Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Karolina B. id:12063

Karolina B.

50za 60 min

Karolina B.

«Przygotowuję uczniów do egzaminów końcowych szkół podstawowych oraz średnich»

Przedmioty

Język angielski

Matematyka

Język polski

Chemia

Fizyka

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Matura z matematyki na poziomie podstawowym z wynikiem 94%. Obecnie przygotowuję ucznia 4 klasy technikum do egzaminu dojrzałości.

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym z wynikiem 90%, na poziome rozszerzonym-86%. Obecnie przygotowuję ucznia do egzaminu ósmoklasisty

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Na świadectwie gimnazjalnym osiągnęłam ocenę bardzo dobrą z fizyki. Brałam też udział w wielu szkolnych konkursach, zdobywając w nich wysokie miejsca

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Na świadectwie gimnazjalnym osiągnęłam ocenę celującą z chemii.

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

Warszawa

Lekcje online:

tak

O sobie

Jestem studentką drugiego roku na kierunku Ekonomia. Bardzo chętnie pomoge zarówno dzieciom jak i młodzieży w nauce.
Jestem absolwentką XVIII LO. im. Edwarda Dembowskiego w klasie matematyczno-fizycznej, na maturze zdawałam także rozszerzony język polski. Liceum ukończyłam ze stypendium za wyróżniające wyniki w nauce, a co za tym idzie- z bardzo dobrymi wynikami maturalnym.
W ubiegłym roku szkolnym prowadziłam dziewięciu uczniów przygotowując ich nie tylko do egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, ale także do matury oraz pomagałam im w opanowaniu bieżącego materiału.
Moi uczniowie poprawili swoje wyniki końcowe średnio o 1-2 stopnie oraz wyniki egzaminów końcowych o około 20-30 punktów procentowych w stosunku do egzaminow próbnych.

Wykształcenie:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, licencjat, 2021

Wiek:

18-25

Doświadczenie:

ponad 1 rok

Harmonogram zajęć

Przedstawiono tutaj przedziały czasowe, w których korepetytor ma możliwość prowadzić zajęcia z nowymi uczniami. Dokładny czas zajęć należy ustalić z korepetytorem.

Ranek

6:00-9:00

Przedpołudnie

9:00-12:00

Dzień

12:00-15:00

Popołudnie

15:00-18:00

Wieczór

18:00-21:00

Późny wieczór

21:00-00:00

Poniedziałek

Są dostępne terminy

Wtorek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Środa

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Czwartek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Piątek
Sobota
Niedziela
- czas wolny na zajęcia