Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski (2004)

Poziom:

magister filologii germańskiej

Poziomy:

Przygotowanie do matury, Egzamin 8-klasisty, Szkoła średnia, Szkoła podstawowa 7-8, Szkoła postawowa 4-6 klasa, Szkoła podstawowa 1-3 klasa, Przygotowanie do szkoły, Kursy uniwersyteckie, Przygotowanie do olimpiad, Przygotowanie do TOEFL, IELTS testow, Konwersacje, Język w biznesie, Native speaker, Gramatyka, Poziom A1-A2, Poziom A1-A2 (Beginner, Elementary), Poziom B1-B2, Poziom B1-B2 (Intermediate), Poziom C1-C2 (Advanced, Proficiency), Poziom C1-C2, Przygotowanie do TestDaF, DSD, Przygotowanie do DELF, DALF, TCF, Przygotowanie do GMAT, GRE, Studia zagraniczne, Kursy specjalistyczne, Dla początkujących, Dla dzieci, Poziom podstawowy

Miejsce lekcji:

Wyjechał:

U korepetytora:

Lekcje online:


O sobie:

Jestem nauczycielem języka niemieckiego od 20 lat. W 1997 roku ukończyłem Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu - studia licencjackie - o specjalności: nauczyciel języka niemieckiego. W tym samym roku rozpocząłem pracę w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Łącznie przepracowałem 15 lat w różnych typach szkół: szkoła podstawowa, technikum budowlane, technikum rolnicze, liceum techniczne, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, gimnazjum. Miałem drobne przerwy w wykonywaniu pracy nauczyciela, kiedy pracowałem jako lektor języka niemieckiego w prywatnych szkołach językowych, tłumacz języka niemieckiego w prywatnych firmach i konsultant telefoniczny ds. wsparcia technicznego w zagranicznym call center. Wykonuję także zawód tłumacza literatury pięknej. Jestem nauczycielem o dobrze zorganizowanym warsztacie pracy. Moi uczniowie byli zawsze zadowoleni z efektów dydaktycznych osiąganych na moich lekcjach oraz ze stosowanych przeze mnie form i metod pracy. Niektórzy z nich brali udział w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego, osiągając sukcesy, wyróżnienia i nagrody. Oprócz niemieckiego władam również biegle w mowie i w piśmie językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim - i z tych przedmiotów mogę również udzielać korepetycji; podobnie z historii Polski i świata, która jest moją wielką pasją.

Krótka informacja o korepetytorze

Hubert P. jest doświadczonym nauczycielem (udziela korepetycji ponad 10 lat). Korepetytor mieszka w Żyrardów i prowadzi zajęcia z takich przedmiotów:
 1. Język angielski
 2. Język niemiecki
 3. Historia Polski
 4. Język francuski
 5. Język hiszpański
 6. Język rosyjski
 7. Historia świata
Można wybrać następne poziomy nauczania:
 • Przygotowanie do matury
 • Egzamin 8-klasisty
 • Szkoła średnia
 • Szkoła podstawowa 7-8
 • Szkoła postawowa 4-6 klasa
 • Szkoła podstawowa 1-3 klasa
 • Przygotowanie do szkoły
 • Kursy uniwersyteckie
 • Przygotowanie do olimpiad
 • Przygotowanie do TOEFL, IELTS testow
 • Konwersacje
 • Język w biznesie
 • Native speaker
 • Gramatyka
 • Poziom A1-A2
 • Poziom A1-A2 (Beginner, Elementary)
 • Poziom B1-B2
 • Poziom B1-B2 (Intermediate)
 • Poziom C1-C2 (Advanced, Proficiency)
 • Poziom C1-C2
 • Przygotowanie do TestDaF, DSD
 • Przygotowanie do DELF, DALF, TCF
 • Przygotowanie do GMAT, GRE
 • Studia zagraniczne
 • Kursy specjalistyczne
 • Dla początkujących
 • Dla dzieci
 • Poziom podstawowy
Zajęcia odbywają się u korepetytora, u ucznia, stawka – 30 Zł/god.