Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Justyna C. id:45217

Sprawdzony korepetytor

Justyna C.

70za 60 min

Justyna C.

«Udzielam korepetycji z języka polskiego: - przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, - powtórzenie materiału z lekcji.»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Przedmioty

Język polski

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Podczas pracy z tekstem literackim stosuję metody aktywizujące ucznia, które jednocześnie motywują go do rozszerzania własnej wiedzy na określony temat. Najważniejsze dla mnie są elementy dyskusji oraz ćwiczenia redakcyjne (praktyczne).

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

nie

Lekcje online:

tak

O sobie

Jestem nauczycielem języka polskiego. Mam także doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych korepetycji.
Ukończyłam wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowałam również historię na tym Uniwersytecie. Połączenie tych dwóch kierunków pozwala na szersze spojrzenie na literaturę i kulturę. W kręgu moich zainteresowań jest psychologia, która umożliwia zrozumienie i poznanie różnych osobowości. Psychologia pomaga w doborze odpowiednich środków i metod niezbędnych w procesie nauczania.
Moim zdaniem najlepszymi metodami nauczania są te, które aktywizują uczniów. Bowiem zachęcają do samodzielnego myślenia i konstruowania własnych opinii. Niezwykle istotna jest oczywiście umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji czy twórcze wykorzystanie własnej wiedzy literackiej podczas pisania np. rozprawki.
Podsumowując, poszukiwanie najlepszej metody nauczania dla ucznia jest moim celem.

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister, 2011

Wiek:

36-45

Doświadczenie:

ponad 5 lat