Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?

04.12.2017

Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?
Edukacja szkolna
Dla rodziców

9 argumentów dla rodziców i dzieci

1. Matematyka rozwija myślenie

2. Zajęcia z matematyki ćwiczą pamięć

3. Matematyka kształci osobowość

4. Muzyka dla matematyki, matematyka dla muzyki

5. Matematyka pomaga odnieść sukces w humanistyce

6. Rozwija umiejętności rozwiązywania problemów codziennych

7. Matematyka - podstawa udanej kariery

8. Rozwiązanie ćwiczeń rozwija stabilność psychiczną

9. Przyjemność z "X"

 

Zdolności matematyczne będą przydatne dzieciom w wieku szkolnym i później, kiedy zostaną starsi. To jest zrozumiałe dla rodziców. Ale czy potrafisz od razu odpowiedzieć, jaką korzyść daje matymaka osobiście Tobie?

Czy będziesz w stanie przejżyście wyjaśnić dziecku, dlaczego on powinien uczyć się tej matematyki? Wszakże uczenie się pojęć, zasad matematyki i logiki, rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych wymagają wysiłku umysłowego. Po co to w ogóle jest potrzebne?

Przejrzeliśmy szereg badań naukowych i wyodrębniliśmy prawdziwe dowody korzyści płynących z matematyki.

Nawet jeśli jesteś przekonany, że życie Twojego dziecka nie będzie związane z matematyką, zalecamy przeczytanie naszego artykułu, abyś z łatwością mógł odpowiedzieć na pytania swojego dzieciaka.

 Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?

1. Matematyka rozwija myślenie

Studiując matematykę i rozwiązując zadania, dziecko uczy się:

uogólniać i wyodrębniać najważniejsze;

• analizować i systematyzować;

dostrzegać występujące prawidłowości i ustalać związki przyczynowo-skutkowe;

zastanawiać się i wyciągać wnioski;

• myśleć logicznie, strategicznie i abstrakcyjnie.

Jak regularne treningi sportowe polepszają ciało, sprawiają, że jest ono zdrowe, silne i wytrzymałe, tak regularne ćwiczenia matematyczne polepszają mózg: rozwijają inteligencję i zdolności poznawcze, poszerzają horyzont.

Matematyka kładzie nacisk na efektywne i szybkie uczenie się czegokolwiek. Wszystko to dzieje się dzięki stawaniu się „osobą myślącą”.

 

2. Zajęcia z matematyki ćwiczą pamięć

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w USA przebadali proces rozwiązywania zadań matematycznych i odkryli, że dorośli ludzie używają w tych celach myślenie i automatyczną zdolność wydostania z pamięci odpowiedzi już tam obecnych.

Dzieci poniżej 7 roku życia często korzystają z pomocy palców rąk i nóg a także różnych substytutów (przedmiotów, kijów do liczenia). W okresie przejściowym, w wieku od 7 do 9 lat, u uczniów formuje się "dorosła" umiejętność myślenia, rozumienia i zapamiętywania informacji.

Ciekawe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Nature Neuroscience” w 2014 roku. Przede wszystkim ono było poświęcone badaniu roli hipokampa (części mózgu) w rozwoju aktywności poznawczej dzieci. Wnioski były następujące:

jeśli chcesz, aby dziecko w szkole nie miało problemów z matematyką ćwicz jego pamięć w młodym wieku;

• rozwiązywanie problemów matematycznych rozwija pamięć.

 

3. Matematyka kształci osobowość

Aby właściwie rozwiązywać ćwiczenia matematyczne i logiczne potrzebne jest bycie uważnym, wytrwałość, odpowiedzialność i precyzyjność.

Im częściej dziecko ćwiczy te "mięśnie charakteru", tym silniejsze one się stają, tym częściej pomagają dziecku w rozwiązywaniu nie tylko zadań edukacyjnych, ale także problemów życiowych.

 Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?

4. Muzyka dla matematyki, matematyka dla muzyki

Kompleksowe badanie Barbary H. Helmrich z College of Notre Dame w Baltimorze pokazało, że dzieci, którzy grali na instrumentach muzycznych w gimnazjum, znacznie lepiej znali się na matematyce w liceum. Naukowcy doszli do wniosku, że do rozwiązania zadań algebraicznych i przetwarzania informacji muzycznej odpowiedzialna jest ta sama część mózgu.

Paradoksalnie, iż naukowcy nie wydawali się być specjlnie niezainteresowani tym związkiem. Wszakże jeśli ten sam obszar mózgu jest odpowiedzialny za rozwój zdolności matematycznych i muzycznych, możliwe jest, że matematyka poprawia zdolności muzyczne i na odwrót.

Przypomina się Sherlock Holmes, który był zarówno doskonałym detektywem, jak i utalentowanym skrzypkiem. Wielu powie, że słynny angielski detektyw jest tylko wymysłem, ale miał on swój prawdziwy prototyp, mentora i przyjaciela Arthura Conana Doyle'a. Oddanym skrzypkiem był także wielki fizyk Albert Einstein.

 

5. Matematyka pomaga odnieść sukces w humanistyce

Wczesne zdolności matematyczne są właściwym wskaźnikiem nie tylko pewnych sukcesów w matematyce, ale także odniesienia sukcesu w innych dyscyplinach szkolnych. Tak wielkie znaczenie dla sukcesu edukacyjnego wywierają tylko umiejętność czytania i umiejętność radzenia sobie z uwagą.

Takie wnioski zostały wyciągnięte przez naukowców w dziedzinie edukacji i polityki społecznej w Northwestern University w Evanston. W trakcie badania oni ocenili związek kluczowych elementów świadczących o gotowości do szkoły (wymagana wiedza, uwaga, umiejętności społecznie-emocjonalne) z podalszym powodzeniem w uczeniu się.

Matematyka jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związana z fizyką, geografią, geologią, chemią. Socjologia i ekonomia są nierozerwalnie związane z matematyką i wiele wniosków, zwykle odnoszących się do nauk humanistycznych, takich jak lingwistyka, dziennikarstwo, opierają się na matematycznych modelach i pojęciach, matematycznych i logicznych zasadach.

 

6. Rozwija umiejętności rozwiązywania problemów codziennych

Dr Barbara Oakley, badaczka komórek macierzystych mózgu i autorka "A Mind for Numbers", podkreśla, że matematyka wyzwala nas od "magicznego myślenia "- staramy się zrozumieć istotę rzeczy i nie polegać na losowości i wyższych mocach.

Im bardziej skomplikowane stają się zadania matematyczne, tym więcej umiejętności wymaga ich rozwiązanie. Dziecko uczy się rozumować, budować sekwencje, rozważać algorytmy, żonglować kilkoma koncepcjami naraz i najważniejsze, że te umiejętności przerastają w nawyk.

Dzięki matematyce pozbywamy się złych przyzwyczajeń:

nie domyślamy czegoś, ale operujemy tylko dokładnymi informacjami, które posiadamy;

nie po prostu zapamiętujemy informacje i zasady w sposób mechaniczny, ale oceniamy je, analizujemy aby zrozumieć i przyswoić nowy materiał, nową lekcję życia.

 Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?

7. Matematyka - podstawa udanej kariery

Jeśli 10-15 lat temu nauka języków obcych oznaczała świetne perspektywy, teraz nie jesteśmy bardzo zaskoczeni czyjąś wolną znajomością kilku języków. Obecnie popyt zawodowy w dużej mierze zależy od rozumienia technologii, umiejętności myślenia, radzenia z niestandardowymi problemami. Niemożliwa jest nieznajomość matematyki dla tych, którzy chcą pracować w popularnej dziedzinie IT.

Skuteczne studia matematyczne dają pewność siebie, ponieważ sukcesy w niej wymagają upartości w próbach rozwiązania trudnych, czasem "nierozwiązywalnych" zadań.

 

8. Rozwiązanie ćwiczeń rozwija stabilność psychiczną

Robienie ćwiczeń matematycznych pomaga poprawić stan emocjonalny. Takie spędzanie czasu może złagodzić niepokój, pomaga kontrolować emocje i zapobiega stresowi.

Wnioski te zostały wyciągnięte przez naukowców z Duke University w USA, którzy udowodnili to w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Clinical Psychology” w 2016 roku.

 

9. Przyjemność z "X"

Dla osoby, która poważnie zajmuje się matematyką, formuły matematyczne, równania i inne zadania logiczne i matematyczne zawierają piękno, harmonię i zapewniają taką samą przyjemność estetyczną, jak muzyka, sztuka i dobry żart - mówi grupa naukowców z kilku uniwersytetów w UK.

Za pomocą pewnej funkcjonalnej tomografii podczas demonstracji równań matematycznych, formuł i zadań zarejestrowano ciekawą aktywność mózgu badanych. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Human Neuroscience" w 2014 roku.

Jak matematyka rozwija myślenie dziecka?

Jak nauczyć się doświadczać radości i przyjemności z matematyki, opowiada słynny amerykański matematyk, absolwent Harvard University, Stephen Strogatz. Nauczyciel matematyki stosowanej, zdobywca nagród w dziedzinie matematyki i jej wykładania entuzjastycznie i klarownie wyjaśnia najbardziej znaczące idee matematyczne.

Jesteśmy przekonani, że dzieciom, zwłaszcza mającym 5-9 lat, niekoniecznie jest opowiadać jak ważne jest studiowanie matematyki. O wiele ważniejsze jest dać dziecku możliwość zanurzenia się w świat rozrywkowej matematyki interaktywnej.

Oceń wiadomość