Urszula

Doświadczenie:

ponad 20 lat

Miasto:

Miejsce lekcji

Wyjechał:

U korepetytora:

Lekcje online:

Wykształcenie

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1993)

Poziom:

magister

Rok ukończenia:

1993

Wiek:

46-55

Poziomy nauczania

Szkoła podstawowa 1-3 klasaDla dzieci

O sobie:

Mnóstwo ukończonych kursów ok. 400 godzin w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe - terapia pedagogiczna.Pracuję z uczniami zarówno zdolnymi (przygotowuję do konkursów, pogłębiam już zdobytą wiedzę) jak i posiadającymi problemy z nauką, upośledzonym. Posiadam duże doświadczenie i osiągnięcia w zawodzie.

Matematyka - informacje o doświadczeniu:

Nowatorskie metody, wysokie efekty

Język polski - informacje o doświadczeniu:

Nowatorskie metody, wysokie efekty

Klasy młodsze - informacje o doświadczeniu:

Praca z uczniem zarówno zdolnym (przygotowanie do konkursów, pogłębianie wiedzy) jak i posiadającym problemy z nauką, upośledzonym. Duże doświadczenie w zawodzie, osiągnięcia zawodowe.

Krótka informacja o korepetytorze

Urszula K. jest doświadczonym nauczycielem (udziela korepetycji ponad 20 lat). Korepetytor mieszka w Chełm i prowadzi zajęcia z takich przedmiotów:

  1. Matematyka
  2. Język polski
  3. Klasy młodsze
Można wybrać następne poziomy nauczania:
  • Szkoła podstawowa 1-3 klasa
  • Dla dzieci
Zajęcia odbywają się u korepetytora, u ucznia, stawka – 50 Zł/god.

Podobne ankiety Chełm