Teologia — czego uczy nas ta nauka?

16.04.2021

Teologia — czego uczy nas ta nauka?
Edukacja szkolna
 1. Teologia polityczna
 2. Teologia fundamentalna
 3. Teologia wyzwolenia
 4. Teologia pastoralna
 5. Teologia w polskiej szkole

 

Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest teologia. Teologia jest to nauka o religioznawstwie. Z greckiego teologia oznacza — mówienie o Bogu. Nauka ta zajmuje się określeniem istoty Boga i jego stosunku do świata i człowieka. Nauka ta ma za zadanie także wyjaśnianie, uzasadnianie treści pisma świętego i wszystkich tradycji religijnych. Teologia opowiada prawdy religijne, a także jest nauką, która jest bardzo rozwinięta w chrześcijaństwie.

Teologia polityczna

Termin teologia polityczna od jakiegoś czasu zyskuje na popularności. Jest to pojęcie z zakresu filozofii politycznej i teologii. Odłam tej nauki opisuje jak zagadnienia religijne, wpływają na cele polityczne, społeczne ekonomiczne i kulturowe. Obecnie w życiu politycznym zajmuje dosyć istotne miejsce. Istnieje także polskojęzyczne czasopisma „Teologia polityczna”. Teologia polityczna to m.in.:

 • doszukiwanie się podobieństw między polityką a życiem religijnym. Poszukiwanie analogii między wspólnotą religijną a polityczną,

 • istnieje pewna doktryna polityczna, której ideologia opiera się na teologii,

 • teologia polityczna w polskim kościele chrześcijańskim odgrywa stosunkową znaczącą rolę. Rozpatruje rolę kościoła na arenie społeczno-politycznej.

Teologia — czego uczy nas ta nauka?

Teologia fundamentalna

Teologia fundamentalna to kolejny dział teologii. Zadaniem tego działu jest poszukiwanie argumentów uzasadniających wiarę chrześcijańską. Bada wiarygodność chrześcijaństwa jako religii objawionej. Teologia fundamentalna stanowi podstawę do nauki o teologii. Ma charakter źródłowy. Zadaniem teologii fundamentalnej jest poznanie wiary i refleksji teologicznej. Teologię fundamentalną możemy rozpatrywać w kilku aspektach:

 • przedmiotu — polega na badaniu znaczenia i znaków wiarygodności Objawienia Boga. Podstawową funkcją jest refleksja nad religią chrześcijańską,

 • relacji do rozumu - zajmuje się analizą aktu wiary w kontekście rozumu. Przygląda się relacjom zachodzącym między innymi religiami, wiarą i kulturą. Ma za zadanie uzasadnić i bronić rację wiary chrześcijańskiej. W tym aspekcie ważne jest dokładne poznanie ewangelii,

 • sensu — Ukazuje doświadczenia ludzkie w wierze chrześcijańskiej w wielu wymiarach m.in. etycznym, polityczny i estetyczny. Poszukuje relacji między religią, a filozofią, naukami eksperymentalnymi i humanistycznymi,

 • adresatów — ideą tego aspektu jest nawracanie ludzi do wiary chrześcijańskiej. Polega na dostarczaniu informacji o religii osobom niewierzącym z nadzieją, że nawrócą się na chrześcijanizm.

Teologia wyzwolenia

Teologia wyzwolenia reprezentuje ruch, który swoje początki miał po II soborze watykańskim. Ruch ten jest bardzo popularny w Ameryce Łacińskiej. Odłam ten opiera się na religii chrześcijańskiej, a także na aktywizmie politycznym chrześcijańskiej lewicy. Szczególnie są poruszane kwestie sprawiedliwości i praw człowieka. Teologia wyzwolenia skupia się na fragmentach biblii, które mówią o wyzwaniu i przywracaniu sprawiedliwości, a nie na podporządkowaniu. Popularnym symbolem jest „Chrystus z karabinem na ramieniu”. Współcześnie teologia nie zgadza się z nurtem teologii wyzwolenia. W 1979 roku Papież Jan Paweł II jednoznacznie powiedział, że teologia wyzwolenia nie zgadza się z nauczaniem kościoła. W latach 70 i 80 członkowie tego nurtu stali się celem ataków prawicowego nurtu teologicznego. W latach 70 w Los Horcones dokonano zabójstwa 15 członków wspólnoty katolickiej. Mimo to, teologia wyzwolenia nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie w wyniku długoletniej współpracy m.in. Papieża Franciszka prawdopodobnie istnieje możliwość wpisania teologii wyzwolenia do odłamów teologii akceptowanych przez kościół.

Teologia pastoralna

Teologia pastoralna skupia się na relacji między osobą wierzącą a światem współczesnym i kościołem. Początkowo była to nauka o obowiązkach i zadaniach księdza. Obecnie jest to nauka o kościele w dzisiejszych czasach. W rzeczywistości. Teologia pastoralna często jest nazywana teologią praktyczną. Teologia pastoralna zaczęła prężnie działać po II soborze watykańskim. Jest to bardzo szeroko dział teologii. Zajmuje się liturgią, katechetką, misjologia, a także funkcją caritas. Jest to jedna z kluczowych nauk teologicznych kościoła. Zajmuje się refleksją nad zbawczą misją Chrystusa.

Teologia — czego uczy nas ta nauka?

Teologia w polskiej szkole

Teologia jest sklasyfikowana na liście dziedzin naukowych od 2005 roku. Jednak coraz więcej osób ze środowiska naukowego i nie tylko, chcę usunąć teologię z klasyfikacji dziedzin naukowych. Wiele Polskich uczelni i szkół wyższych, a także seminariów duchownych naucza o teologii, poniżej przedstawimy kilka szkół teologicznych:

 • Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej,

 • Wyższa szkoła Teologiczno-humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej,

 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie,

 • Wyższe Seminarium Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku,

Osoby, które są zainteresowane studiami teologicznymi i potrzebują dodatkowych zajęć z poszczególnych przedmiotów w celu poprawienia swoich wyników na maturze, zachęcamy do zapoznania się z ofertą na platformie Buki. Osoby, które już podjęły naukę wyższą lub w seminarium i potrzebują pomocy w uzyskaniu lepszej oceny z poszczególnych przedmiotów, również mogą skorzystać z naszej platformy. Na naszej stronie mamy ofertę wielu korepetytorów, m.in. od języka łacińskiego, historii, a także oferujemy zajęcia z rozwijania pamięci i umiejętności mówienia publicznego.

Jeżeli chodzi o nauczanie religii w Polskich szkołach m.in. podstawowej i średniej to nie jest to przedmiot obowiązkowy, jednak każdy uczeń odgórnie jest na niego zapisany. Ocena z religii wpływa na średnią ze wszystkich ocen na świadectwie, lecz nie decyduje o zdaniu do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły. Jeżeli uczeń nie uczęszcza na religię, może zapisać się na przedmiot zwany etyką. W 2018 roku religii uczyło się prawie 22 tysiące uczniów. Według danych statystycznych Kościoła Katolickiego w roku szkolnym 2018/2019 na religię uczęszczało 88% wszystkich uczniów, a w roku następnym 87,6%.

 

 

Oceń wiadomość