Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?

14.04.2021

Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?
Kształcenie wyższe
 1. Studia za granicą — warunki przyjęcia
 2. Studia za granicą — wady i zalety
 3. Gdzie na darmowe studia za granicą?
 4. Studia za granicą — wymagania
 5. Studia magisterskie za granicą
 6. Studia podyplomowe za granicą
 7. Czy są studia bez matury za granicą?
 8. Praca za granicą po studiach — jakie są perspektywy?

Dla osób, które decydują się na studia wybór uczelni jest jedną z cięższych i ważniejszych decyzji. Jest to związane z wieloma ważnymi decyzjami. Czy wyjechać z rodzinnego miasta? Jaki kierunek będzie odpowiedni? A może wybrać studia za granicą?

Studia za granicą — warunki przyjęcia 

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą studiować na dowolnej uczeni w krajach członkowskich. Przyjmowani są na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Warunki przyjęcia na studia za granicą czasami są zupełnie inne niż w Polsce. Uczelnie zagraniczne zastrzegają sobie także prawo do przeprowadzania testu językowe dla studentów, którzy nie są obywatelami ich kraju. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych bardzo często studenci z innych krajów są zobligowani do rozwiązania testów SAT/ACT i TOEFL/IELTS. Często dodatkowo punktowane są aktywności pozaszkolne np. wolontariaty, natomiast w Chinach uczelnie często wymagają certyfikatu z języka chińskiego.

Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?

Studia za granicą — wady i zalety

Studia za granicą jak wszystko posiadają swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiamy wady i zalety studiowania za granicą:

Wady studiowania za granicą:

 • rekrutacja na studia zagraniczne jest bardziej czasochłonna i skomplikowana niż na uczelnie w Polsce,

 • studia za granicą wiążą się z rozłąką z rodziną i przyjaciółmi. Nie wszyscy są gotowi na taką zmianę,

 • znajomość języka obcego — jest to warunek konieczny. Bez znajomości języka obcego nie ma dużych szans na dostanie się na uczelnie. Jeżeli rozważasz studia za granicą, a masz wątpliwości co do swoich zdolności językowych, zapoznaj się z ofertą Buki. Platforma oferuje korepetycję z różnych języków obcych,

 • studia za granicę jest to jednak tzw. „skok na głęboką wodę”. Wyjazd do nowego miasta, brak znajomych, brak rodziny. Obcy język, obce uwarunkowania kulturalne i społeczne. Nie każdy jest gotowy na taką zmianę,

 • kwestie finansowe - wyjazd za granicę wiąże się z wyprowadzką z domu rodzinnego. Wyprowadzka od rodziny lub opiekunów wiąże się z tym, że wzrastają koszty utrzymania. Chociażby wynajem pokoju lub mieszkania.

Zalety studiowania za granicą:

 • za granicą mamy dostęp do kierunków studiów, których nie ma jeszcze w Polsce,

 • do zalet należy również zupełnie inna oferta edukacyjna. Zajęcia są prowadzone w inny sposób. Często jest też wyższa jakość kształcenia,

 • studia za granicą jest to świetna okazja do podszkolenia znajomości języka obcego. Rozmawianie na co dzień w obcym języku z rodowitymi mieszkańcami wybranego kraju, a także nauka wybranego przez siebie kierunku, bardzo wzmacnia zdolności językowe. Pozwala na poznanie języka obcego w jego naturalnym środowisku. Nie ma lepszej okazji do nauki.

 • studia za granicą dają również możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych,

 • osoby, które po zakończeniu studiów wrócą do Polski w celu pracy zawodowej, będą miały przewagę w rekrutacji nad osobami studiującymi w Polsce,

 • studia za granicą to sposób na samodzielne życie. Idealny sposób na próbę życia bez opieki rodziców. Doskonałe wprowadzenie w dorosłość. Osoby, które decydują się na studia za granicą, mają możliwość nauczenia się, jak podejmować kluczowe decyzję, np. jak dysponować swoim budżetem.

 • możliwość podróżowania — studia za granicą trwają kilka lat. Przez kilka lat można zwiedzić cały wybrany przez siebie kraj lub podróżować do innych,

 • wiele uczelni zagranicznych daje swoim studentom dużą swobodę. Uczniowie mogą sami decydować, jakie przedmioty ich interesują, a także samodzielnie układać plan zajęć. Czasami można ułożyć zajęcia tylko 3 lub 4 dni w tygodniu,

 • studiowanie za granicą umożliwia poznanie innej kultury. Poznajemy wtedy kulturę, obyczaje, a także jest to okazja do obserwowania mentalności ludzi  z innego kraju. W co wierzą i jakimi wartościami się kierują,

Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?

Gdzie na darmowe studia za granicą?

Studia za granicą mogą kosztować bardzo różnie. Niektóre kraje oferują darmowe studia, ale niestety nie wszystkie. Darmowe studia oferuje m.in. Szkocja, Dania, Szwecja oraz Niemcy. Najczęściej na darmowe miejsce na uczelni wyższej mogą liczyć najwybitniej uczniowie, którzy mogą się pochwalić np. wygranie międzynarodowych konkursów. Jedną z opcji na obniżenie czesnego studiów za granicą jest zdobycia stypendium naukowego. Niektórzy uczniowie mogą ubiegać się stypendium socjalne. Bardzo często stypendium na studiach w Stanach Zjednoczonych lub w Wielkiej Brytanii pozwala na pokrycie kosztów zamieszkania. Na Cyprze pierwszy etap studiów finansuje Państwo. Koszt ten oscyluje około 3-4 tysięcy euro. Natomiast w Grecji w większości uczniów, studia zarówno dzienne, jak i zaoczne są darmowe. Na Węgrzech finansowanie przez państwo są niektóre kierunku studiów — te, w których brakuje osób do wykonywania zawodów, m.in. medycyna, nauki przyrodnicze i pedagogiczne. Pozostałe kierunku studiów są płatne. Najdroższe studia za granicą są w Anglii. Wysokość czesnego jest ustalana przez poszczególne instytucje szkolnictwa wyższego. Czesne na niektórych kierunkach wynoszą nawet 9 tysięcy funtów za rok. Większość płatnych kierunków w innych krajach waha się w przedziale 1-5 tysięcy za rok.

Studia za granicą — wymagania

W związku z tym, że każdy kraj i uczelnia rządzi się swoimi prawami, poniżej przedstawimy najważniejsze informacje, które umożliwią studiowanie za granicą:

Niemcy

Aby aplikować na studia w Niemczech, polscy studenci robią to tak samo, jak niemieccy. Rekrutacja zależy od wyboru uczeni i kierunki. W przypadku określonej liczby miejsc na studia o przyjęciu decyduje średnia liczba ocen. Średnią podnoszą różne zajęcia dodatkowe m.in. staże, kursy czy wolontariaty. Jeżeli studia I stopnia zostały ukończone w Polsce, a studia magisterskie chcemy kończyć w Niemczech, należy przetłumaczyć dyplom ukończenia studiów na język angielski lub niemiecki. Potrzebny jest także suplement do dyplomu i wypełnienie formularza dopuszczającego do przyjęcia na studia.

Anglia

Rekrutacja na studia w Anglii jest przeprowadzana przez system internetowy UCAS. Studenci mogą złożyć maksymalnie dokumenty na 5 różnych kierunków. W rekrutacji na studia pod uwagę są brane oceny z matury oraz ogólna średnia ocen i oceny z przedmiotów kierunkowych. Oprócz tego należy potwierdzić znajomość języka odpowiednim certyfikatem. Aby zostać przyjętym na studia magisterskie, wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich przetłumaczony na język angielski.

Holandia

Aplikując na studia w Holandii, ważne jest przygotowanie wysokiej jakości listu motywacyjnego. Mile widziane są także referencje od nauczycieli. Do rekrutacji na studia studenci z innych krajów muszą przedstawić zdany certyfikat z języka angielskiego np. IELTS lub TOEFL. Uczelnie w Holandii przykładają w porównaniu do innych uczelni zagranicznych niską uwagę do ocen. Ważniejsza jest chęć i motywacja do pracy i nauki.

Wymienione informacje dostarczają ogólny zarys, jak wygląda proces rekrutacyjny na studia zagraniczne. Podobnie jak w Polsce, każda uczelnia ma swoje wewnętrzne wymagania.

Studia magisterskie za granicą

Magisterskie studia za granicą na pewno otworzą furtkę na drodze planowania swojej kariery. Liczne badania pokazują, że osoby, które ukończyły studia magisterskie za granicą, są postrzegani jako specjaliści wysokiego szczebla, Takie osoby zdobywają lepsze miejsca pracy, a także mają wyższe szanse na wysokie zarobki. Osoby, które studiują za granicą, mają szersze spojrzenie na świat, bogatsze doświadczenie i wyższy poziom wiedzy w porównaniu do osób, które decydują się a podjęcie studiów w Polsce. Studia magisterskie za granicą dają szansę na rozpoczęcie pracy zawodowej zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie. Dyplom magisterki zagranicznej uczelni powoduje, że takie osoby są lepiej postrzegane na rynku pracy. Niestety Polskie uczelnie nie cieszą się taką renomą jak uczelnie zagraniczne. W takim razie, na co zwrócić wybierając studia magisterskie za granicą:

 • na pierwszym miejscu polecamy zapoznanie się kosztem studiów oraz możliwościami związanymi z ich finansowaniem np. stypendia,

 • warto zapoznać się z językiem wykładowym. Najczęściej jest to angielski nawet we Włoszech, Malezji czy Japonii. Nie mniej jednak należy mieć pewność, w jakim języku będą wykładane zajęcia,

 • lokalizacja — ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście latania do domu. Czy możemy sobie pozwolić na latanie do Stanów Zjednoczonych, gdzie loty są długie i drogie, czy jednak wybierzemy kierunki bliższe i tańsze np. Anglia,

 • długość trwania studiów magisterskich — w zależności od kraju może to być różne. W Anglii i Holandii studia magisterskie trwają rok, a w Szwecji i Danii dwa lata.

Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?

Czy warto wyjeżdżać na studia za granicę?

Studia podyplomowe za granicą

Studia podyplomowe za granicą to dobry pomysł z kilku powodów, między innymi:

 • szeroki wybór uczelni. Osoba zainteresowana studiami podyplomowymi za granicą może zdecydować się na naukę w najlepszych uczelniach w Europie, Anglii lub Stanach Zjednoczonych. Studia te pozwalają na uczenie się od najlepszych osób i profesorów.

 • studia podyplomowe pozwolą na poprawienie zdolności językowych. Polepszenie swoich zdolności językowych jest ściśle powiązane z perspektywami w karierze zawodowej. Studia podyplomowe za granicą pozwolą na zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią w innym języku.

 • studia podyplomowe za granicą znacząco wyróżniają te osoby na rynku pracy. Ukończenie takich studiów pozwala na znalezienie lepszej pracy w kraju ojczystym, a także ułatwia znalezienie pracy w kraju, w którym zostały ukończone studia.

Czy są studia bez matury za granicą?

Studia bez matury za granicą są możliwe. Takie rozwiązania oferują Niemcy i USA. Warunkiem uczestniczenia na zajęciach studenckich bez matury w USA jest uzyskanie i przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Do takich certyfikatów zalicza się TOEFL, PET, KET, FCE, CAE i GMAT. W Niemczech można podjąć studia bez zdanego egzaminu dojrzałości, jednak trzeba posiadać określony czas pracy. Przykładowo posiadane 3 letniego stażu na stanowisku asystent księgowego, na podstawie odpowiednich dokumentów od pracodawcy umożliwia zdanie odpowiedniego egzaminu, a następnie przyjęcie na studia. Niektóre uczelnie zagraniczne oferują dla studentów tzw. rok zerowy — oznacza to, że osoba uczęszczająca na zajęcia ma status wolnego słuchacza, a także uzyskuje status studenta. Natomiast Anglia i Francja nie uznają i nie wymagają zdania polskiego egzaminu dojrzałości. Uczniowie na uczelnie są przyjmowani na podstawie egzaminów wstępnych organizowanych przez uczelnię. Przystąpienie do egzaminów gwarantuję przedstawienie uczeni świadectwa potwierdzające ukończenie szkoły średniej.

Praca za granicą po studiach — jakie są perspektywy?

Studia za granicą to ogromna szansa na rozwój. Zapewniają poznanie języka w praktyce, w jego naturalnym środowisku, a także poszerzenie swoich horyzontów. Dyplom ukończenia studiów zagranicznych jest dużo bardziej wartościowy do dyplomu ukończenia studiów w Polsce. Za granicą często mamy możliwość poznania innego modelu studiowania, a także wybrania kierunku studiów, którego nie ma jeszcze w Polsce. Podsumowując ten artykuł, zachęcamy do podjęcia studiów za granicą.

 

 

Oceń wiadomość