Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Jakub B. id:25732

Sprawdzony korepetytor

Jakub B.

70za 60 min

Jakub B.

«Fascynuję się filologia klasyczną. Hobby to poezja, eseistyka.»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Przedmioty

Język polski

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Forma zajęć zależy od potrzeb ucznia- może ona czasem przybrać formę wykładu, a po nim pewnej dyskusji na dany temat, albo warsztatów z tworzenia form pisemnych (np. rozprawka).

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

ul. Organowa 19, Lublin

Lekcje online:

tak

O sobie

Na moich zajęciach uczeń nie tylko przyswaja materiał, jaki został mu dany, ale dodatkowo otrzymuje rozszerzoną literaturę ( o ile wykazuje chęć poszerzania swoich horyzontów). Staram się tłumaczyć, że nauka nie ogranicza się tylko do wkuwania, ale jest także i formą zrozumienia świata, co również można zauważyć przy studiowaniu przedmiotów humanistycznych, a nie tylko ścisłych. Uważam także, że dyskusja pomaga uczniowi w zapamiętywaniu poruszanych w trakcie lekcji zagadnień.

Wykształcenie:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, student, 2023

Wiek:

26-35

Doświadczenie:

ponad 5 lat