Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Beata S. id:49797

Sprawdzony korepetytor

Beata S.

70za 60 min

Beata S.

«Jestem nauczycielem z 20 - letnim stażem pracy w gimnazjum w szkole podstawowej w technikum i liceum. Uczę biologii i chemii. Serdecznie zapraszam.»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Przedmioty

Biologia

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Jestem nauczycielem z 20 - letnim stażem pracy w gimnazjum, szkole podstawowej i technikum i liceum.. Pracuje z uczniem zdolnym, ale też z mającym w trudności z opanowaniem materiału. Stosuje nowatorskie metody pracy, wizualizację, gry dydaktyczne. Współpraca opiera się na dokładnym wywiadzie z uczniem w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Serdecznie zapraszam.

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

nie

Lekcje online:

tak

O sobie

Ukończyłam biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przyrodę na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, chemię Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu. Jestem nauczycielem z 20 - letnim stażem pracy. Pracowałam kilka lat gimnazjum, kilka ostatnich lat w szkole podstawowej i 14 lat w technikum i liceum. Uczę nie tylko biologii ale też chemii. Pracuje z uczniem zdolnym, ale też z mającym w trudności z opanowaniem materiału bieżącego i do sprawdzianu. Stosuje nowatorskie metody pracy, wizualizację, gry dydaktyczne, tablet graficzny. Współpraca opiera się na dokładnym wywiadzie z uczniem w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Serdecznie zapraszam.

Wykształcenie:

Collegium Medicum UJ, magister, 2001

Wiek:

36-45

Doświadczenie:

ponad 20 lat