Blogi korepetytorów

Kategorii
Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

Oddziaływanie elektrostatyczne, magnetyczne, grawitacyjne, sprężyste

Korepetycje - Lidia id:36154

Autor: Lidia

Język jako narzędzie komunikacji społecznej, jego źródło, kształtowanie się w interakcji międzyludzkiej, sprawcza moc słowa...

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

Wpływ powietrza na spadanie ciał, spadanie ciał z dużej wysokości, prędkość graniczna

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

POMIAR POJEDYŃCZY, POMIAR WIELOKROTNY, CYFRY ZNACZĄCE, ZAOKRĄGLANIE LICZB

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

Czym zajmuje się fizyka, wielkości fizyczne, jednostki i pomiary

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

SIŁA NACISKU, SIŁA TARCIA, SIŁA OPORU, SIŁA WYPORU, SIŁA GRAWITACJI, SIŁA CIĘŻKOŚCI, SIŁY ZEWNĘTRZNE, SIŁY WEWNĘTRZNE, SIŁA WYPADKOWA

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

Na wybranych przykładach wytłumaczona I, II,III zasada dynamiki Newtona

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

Korepetycje - Milena id:25424

Autor: Milena

FIZYKA DLA 7 KLASY PODSTAWOWEJ ZAGADNIENIA: DROGA, TOR, PRZEMIESZCZENIE, RUCH, WZGLĘDNOŚĆ RUCHU, UKŁAD ODNIESIENIA, RUCH JEDNOSTAJNY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY

12...14