Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Rafał K. id:48774

Sprawdzony korepetytor

Rafał K.

120za 60 min

Rafał K.

«Pracownik naukowy ze stopniem doktora nauk chemicznych. Chemia i przekazywanie wiedzy to moje życiowe pasje. Possible classes in English (see below).»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

3 uczni(ów) w BUKI

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Miejsce lekcji

U ucznia:

Warszawa:

Bemowo

Bemowo Lotnisko, Boernerowo, Chrzanów, Fort Bema, Fort Radiowo, Groty, Górce, Jelonki Południowe, Jelonki Północne, Lotnisko

Wola

Czyste, Koło, Mirów, Młynów, Nowolipki, Odolany, Powązki, Ulrychów

Żoliborz

Marymont-Potok, Sady Żoliborskie, Stary Żoliborz

Ochota

Filtry, Rakowiec, Stara Ochota, Szczęśliwice

Śródmieście

Muranów, Nowe Miasto, Powiśle, Solec, Stare Miasto, Śródmieście Południowe, Śródmieście Północne
U korepetytora:

Warszawa

Lekcje online:

tak

O sobie

[English version follows.] Doktor nauk chemicznych i aktywny pracownik naukowy, udzieli korepetycji z chemii na różnych poziomach. Ukończyłem studia magisterskie na wydziale chemii UJ, a następnie obroniłem doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Pomagam w nadrabianiu zaległości oraz przygotowaniu do matury. Zapewniam indywidualne podejście do ucznia i kładę nacisk na zrozumienie materiału. Przed zajęciami ustalam cele współpracy, tak żeby była ona możliwie najbardziej wydajna. Ze swojej strony wymagam systematyczności i zaangażowania. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu korepetycji z fizyki i matematyki. Prowadzone badania naukowe umożliwiają mi pokazanie praktycznego kontekstu zastosowania przyswajanej wiedzy.

I hold a Ph.D. in chemistry and am an active academic, tutoring chemistry at various levels. I received my master's degree in chemistry from Jagiellonian University and defended my doctorate at the Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences. I help in catching up and preparing for matura. I ensure an individual approach to a student, emphasizing comprehension of the material. Prior to classes, I establish the goals of cooperation, making it as efficient as possible. From my side, I require systematicity and commitment. I also have experience in tutoring physics and mathematics. The research I conduct allows me to show the practical context of applying the knowledge being learned.

Wykształcenie:

Instytut Chemii Organicznej PAN, doktor (PhD), 2019

Wiek:

26-35

Doświadczenie:

ponad 3 lata

Harmonogram zajęć

Przedstawiono tutaj przedziały czasowe, w których korepetytor ma możliwość prowadzić zajęcia z nowymi uczniami. Dokładny czas zajęć należy ustalić z korepetytorem.

Ranek

6:00-9:00

Przedpołudnie

9:00-12:00

Dzień

12:00-15:00

Popołudnie

15:00-18:00

Wieczór

18:00-21:00

Późny wieczór

21:00-00:00

Poniedziałek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Wtorek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Środa

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Czwartek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Piątek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Sobota

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Niedziela
- czas wolny na zajęcia