Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Marta K. id:25595

Marta K.

40za 60 min

Marta K.

«Zajęcia prowadzone w ruchu pobudzają kreatywność dzieci. Wykorzystuję różne metody pracy z dziećmi na materiale konkretnym.»

Przedmioty

Klasy młodsze

Niania dla dzieci

Poziomy nauczania:

Miejsce lekcji

U ucznia:

Bielsko-Biała: Osiedle Beskidzkie, Straconka, Wapienica, Złote Łany

U korepetytora:

nie

Lekcje online:

tak

O sobie

Wykształcenie:

2012 – 2015 Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna na Akademii Ignatianum w Krakowie.

2016 - 2018 Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Biała.

Ukończenie studiów podyplomowych na Akademii WSB w Bielsku – Białej na kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia” – studia kwalifikacyjne.
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela – stopień nauczyciela kontraktowego.
Ukończenie kursu i otrzymanie licencji GLOTTODYDAKTYKI I GLOTTOTERAPII OJCZYSTOJĘZYCZNEJ – SYSTEMU PROF. BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO.

Ukończenie kursu TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

Praktyki w Zespół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum nr. 3 w Rybarzowicach w klasie III Szkoły podstawowej w wymiarze 90 godzin.
Udział w konferencji „Edukacja z Pasją” w Krakowie organizowanym przez Cognitus Centrum Szkoleń ul. Grzegorzewskiej 10 , Warszawa
- „Zmysłoplastyka – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne” -w wymiarze 2 godziny.
- „ Trening skutecznego nauczyciela” - w wymiarze 2 godziny.
- „Grafolandia wspieranie rozwoju dużej i małej motoryki” -w wymiarze 2 godziny.

Udział w szkoleniu „:Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Grupy Roboczej” oraz „Konieczność zmiany w ustawie o0 pomocy społecznej” organizowanym przez Profilaktyka KIER Adam Kopacz Kraków.

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli pt. Niebieskie Anioły Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży.

Ukończenie szkolenia „Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato”. Nabycie umiejętności w zakresie; podstawowych zagadnień związanych z przetwarzaniem bodźców, specyfiki rozwoju sensorycznego osób ze spektrum autyzmu, zasad konstruowania programów sensorycznych, rozwijania świadomości ciała i potrzeb sensorycznych.

Ukończenie warsztatów „Praktyczne aspekty wykorzystania Kart Grabowskiego jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Ukończenie kursu teoretycznego i praktycznego „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?”- zorganizowanym przez Strefę dobrych emocji – Ośrodek wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych – Jacek Kielin.

Ukończenie szkolenia w wymiarze 3 godzin dydaktycznych „Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa”.

Ukończenie kursu teoretycznego i praktycznego „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi?”- zorganizowanym przez Strefę dobrych emocji – Ośrodek wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych – Jacek Kielin.

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, magister, 2018

Wiek:

26-35

Doświadczenie:

ponad 3 lata

Harmonogram zajęć

Przedstawiono tutaj przedziały czasowe, w których korepetytor ma możliwość prowadzić zajęcia z nowymi uczniami. Dokładny czas zajęć należy ustalić z korepetytorem.

Ranek

6:00-9:00

Przedpołudnie

9:00-12:00

Dzień

12:00-15:00

Popołudnie

15:00-18:00

Wieczór

18:00-21:00

Późny wieczór

21:00-00:00

Poniedziałek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Wtorek

Są dostępne terminy

Środa

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Czwartek

Są dostępne terminy

Są dostępne terminy

Piątek

Są dostępne terminy

Sobota
Niedziela
- czas wolny na zajęcia