Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Agnieszka N. id:44213

Sprawdzony korepetytor

Agnieszka N.

70za 60 min

Agnieszka N.

«Jestem nauczycielem języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie od 26 lat. To moja praca i moja pasja.»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

38 uczni(ów) w BUKI

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Przedmioty

Język polski

Historia

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Zajęcia z uczniem przeprowadzam w oparciu o metody aktywizujące: burza mózgów, mapa mentalna, pytania problemowe, elementy eksponujące ( film, pokaz, wysłuchanie nagrania), metoda działań praktycznych. Staram się stosować w trakcie pracy różne metody nauczania, które utrzymają uwagę ucznia, rozbudzą jego zainteresowanie przedmiotem (omawianym zagadnieniem) i uatrakcyjnią zajęcia. Stawiam na większe zaangażowanie ucznia w proces nauczania.

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Zajęcia z uczniem przeprowadzam w oparciu o metody aktywizujące: burza mózgów, mapa mentalna, pytania problemowe, elementy eksponujące ( film, pokaz, wysłuchanie nagrania), metoda działań praktycznych. Staram się stosować w trakcie pracy różne metody nauczania, które utrzymają uwagę ucznia, rozbudzą jego zainteresowanie przedmiotem (omawianym zagadnieniem) i uatrakcyjnią zajęcia. Stawiam na większe zaangażowanie ucznia w proces nauczania. Buduję jego poczucie współodpowiedzialności za jego pro

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

nie

Lekcje online:

tak

O sobie

W 1995 r. ukończyłam Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2003 r. Wydział Historii na tej samej uczelni. Od 2000 r. jestem czynnym egzaminatorem OKE w Poznaniu. Czynnie pracowałam jako mentor Oceniania Kształtującego w CEO w Warszawie. Obecnie rozwijam swoje zainteresowania studiując Etykę i filozofię. Wynika to z moich indywidualnych zainteresowań, a równocześnie uzupełnia moją dotychczasową wiedzę polonistyczno-historyczną. Pozwala mi to także korelować w procesie nauczania treści z tych trzech przedmiotów. Staram się, aby miał poczucie współodpowiedzialnosci za swój proces nauki. Jestem doradcą, organizatorem procesu nauczania i partnerem w tym procesie.Staram się, aby miał poczucie współodpowiedzialnosci za swój proces nauki.

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister, 1995

Wiek:

46-55

Doświadczenie:

ponad 20 lat

Uczniowie z BUKI:

38