Najtrudniejsze języki świata

06.11.2017

Najtrudniejsze języki świata
Nauka języków

Spis treści

Język węgierski i 35 przypadków

Język polski jako skomplikowany język dla obcokrajowców

Język estoński

Język fiński

Język rosyjski

Język chiński jako coraz ważniejszy i wówczas bardzo trudny język

Język arabski

 

Na świecie istnieje mnóstwo języków, które różnią się własnymi osobliwościami, stopniem trudności i pochodzeniem zjawisk gramatycznych i leksykalnych, słownictwem, wymową. Taka rozmaitość języka pobudza do zapoznania się z nimi. To jest przecież takie fascynujące poczucie, że potraficie powiedzieć coś w zupełnie cudzym dla Państwa języku. Do najbardziej rozpowszechnionych należą niewątpliwie angielski, niemiecki, hiszpański, francuzki, rosyjski itp. Ale jakie języki są najtrudniejsze?

 Najtrudniejsze języki świata

Język węgierski i 35 przypadków

W porównaniu do języka polskiego język węgierski ma o 28 przypadków więcej. Przy tym wiele liter czyta się w zupełnie inny sposób, a więc dla użytkowników prawie jakiegokolwiek języka europejskiego nauka węgierskiego okaże się trudna. Generalnie ten język należy do grupy języków ugrofińskich i do rodziny języków uralskich. Trochę podobne są fiński oraz estoński, bo należą do tej samej grupy, ale Węgier by na pewno nie zrozumiał wszystkiego, co mówi Fin. Tak samo Fin by całkowicie nie zrozumiał wszystkiego, o czym rozmawia Węgier. Te cechy językowy są tylko trochę podobne.

 

Język polski jako skomplikowany język dla obcokrajowców

Rodzimym użytkownikom języka polskiego może się wydać, że wystąpił jakiś błąd. Wcale nie, bo polski wyróżnia się swoją gramatyką, a zwłaszcza swoimi wyjątkami. Przy tym jest bogate słownictwo. Mówiąc nawet o osobach, które posługują się jakimś innym językiem słowiańskim jako ojczystym, też narzekają na dość długą naukę języka polskiego. Można nauczyć się każdego języka. Tylko chodzi o kwestię poziomu. A1 to nie jest poziom, na którym mówi się na tematy bardzie skomplikowane od rzeczy codziennych. Polski tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prostym nawet dla słowian. Duży problem jest z punktacją. To sprawia problemy nawet polakom, bo zawsze są wątpliwości, gdzie trzeba postawić przecinek lub myślnik itp. Kłopoty też sprawia odmiana przymiotników, rzeczowników, liczebników. Z liczebnikami jest bardzo duży problem szczególnie gdy jest odmiana. To jest dość trudne do napisania nawet w mianowniku. Jeśli chodzi o rzeczowniki, tutaj jest największy problem z liczbą mnogą rodzaju męskoosobowego. W ogóle ciężko odróżnić niektórym męskoosobowy od niemęskoosobowego. Bardzo męczące są alternacje typu r-rz, d-dz, t-ci, ski-scy itp.

 

Język estoński

Jak już zostało zaznaczone wyżej, estoński należy do tej samej grupy jak i węgierski, a więc też ma w sobie wystarczająco komplikacji językowych. Ma 12 przypadków i niezliczaną ilość wyjątków do zasad gramatycznych. W tej kwestii on jest raczej podobny do polskiego. Jest dużo synonimów i znaczeń słów. Jedno słowo może mieć kilka znaczeń w zależności od kontekstu.

 Najtrudniejsze języki świata

Język fiński

Skoro język fiński również należy do grupy języków ugrofińskich, też zawiera mnóstwo tajemnic oraz ciekawostek językowych. Estoński ma 17 przypadków. Dodatkową trudnością jest fakt braku rodzajów oraz czasu przyszłego. Na piśmie też zdarzają się trudności, ale jeszcze trudniejsza jest wymowa. Często osoby uczące się języka estońskiego popełniają błędy w znaczeniu poszczególnych słów w konkretnym przykładzie, bo każde słowo ma kilka znaczeń, więc łatwo jest popełnić błąd.

 

Język rosyjski

Nie można tutaj pominąć języka rosyjskiego, którym się posługuje prawie każdy w państwach byłego Związku Radzieckiego. Skoro rosyjski należy do języków słowiańskich , tutaj też pojawia się problem z punktacją. Można powiedzieć, że w przypadku rosyjskiego tutaj jest nawet więcej trudności. Chociaż niektóre reguły są identyczne albo podobne. Są jakieś cechy wspólne. Chodzi przykładowo o liczebniki, których odmiana jest podobna, bo w języku rosyjskim również jest 7 przypadków. Są jednak pułapki, które można określić jako „fałszywe przyjaciele”. Tutaj chodzi o słowa, które na pierwszy rzut oka mają takie same znaczenie. Później się jednak okazuje, że to znaczenie jest wprost przeciwne. Dla wszystkich cudzoziemców bez wątpienia sprawi komplikacje rosyjski alfabet. Tam trzeba się uczyć wszystkiego od nowa. Nawet dla Polaków to jest coś zupełnie innego. W języku rosyjskim akcent jest decydujący, bo on może zmienić znaczenie słowa. Weźmiemy dla przykładu dwa na pierwszy rzut oka jednakowe słowa w języku rosyjskim «замок» и «замок». W języku polskim to słowo ma po prostu dwa znaczenia. Natomiast tutaj o znaczenie słowa decyduje akcent. Ten język też się przyda w podróżach po Europie Wschodniej, bo mieszkańcy tamtych krajów raczej nie bardzo znają języki obce. Natomiast język rosyjski tam był, jet i prawdopodobnie będzie językiem komunikacji międzynarodowej.

 

Język chiński jako coraz ważniejszy i wówczas bardzo trudny język

Wiadomo, że język chiński cieszy się coraz większą popularnością, bo jest potrzebny w biznesie. Wiele przedsiębiorstw jest w Chinach. Wiele rzeczy markowych produkuje się w Chinach, bo praca jest tańsza. Język chiński jest taki trudny do odebrania dla Europejczyków, bo tam są zupełnie inne dźwięki i znaki. To jest koszmarne. Gramatyka jest na pozór łatwa w porównaniu do reszty zagadnień. Nie warto przesadzać ze znakami na początku. Trzeba powoli je opanować, żeby nie zniechęcić siebie do nauki. Interesujący jest fakt tego, że znaki tworzą się za pomocą dodania jeszcze jakiegoś prefiksu i tworzy nam się już coś zupełnie innego. Tutaj trzeba uważać.

Najtrudniejsze języki świata 

Język arabski

Język arabski należy do grupy języków semickich. Skomplikowane jest to, że jest wiele spółgłosek. Bardzo ciężkim pierwszym krokiem jest alfabet. On się składa z 28 liter, ale one mogą być napisane na kilka sposobów. Trudna jest też zmiana pisania z prawej do lewej. To samo jest zarówno w czytaniu. Mówiąc o gramatyce ona też zawiera wiele zagadnień. Jeśli chodzi o czasy, tutaj sytuacja raczej wygląda jak w języku polskim. Mamy trzy podstawowe czasy, czyli: teraźniejszy, przeszły, przyszły. Są również aspekt dokonany i niedokonany. Język arabski ma następujące tryby czasowników: orzekający, przypuszczający, rozkazujący, życzący i energetyczny, którego używamy dla podkreślenia pewności.

To jest lista najtrudniejszych języków na świecie, które wiele ludzi opanowało. Państwu też nikt nie przeszkadza, także wszystko się uda.

Oceń wiadomość