Informacje dotyczące współpracyy

BUKI - to serwis wyszukiwania korepetytorów. Korzystając z naszego serwisu otrzymujesz oferty nauczania wyłącznie wśród uczniów, którzy odpowiadają jak największej ilości wskazanych przez Ciebie kryteriów, takich jak: przedmiot, lokalizacja, miejsce prowadzenia zajęć, cena, poziom wiedzy. Lekcje mogą odbywać się indywidualnie (u korepetytora, u ucznia lub w innym miejscu) oraz online (przez Skype).

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady dotyczące współpracy z firmą oraz link do pełnej umowy oferty

Zamówienia od uczniów

1.

Jeśli zamówienie od ucznia jest dla Ciebie interesujące i chcesz je otrzymać, należy kliknąć przycisk “Akceptuję zgłoszenie” na stronie zamówienia. Informacja o zamówieniu zostanie wysłana za pomocą wiadomości e-mail oraz sms.

2.

Jeśli zamówienie nie jest dla Ciebie interesujące, należy kliknąć “Rezygnuję ze zgłoszenia”, abyśmy mogli wybrać innego nauczyciela dla ucznia.

3.

Korepetytor przydzielony do zgłoszenia, powinien natychmiastowo skontaktować się z klientem, omówić warunki prowadzenia zajęć, lokalizacje, czas i datę pierwszej lekcji.

4.

Po otrzymaniu zamówienia, wszystkie informacje na jego temat są dostępne w Twoim profilu w zakładce “Moje zgłoszenia”. Pierwsza lekcja została umówiona. Jeśli umówiłeś się z uczniem na pierwszą lekcję, należy datę tego spotkania zaznaczyć w odpowiednim polu na stronie zamowienia w Twoim profilu.

Pierwsza lekcja nie została umówiona. Jeśli nie umówiłeś się na współpracę, prosimy jak najszybciej poinformować o tym menedżera w czacie na stronie zamówienia w Twoim profilu. W takim przypadku menedżer anuluje zgłoszenie, a prowizja do zapłaty za otrzymanie ucznia nie zostanie naliczona. Oprócz tego, należy wprowadzić odpowiednie zmiany (aktualizacja harmonogramu, ceny, miejsca przeprowadzenia zajęć) do swojego profilu, które były przyczyną niedogodności, aby w przyszłości otrzymywać tylko zamówienia, które odpowiadają Twoim preferencjom.

Jeśli nauczyciel nie kontaktuje się z uczniami oraz nie przekazuje informacji menedżerowi co do ustaleń z klientem, jego ranking jest obniżany, co skutkuje blokowaniem profilu.

Należy pamiętać, że pod uwagę brane są również zgłoszenia, do których zostałeś przydzielony jako korepetytor, a następnie zrezygnowałeś. Jeśli odsetek utraconych zgłoszeń jest niski, nie powoduje to żadnych problemów, ponieważ rozumiemy, że uczeń może zmienić swoje zamiary. Aczkolwiek, jeśli odsetek utraconych zgłoszeń wzrasta i staje się wyższy niż średnia dla wszystkich korepetytorów, oznacza to, że korepetytor nieefektywnie pracuje ze zgłoszeniami: nie kontaktuje się z uczniem na czas, podaje nieaktualne dane w profilu lub inne. W takim przypadku najpierw otrzymasz ostrzeżenie o znacznej części utraconych zgłoszeń, a jeśli nie poprawisz swojego stosunku między udanymi a utraconymi zgłoszeniami (nadal będziesz tracić większość zgłoszeń, na które byłeś przydzielony), zostaniesz tymczasowo zablokowany.

Płatność za zamówienie

5.

Za pozyskanie nowego ucznia, z którym odbywają się zajęcia, jest naliczana jednorazowa opłata. Koszt zamówienia jest obliczany zgodnie z umową Oferty i stanowi opłatę w wysokości tygodniowego dochodu od tego ucznia, ale nie mniej niż koszt dwóch godzin zajęć obliczonych według stawki zaznaczonej w zgłoszeniu.

Na przykład, Twoja stawka w profilu wynosi 40 zł / 60 min. Otrzymałeś zamówienie od ucznia, który chce spotykać się 2 razy w tygodniu przez 1 godzinę, więc koszt tego zamówienia wyniesie 40 zł / 60min * 1 godzina * 2 razy w tygodniu = 80 zł.

6.

Opłatę należy dokonać po przeprowadzeniu pierwszej lekcji z uczniem, ale nie później wyznaczonego terminu opłaty (Zgłoszenie powinno być opłacone w ciągu 7 dni od daty pierwszej lekcji).

7.

W dniu pierwszej lekcji na stronie zamówienia pojawi się przycisk “Opłać” - dzięki czemu można zapłacić za nasze usługi z pomocą karty płatniczej lub przelewu bankowego.

8.

Aby otrzymać nowe zamówienia od uczniów, wszystkie poprzednie zamówienia muszą zostać opłacone na czas.

9.

W przypadku opóźnionej płatności ranking korepetytora zostanie zmniejszony o połowę. W przypadku przedłużającego się braku płatności za zamówienie, Twój profil nauczyciela zostanie zablokowany, a tym samym zostanie utracona możliwośc przyjmowania nowych zgłoszeń.