca 2020

 

 

Firma UpSkills OU, działająca pod marką BUKI, wspiera prawo UE o "Zasadach ochrony prywatności". UpSkills OU robi wszystko, co możliwe, aby chronić wszystkie dane osobowe otrzymane od użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i, odpowiednio, ze Szwajcarii zgodnie z obowiązującymi "Zasadami ochrony prywatności".

 

UpSkills OU ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych zgodnie z „Zasadami ochrony prywatności” oraz przekazuje odpowiednie zobowiązania do wszystkich agentów zewnętrznych działających w imieniu firmy. UpSkills OU przestrzega zasady ochrony prywatności w razie jakiegokolwiek dalszego przekazywania danych osobowych z UE i Szwajcarii, włączając również dalsze przenoszenie zobowiązań.

 

W niektórych przypadkach firma UpSkills OU ma obowiązek do ujawnienia Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego wniosku, który otrzyma od organów państwowych, również w celu zapewnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem prawa

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poufnością lub wykorzystaniem danych przez firmę UpSkills OU, proszę o kontakt z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 72 godzin (dni robocze).

 

UpSkills OU (usługi świadczone pod marką BUKI)


Numer rejestracyjny 14307305

VAT : EE102223332

Dyrektor: Lazarev Kyrylo


Harjumaa, Tallinn, Pae tn 25-47, 11414, Estonia

+48223906217

[email protected]

https://buki.org.pl

Platforma BUKI oraz wszystkie informacje są umieszczone za pośrednictwem firmy:


Digital Ocean LLC.

101 Avenue of the Americas

10th Floor

New York, NY 10013

United States


[email protected]

https://www.digitalocean.com

https://domeny.pl

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Aby korzystać z niektórych funkcji platformy internetowej BUKI, Upskills OU gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zarejestrowali swój profil na stronie BUKI lub udostępniło swoje dane w celu otrzymania naszych usług doboru korepetytora.

 

 

UpSkills OU odpowiedzialnie odnosi się do tematu bezpieczeństwa i dlatego zobowiązuje się ściśle przestrzegać przepisy o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania zobowiązań, które daliśmy użytkownikom (więcej informacji tutaj)

 

UpSkills OU dokłada wszelkich starań, aby chronić dane, które użytkownicy powierzają nam, przed niesankcjonowanym dostępem. Zastosowane procedury, takie jak kompleksowy system pozwoleń na dostęp i techniczne środki ochrony, są regularnie przeglądane i dostosowywane do postępu technicznego. Bezpieczne przesyłanie danych użytkownika za pomocą szyfrowania SSL zapewnia doskonałą ochronę danych.

Dane, które powierzacie nam, są bezpieczne - to nasz główny priorytet.

 

UpSkills OU nie sprzedaje, nie przekazuje ani w inny sposób nie wykorzystuje niesankcjonowane dane osobowe. Gwarantujemy, że dane osobowe nie będą udostępniane innym firmom lub organizacjom bez Państwa wyraźnej zgody. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane mogą być przekazywane wyłącznie naszym Operatorom Pomocniczym (link) w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec naszych użytkowników.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM GDPR

 

Rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają pewne prawa w zakresie danych osobowych zgodnie z prawem GDPR.

 

Firma UpSkills OU podejmuje wszystkie działania w celu przestrzegania Państwa praw stosownie danych osobowych, co pozwala wprowadzać zmiany, usuwać lub ograniczać korzystanie z Państwa danych osobowych.

 

Jeżeli Państwo chcą otrzymać powiadomienia dotyczące Państwa danych osobowych ,które posiadamy, lub usunąć je to prosimy o kontakt [email protected]

 

Państwo mają prawo do ochrony swoich danych osobowych, takich jak:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji o sobie

 • Prawo do aktualizacji Państwa danych osobowych, jeśli dane osobowe są niekompletne lub zawierają nieprawdziwe informacje

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Prawo całkowicie zatrzymać przetwarzanie swoich danych osobowych

 • Prawo do przenoszenia danych. Prawo do otrzymywania informacji o wszystkich swoich danych osobowych w czytelnym formacie, która jest przechowywana w naszych bazach danych

 • Prawo zrezygnować z wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

Jeżeli nie bylibyśmy w stanie spełnić Państwa uzasadnionych racjonalnych oczekiwań i rozwiązać problem, macie Państwo prawo zgłosić się do lokalnej służby Ochrony Danych Osobowych

 

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Do świadczenia usług firmy BUKI, konieczne jest zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe to są informacje, które Państwo powierzacie nam o swojej tożsamości w celu wypełnienia naszych obowiązków, takich jak dobór korepetytora dla ucznia lub wybór ucznia dla korepetytora.

 

 

Możemy otrzymać od Państwa następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres nadania usług)

 • Dane demograficzne (informacje o wykształceniu, dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych i / lub kwalifikacje reklamowanych usług, rodzaj i charakter świadczonych usług, liczba uczniów (zamówień), koszt świadczonych usług, dane firmy i / lub indywidualnych przedsiębiorców (jeśli istnieją)

 • Dane profilu (nazwa użytkownika i hasło, informacje o zajęciach i publikowanych materiałach, inne dane profilu, które zostały udostępnione podczas rejestracji)

 • Dane rozliczeniowe (numer, data wygaśnięcia i rodzaj karty, adres dla wystawiania faktur)

 • Dane techniczne (typ przeglądarki, system operacyjny, szybkość procesora i adres IP komputera, adres IP, pliki cookie)

 •  W celu analizy jakości świadczonych usług (a następnie polepszenia świadczonych usług) wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

W zależności od wykonanych czynności, niektóre informacje są wymagane, a niektóre są dostarczane według własnego uznania. Jeżeli wymagane informacje nie zostaną podane, nie będziecie Państwo mogli korzystać z odpowiednich czynności.

 

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych jest przeznaczone wyłącznie do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika (ucznia lub korepetytora) oraz do celów wewnętrznych, takich jak optymalizacja witryn OU UpSkills i poprawa jakości oferowanych usług.

 

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

 

UpSkills OU otrzymuje informacje, aby świadczyć usługi, wypełniać swoje zobowiązania prawne i ulepszać nasze produkty i usługi. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dostarczamy informacje, które pozwalają zidentyfikować Państwa tożsamość osobom trzecim w inny sposób niż opisany w niniejszej Polityce prywatności. UpSkills OU może wykorzystywać podaną informacje do następujących celów:

 

Dla klientów:

 • świadczenie usług informacyjnych w zakresie doboru korepetytora

 • realizacja działalności platformy i jej doskonalenie

 • wysyłanie uzupełniających informacji o Państwa zamówieniach

 • wysyłanie żądanych informacji o produktach i usługach

 • informowanie o specjalnych ofertach i usługach od UpSkills OU i wybranych stron trzecich

 • zarządzanie promocjami, w których Państwo uczestniczą, i powiadamianie o wynikach

 • ostrzeżenie, zapobieganie lub podjęcie działań przeciwko nielegalnej działalności i / lub naruszeniom warunków świadczenia usług;

 • prowadzenie badań i opracowań w dziedzinie produktów / usług, w celu ulepszenia naszej strony, a także ofert i usług;

 • zaspokojenie Państwa potrzeb i przygotowanie usług i ofert indywidualnie dopasowanych.

 

Dla korepetytorów:

 • świadczenie usług informacyjnych dotyczących doboru uczniów i promowanie osobistego profilu korepetytora i jego usług;

 • realizacja działalności platformy i jej doskonalenie

 • obsługiwanie transakcji finansowych związanych z przetwarzaniem zamówień;

 • wysyłanie potwierdzonych zgłoszeń i nowych zamówień

·              rejestracja praw do wsparcia technicznego (jeśli takie istnieją) lub innych korzyści dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników

 • odpowiedź na prośby i skargi przesłane do działu obsługi klienta

 • administrowanie konta;

 • wysyłanie żądanych informacji o produktach lub usługach

 • informowanie o specjalnych ofertach i usługach od UpSkills OU i wybranych stron trzecich

 • zarządzanie promocjami, w których Państwo uczestniczą, i powiadamianie o wynikach

 • ostrzeżenie, zapobieganie lub podjęcie działań przeciwko nielegalnej działalności i / lub naruszeniom warunków świadczenia usług;

 • prowadzenie badań i opracowań w dziedzinie produktów / usług, w celu ulepszenia naszej strony, a także ofert i usług;

 • zaspokojenie Państwa potrzeb i przygotowanie usług i ofert indywidualnie dopasowanych..

W niektórych przypadkach firma UpSkills OU ma obowiązek do ujawnienia Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego wniosku, który otrzyma od organów państwowych, również w celu zapewnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem prawa.

 

W sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo (na przykład, wezwanie do sądu, nakaz lub postanowienie czy decyzja sądu w odniesieniu UpSkills OU), oraz gdy uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne dla ochrony praw firmy, aby unikąć  procesu sądowego(w celu Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób i dochodzenia w sprawie oszustwa i/lub na żądanie organów państwowych) możemy również ujawnić Państwa informacje, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne w interesie bezpieczeństwa narodowego, aby zapewnić prawo i porządek lub inne kwestie o znaczeniu krajowym.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Będziemy przechowywać Państwa dane, dopóki profil użytkownika będzie aktywny oraz o ile informacje będą potrzebne do świadczenia usług. Także zachowamy wszystkie informacje w czasie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków zgodnie z wyżej wymienionym opisem.Jeżeli Państwo chcecie usunąć swoje konto lub nie wykorzystywać własnych danych w celu świadczenia usług, to prosimy o kontakt [email protected] lub wprowadzić odpowiednie zmiany na swoim koncie osobistym, klikając na link. Mamy 30 dni na odpowiedż. Również będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa dane, o ile będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i wypełniania umów, które zawarliśmy.

 

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH I USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

 

Jeżeli szukaliście Państwo korepetytora za pomocą platformy BUKI, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż rok, aby tworzyć statystyki wewnętrzne w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług. Na żądanie UpSkills OU dostarczy Państwu informacje o tym, czy przechowujemy lub przetwarzamy, w interesie osób trzecich, jakiekolwiek Państwa dane osobowe. Aby otrzymać takie informacje, prosimy o kontakt na [email protected]

Jeśli jesteście Państwo zarejestrowani jako korepetytor, macie prawo do dostępu do ustawień osobistych informacji i prywatności aby edytować lub usunąć je w dowolnym czasie. Można to zrobić klikając na link Mój profil gdzie można od razu przeglądać i zmieniać większość informacji osobistych, wyłączyć lub całkowicie usunąć swoje konto.  Ze względów bezpieczeństwa niektóre elementy danych osobowych można zmienić tylko kontaktując się z działem obsługi klienta ([email protected]). Jaknajszybciej postaramy się wysłać odpowiedź.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 

Dla niektórych naszych usług koniecznym jest wykorzystanie tak zwanych plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy, który tymczasowo ("ciasteczka sesyjne") lub trwale ("stały" plik cookie) przechowuje informacje na dysku twardym. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów ani pobierania wirusów na komputer. Głównym celem plików cookie jest dostarczenie indywidualnej oferty i maksymalne ułatwienie korzystania z naszych usług.

Większość przeglądarek domyślnie akceptują pliki cookie. Jednak mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub wymagała od Państwa potwierdzenia. Część naszych usług nie będzie dostępna dla Państwa, jeżeli nie zaakceptujecie Państwo wykorzystanie plików cookie.

Używamy "ciasteczek", aby personalizować i optymalizować Państwa internetowe doświadczenie i czas. Zasadniczo używamy "ciasteczek sesyjnych", które są usuwane, gdy przeglądarka jest zamykana. Za pomocą ciasteczek sesyjnych możemy uwierzytelnić logowanie i zrównoważyć obciążenie na naszych serwerach. Korzystanie z tych plików pozwala BUKI być przyjazną i zorientowaną na użytkownika stroną, a także skuteczną i bezpieczniejszą.

BUKI stosuje różne narzędzia marketingowe, aby użytkownicy byli świadomi naszych produktów. Między innymi narzędzia takie jak marketing w wyszukiwarkach (SEO), różne programy partnerskie (marketing partnerski) i tak zwane kampanie remarketingowe.W celu monitorowania i optymalizacji tych kampanii używamy plików cookie i różnych technologii śledzenia.W szczególności remarketing pozwala nam specjalnie kierować tych użytkowników na reklamy, oparte na zainteresowaniach, w witrynach sieci partnerskich, które już są zainteresowane naszą ofertą.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają nam analizować korzystanie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do zgłaszania działań na stronie oraz do zapewnienia innym operatorom witryny innych usług związanych z funkcjonowaniem strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany do Google Analytics w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

 

Można zapobiec przechowywaniu plików cookies, instalując odpowiednie oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Można również zapisywać dane wygenerowane przez pliki cookies i związane z korzystaniem z witryny (w tym http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru), pobrać i zainstalować dostępną wtyczkę dla przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub na stronie http: //www.google.com/analytics/privacyove ...  (ogólne informacje o Google Analytics i prywatność).

 

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Firma UpSkills OU zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności ( według własnego uznania i w dowolnym czasie), i zobowiązuje się powiadomić Państwa o takich zmianach zanim jeszcze wejdą w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie informacji na stronie głównej. Jeśli w wyniku tych zmian, będziecie chcieli Państwo zmienić tryb dozwolonego wykorzystania danych osobowych przez UpSkills OU, możecie to zrobić, wykonując potrzebne zmiany w Państwa profilu lub wysłać do nas pytanie na adres [email protected]

 

Po rozmieszczeniu takiego zawiadowmienia, Państwo stają się osobami poinformowanymi odnośnie tych istotnych zmian w Polityce Prywatności, które rozpowszechniają się na Państwa za następującym wyjątkiem: Jeżeli w momencie podawania swoich danych osobowych  do UpSkills OU, otrzymują Panstwo możliwość zastrzec część swoich danych personalnych do komunikacji z Państwem przez UpSkills OU lub osób trzecich, wtedy UpSkills OU nie ma prawa zmieniać zasady korzystania z Państwa danych bez wyrażenia zgody z Państwa strony.

Jeśli jednak UpSkills OU zostanie wchłonięta przez inną firmę lub zostanie połączona z inną firmą, UpSkills OU może, bez Państwa zgody, dostarczyć takiej firmie informacje o klientach dotyczącej tej części naszej działalności, która została przejęta lub połączona z inną firmą, oraz UpSkills OU jest zobowiązana do opublikowania powiadomienia o takiej sprzedaży aktywów, przejęcia lub polączenia z inną firmą na swojej stronie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane w związku z korzystaniem z witryny są chronione na kilka sposobów:

 • Dostęp do Państwa konta odbywa się poprzez podanie hasła i unikalnego identyfikatora klienta.Podane hasło jest zaszyfrowane. Zalecamy wykorzystanie silnego hasła składającego się ze znaków alfanumerycznych, które nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

 • Państwa dane osobowe znajdują się na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma tylko wąskie grono pracowników UpSkills OU i kontrahentów.

 • Korzystając z buki.org.pl Państwa połączenie jest chronione poprzez zaawansowane  oprogramowanie (certyfikat SSL)

 • Pod czas wprowadzania poufnych informacji (na przykład numeru karty kredytowej lub hasła) do formularzy rejestracyjnych lub formularzy zamówień, szyfrujemy te informacje za pomocą protokołu TLS.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przesłane nam dane osobowe, zarówno podczas transferu, jak i po jego otrzymaniu. Jednak żaden ze sposobów przekazywania informacji za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznego przechowywania informacji nie jest w 100% niezawodny. Biorąc pod uwagę poufny charakter danych osobowych(otrzymując przetwarzamy i przechowujemy) i rozwinięte technologie jednak nie możemy zagwarantować absolutne bezpieczeństwo Państwa danych personalnych.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa na naszej stronie,prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

 

PRZEKIEROWANIE NA INNE STRONY

Nasza strona zawiera linki przekierowujące na inne strone internetowe, których polityka prywatności może różnić się od polityki prywatności UpSkills OU. Jeśli podajecie Państwo dane osobowe na którejkolwiek z tych stron, Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tej witryny. Zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

WIDGETY PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej możemy umieszczać funkcje związane z sieciami społecznościowymi, na przykład przycisk „Lubię to” z sieci Facebook i widżety, takie jak przycisk „Udostępnij” oraz interaktywne mini-programy, które są uruchamiane na naszej stronie. Te funkcje mogą uzyskać adres IP oraz śledzić stronę odwiedzaną w naszej witrynie i skonfigurować pliki cookie, aby działać poprawnie. Funkcje i widżety sieci społecznościowych można wykorzystywać bezpośrednio na naszej stronie lub na innych witrynach. Państwa interakcja z tymi funkcjami jest regulowana polityką prywatności firmy, która je zapewnia.

USŁUGA JEDYNEGO WEJŚCIA

Możecie zalogować się do naszej witryny za pośrednictwem różnych służb logowania, takich jak Facebook Connect lub OpenID. Usługi te zidentyfikują Państwa tożsamość i pozwolą udostępnić nam określone dane osobowe (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail), aby automatycznie wypełnić nasz formularz rejestracyjny lub zweryfikować użytkownika.

DZIECI

Nie stawiamy sobie za cel żądania lub otrzymywania danych osobowych od osób poniżej 16go roku życia. Jeśli macie Państwo mniej niż 16 lat, prosimy nie umieszczać informacji na tej stronie i nie korzystać z naszych usług. Jeżeli uważacie, że Państwa dziecko, które ma poniżej 16 lat podało dane osobowe, prosimy o kontakt na adres [email protected] , abyśmy usunęli dane i konto dziecka.

Możliwość reklamowania Państwa usług korepetytorskich przy użyciu platformy BUKI, jest możliwa dopiero po ukończeniu 18 lat.

 

OPERATORZY POMOCNICZE

Możecie Państwo zapoznać się z naszą listą "Pomocniczych operatorów" tutaj (link)