Czego uczy biologia?

27.06.2018

Czego uczy biologia?
Edukacja szkolna
Świat nauki

Biologia jest nauką o żywych organizmach. W jej ramach uczy się rozmaitość procesów otaczającego nas roślinnego oraz zwierzęcego świata, jak również osobliwości budowy ciała człowieka. To i jest odpowiedź na pytanie: „Czego uczy biologia?”

Przy tym do wiedzy w zakresie biologii należą również metody badawcze, metody klasyfikacji, zestawienie ze sobą wszystkiego żywego. Biologia jest dobrym postępem od świata atomów i molekuł do świadomego życia.

 

Treści

1. Co to jest biologia i czego ona uczy?

2. Jakie są rozdziały w biologii i czego one uczą?

2.1 Podstawowe metody badań biologicznych

3.Po co uczyć się biologii w szkole?

4. Jak nauczyć się biologii szybko i łatwo?

4.1 Ciekawe fakty ze świata biologii

5. Czego uczy współczesna biologia?

 Co to jest biologia i czego ona uczy

Co to jest biologia i czego ona uczy?

Aby całkowicie opanować tą naukę, trzeba się rozejrzeć dookoła. Rośliny, zwierzęta, ludzie oraz nawet niewidoczne ludzkiemu oku organizmy są obiektem badawczym dla takiej dziedziny nauki jak biologia. Zasady funkcjonowania systemów oraz materiałów, z których się składa organizm, też należą do oddzielnego rozdziału biologii.

Termin „biologia” pochodzi z łaciny i składa się z dwóch słów: „bios”- życie, „logos”- nauka, czyli nauka o życiu. Wiedząc o żywych organizmach, biologia w konsekwencji stworzyła inne podobne branże nauki. Wiedza w tych zakresach pomaga nie  tylko uczyć się czegoś o otaczającym nas świecie, ale również zmieniać go.

Takie podejście pomaga wyhodować nowe zwierzęta, rośliny, produkować leki oraz znachodzić nowe metody badawcze.

 

Korepetycje Biologia

Wróć na początek artykułu

 rozdziały w biologii i czego one uczą

Jakie są rozdziały w biologii i czego one uczą?

Skoro biologia jest dziedziną nauki o „żywej” powłoce Ziemi — „biosferze”, warto wyróżnić dziedziny tej nauki o różnych typach organizmów. Klasyfikacja tych różnic jest relatywna, łącząc organizmy za pomocą wspólnych cech.

Anatomia jest przedmiotem, który wyjaśnia osobliwości budowy ludzkiego ciała. Ta gałąź biologii zajmuje się badaniem nie tylko budowy, ale też zasadami funkcjonowania organów, systemów, tkanek, z których się składa człowiek oraz ich współdziałania.

Botanika jest nauką o roślinach, ich cyklicznym rozwoju oraz budowie. Ona zajmuje się wszystkimi zasadnościami, które obserwujemy w drzewach, buszach, mechu oraz porostach. Mikologia jest oddzielną nauką o grzybach.

Jednocześnie zoologia jest nauką o zwierzętach. W niej jest opis zwierząt od najmniejszych do największych, które obecnie istnieją. Dodatkowo są informacje o siedliskach zwierząt oraz nawyki w zachowaniu się.

Mikrobiologia jest oddzielnym rozdziałem w biologii. Relatywnie do niedawna nikt nie wiedział o egzystencji niewidocznych organizmów. Ta sugestia potwierdziła się dopiero po wynalazku mikroskopu.

W biologię wchodzą poddziały, które są podobne. Przy tym zasady badania są jednakowe. W szkole wytłumaczenie biologii ma kilka etapów:

•    przyrodoznawstwo (nauczanie ogólnych zasad  funkcjonowania natury dookoła nas);

•    botanika;

•    zoologia;

•    anatomia człowieka;

Taka kolejność jest uwarunkowana tym, że wiedza ze szkoły podstawowej jest podstawą do bardziej zaawansowanych zagadnień w liceum.

W perspektywie zdobyta wiedza przyda się, aby wyrobić nowe lekarstwa albo zapewnić bezpieczeństwo wobec innych żywych organizmów.

Inną branżą jest gospodarka. Dzięki badaniom biologicznym pojawiły się antyseptyki, różnica między grupami krwi oraz metody leczenia chorób, które wcześniej były traktowane jako nieuleczalne. Dzięki biologii można się dowiedzieć, gdzie żyją pewne zwierzęta i jakie rośliny są rozpowszechnione w pewnych rejonach.

 

Korepetytorzy z biologii online (skype)

Wróć na początek artykułu

 Podstawowe metody badań biologicznych

Podstawowe metody badań biologicznych

Aby się dowiedzieć o otaczającym nas świecie, każda dziedzina nauki wykorzystuje jej właściwe metody badawcze. Biologia wyróżnia empiryczną oraz teoretyczną metodę badawczą.

Dla empirycznej grupy właściwe są bezpośrednie obserwacje procesów żywej natury oraz opis zdobytych wyników. Do tej grupy należą następujące metody:

•    opisowa;

•    porównawcza;

•    eksperymentalna;

•    historyczna;

Teoretyczna grupa włącza w siebie opracowanie danych, jak również eksperymenty ze zwierzętami w niezwykłym dla nich środowisku i obserwacja ich dalszego zachowania się:

•    statystyczna;

•    metoda modelowania;

Opisowa metoda jest jedną z najstarszych w historii biologii. Pomagają w tym narządy zmysłów, aby wyobrazić sobie świat zewnętrzny. Oddzielnie jest metoda monitorowania, czyli obserwacja dynamicznych zmian w budowie żywego organizmu (komórki, tkanki) oraz biologicznej powłoki Ziemi.

Jeśli w botanice oraz zoologii jest typowa pierwsza metoda, to w mikrobiologii oraz mikologii jest raczej typowa druga grupa.

 

Wróć na początek artykułu

 Po co uczyć się biologii w szkole

Po co uczyć się biologii w szkole?

Lekcje z biologii są w podstawówce od piątej klasy i do końca liceum. Ten przedmiot jest w szkole, żeby uczniowie wyobrazili sobie kompletnie środowisko naturalne, jak również budowę substancji oraz atomy i molekuły. Terminy fachowe z biologii często się używają w życiu codziennym, a ich znajomość pomaga zrozumieć sens problemu oraz treści nauczania.

Wiedząc, jak łatwo rozwiązują się zadania z biologii, można wyobrazić sobie obiekt w rzeczywistości i zobaczyć, jak on będzie się rozwijał dalej. Biorąc pod uwagę taką wiedzę, można ją rozwinąć i wykorzystać w przyszłym zawodzie. W dodatku, można strukturyzować swoją wiedzę, mając pojęcie o żywym świecie. Z takim myśleniem da się uporządkować wiedzę o prawach natury oraz organizmu człowieka jako jej składowe części.

 

Wróć na początek artykułu

 Jak nauczyć się biologii szybko i łatwo

Jak nauczyć się biologii szybko i łatwo?

Aby zrozumieć przedmiot, trzeba rozumieć, jak się uczyć biologii. Dlatego należy pamiętać, że treści nauczania z tej dyscypliny nie są tylko strofami w książce lub podręczniku, ale również żywe obiekty. Dla zrozumienia trzeba wyszukiwać przykłady z życia, szukać odpowiedników.

Ważnym składnikiem w nauce biologii jest też tworzenie własnych modelów żywych organizmów. Robiąc to, uczący się ćwiczy tak zwaną „biologiczną intuicję”, czyli podstawy funkcjonowania czynności życiowej żywych organizmów.

W nauce biologii mogą pojawić się trudności, jeżeli temat nie jest zrozumiały albo jeżeli są terminy fachowe niewyjaśnione wcześniej. Ciężko też zrozumieć związki wspólne między światem zwierzęcym a roślinnym albo w budowie komórki.

 

Wróć na początek artykułu

 Ciekawe fakty ze świata biologii

Ciekawe fakty ze świata biologii

Historia biologii jest pełny różnych obserwacji, które stworzyły współczesną percepcję tej dziedziny nauki:

•    niektóre ptaki śpią, kiedy latają;

•    wzrok u psów jest czarno-biały;

•    istnieją organizmy wolno poruszające się, które przeżyją nawet podróż do kosmosu;

•    oko człowieka jest jedynym organem, który nie zmienia swojego rozmiaru od urodzenia;

 

Wróć na początek artykułu

 Czego uczy współczesna biologia

Czego uczy współczesna biologia?

Współczesna biologia jest bardzo związana z medycyną, chemią, jak również z fizyką. Głównymi dziedzinami są mikrobiologia, fizjologia oraz genetyka. Coraz więcej uwagi się zwraca na to, co jest związane z człowiekiem.

Ilość zdobytych faktów umożliwia tworzenie pewnej teorii (na przykład genetyka i fizjologia). W konsekwencji można użyć zdobytej wiedzy dla zmiany lub poznania natury.

 

Wróć na początek artykułu

Oceń wiadomość