W jaki sposób umieszczane i sortowane są ankiety korepetytorów?

  • 1. Polecane (reklamowane) ankiety korepetytorów.

  • Na stronie wyników wyszukiwania znajdują się dwa typy polecanych ankiet:

   • reklamowane ankiety, dla których korepetytorzy wykupili płatną usługę „TOP”. W celu odróżnienia ich od ankiet sortowanych automatycznie, ankiety takie oznaczone są znakiem ⭐. Ankiety„TOP” umieszczone są na pierwszej stronie katalogu. W „TOP” odnotowuje się nie więcej niż 10 ankiet dla każdego miasta i przedmiotu dla zajęć offline oraz nie więcej niż 20 ankiet z jednego przedmiotu dla nauczania online.
   • rekomendowane ankiety korepetytorów BUKI School. Aby odróżnić je od ankiet sortowanych organicznie, ankiety takie umieszczane są w osobnym bloku na górze listy. Ten blok rekomendowanych ankiet wyświetla się na górze listy wyników wyszukiwania, gdy użytkownik skorzysta z kryterium wyszukiwania korepetycji „zajęcia online”.
  • Umieszczenie polecanych (reklamowanych) ankiet na liście wyników wyszukiwania nie jest uzależnione od wybranego przez użytkownika kryterium sortowania automatycznego według oceny, ceny, liczby opinii.

  • 2. Ankiety korepetytorów, posortowane są według parametrów wyszukiwania określonych przez użytkownika.

 • Ankiety nauczycieli można sortować na 4 sposoby

  • Według rankingu

  • Ten typ sortowania wykorzystuje algorytm, który szereguje ankiety korepetytora od ankiety z najwyższą oceną, która jest umieszczana na górze listy, do ankiety korepetytora z najniższą oceną.

  • Punkty rankingowe są naliczane i przyznawane korepetytorom według następujących kryteriów:

   • kompletność ankiety korepetytora (w szczególności przesłane zdjęcie, kompletność harmonogramu, wskazanie czasu wolnego na zajęcia, obecność prezentacji wideo);
   • załączonych do swojej ankiety zeskanowanych kopii dyplomów i innych zaświadczeń o ukończeniu studiów;
   • odsetek odpowiedzi na zgłoszenia osobiste od uczniów;
   • czas reakcji korepetytora na otrzymane zgłoszenia osobiste od uczniów;
   • uzgadnianie z uczniem terminu pierwszych zajęć i zaznaczanie tego na stronie odpowiedniego zgłoszenia ucznia;
   • termin ustalenia pierwszej lekcji;
   • terminowość i kompletność płatności przez korepetytora za usługi BUKI;
   • oceny uczniów pozostawione na naszej stronie internetowej;
   • odpowiadanie na wiadomości i telefony od opiekuna BUKI, raportowanie otrzymanych zgłoszeń;
   • prowadzenie bloga na stronie internetowej;
   • liczba opublikowanych ogłoszeń w serwisie.
  • Zastosowana metodologia pozycjonowania ankiet nie przewiduje przypisywania decydującego znaczenia określonym kryteriom w porównaniu z innymi z podanego zestawienia.

  • Według liczby opinii

  • Ten rodzaj sortowania wykorzystuje algorytm, według którego ankiety korepetytora są uszeregowane od ankiety korepetytora, który otrzymał najwięcej opinii pozostawionych w serwisie przez uczniów, którzy uczyli się u tego korepetytora do ankiety korepetytora, który otrzymał najmniejszą liczbę informacji zwrotnych od uczniów w serwisie.

  • Według ceny od najniższej do najwyższej

  • Ten rodzaj sortowania wykorzystuje algorytm, który szereguje ankiety korepetytora od ankiet korepetytora o najniższym koszcie za godzinę zajęć, umieszczonej na górze listy do ankiety korepetytora o najwyższym koszcie za godzinę w ankiecie umieszczonej na dole listy.

  • Według ceny od wyższej do niższej

  • Ten rodzaj sortowania wykorzystuje algorytm, według którego ankiety korepetytorów są szeregowane od ankiety korepetytora, który w ankiecie wskazał najwyższy koszt godziny lekcyjnej, umieszczonej na górze listy, do ankiet korepetytorów którzy w ankiecie wskazali najniższy koszt godziny lekcyjnej.