Jak nauczyć się hiszpańskiego?

11.04.2018

Nauka języków

Ostatnio hiszpański zdobył status języka komunikacji międzynarodowej. W tym języku mówią nie tylko mieszkańcy Europy, ale również on jest rozpowszechniony w wiele innych regionach. Typowym przykładem jest Ameryka Południowa.

Opłaca się uczyć tego języka tylko w przypadku, gdy chcecie podejść do nauki z szczególną precyzyjnością oraz metodycznością. Jeżeli nie ma możliwości trafić do środowiska językowego, trzeba najpierw uczyć się hiszpańskiego teoretycznie. To jest najlepszym sposobem uczyć się języka.

  

Spis treści

1. Nauka hiszpańskiego alfabeta

2. Nauka wymowy hiszpańskich słów oraz liter

3. Nauka liczebników

4. Podstawowe zasady gramatyki

5. Nauka hiszpańskiego samodzielnie

6. Zalety znajomości języka hiszpańskiego

7. Sposoby nauczania języka hiszpańskiego

8. Nauka z rodzimymi użytkownikami języka

9. Na kursach języka hiszpańskiego

10. Hiszpański za pomocą filmów

11. Słuchanie hiszpańskiej muzyki

12. Podróży do Hiszpanii

13. Praktyka w nauce hiszpańskiego

14. O Hiszpanii

 

Nauka hiszpańskiego alfabeta

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Pierwszym oraz najbardziej odpowiedzialnym krokiem jest hiszpański alfabet. Wymowa liter w tym języku istotnie się różni od angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej transliteracji. W angielskim jedna litera wymawia za pomocą jednego, dwóch albo nawet więcej dźwięków języków słowiańskich.

W języku hiszpańskim mogą odtwarzać pewne dźwięki oraz być „bezdźwięczne” oraz „głuche” (piszą się, ale się nie czytają).

 

Krócej mówiąc to wygląda w taki sposób:

A- brzmi jak A;

B- odpowiednik do B;

C- w słowach wymawia się jako k, s albo z;

D- d;

E- e;

F- f;

G- g, ch, h;

H- bezdźwięczna, nie czyta się w żadnym słowie albo sylabie;

I- i;

J- h, ch;

K- k;

L- l;

M- m;

N- n;

Ñ- brzmi jako polskie ń;

O- o;

P- p;

Q- k;

R- r;

S- s;

T- t;

U- u;

V- w;

X- x;

Y- j;

Z- z nie wymawia się, brzmi jak polskie s;

Istotną różnicą hiszpańskiego alfabetu w porównaniu do innych jest obecność litery Ñ, która daje miękki dźwięk w słowach oraz sylabach. To nie jest trudne dla zrozumienia dla Polaków, bo w języku polskim też jest podobna litera ń. Chociaż dla innych słowian to jest trudne, bo oni z reguły mają miękki znak, który pisze się tak: ь. Na to warto zwrócić szczególną uwagę.

  

Wróć na początek artykułu

 

Nauka wymowy hiszpańskich słów oraz liter

Po opanowaniu hiszpańskiego alfabetu można przechodzić do wymowy słów. W zależności od połączenia liter między sobą one mogą brzmieć różnie, co jest ważne dla opanowania języka w całości.

ca, co, cu- ka, ko, ku;

ce, ci- odpowiednik angielskiego th albo se, cy w języku polskim;

ch- cz;

ga, go, gu- ga, go, gu;

ge, gi- ge, chi;

h bezdźwięczna- wymowa jest podobna do angielskiego słowa hour;

hua, hue, hui, huo- ua, ue, ui, uo;

ll- wymawia się jako i albo j;

r na początku słowa oraz rr w środku słowa wymawiają się jako polskie r;

que, qui- ke, ki;

v- odpowiednik w;

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Aby zrozumieć logikę hiszpańskich słów, trzeba też słuchać języka na żywo. Filmy, słuchanie utworów muzycznych pomogą wykształcić poczucie językowe. Poczucie, kiedy można zweryfikować poprawność wymowy słowa bez znajomości odpowiedniej reguły.

 

Korepetycje hiszpański
Wróć na początek artykułu

 

Nauka liczebników

Uczenie się liczebników jest ważne w każdym języku, bo ta część mowy używa się codziennie. Ona jest ważna jak dla sprzedawcy, lecz także dla nabywcy, jak dla inżyniera, lecz także dla mechanika. Nie minie żadnej chwili bez użycia liczebników. O tym można sądzić na podstawie użycia liczebników w innych językach słowiańskich.

Liczebniki dzielą się na dwa rodzaje: liczebniki zbiorowe oraz liczebniki porządkowe. Trzeba ich się uczyć dokładnie w tej kolejności. Liczebniki zbiorowe, jak i wynika z ich nazwy, opisują ilość czegoś. Liczebniki porządkowe opisują kolejność przy liczeniu czegoś. Liczebniki zbiorowe od 0 do 15 należy zapamiętać na pamięć. Dlatego korzystne jest napisanie ich w oddzielnym zeszycie albo na kartce.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Reguły dotyczące liczebników zbiorowych i porządkowych należy praktykować oddzielnie. W odróżnieniu do języka angielskiego w języku hiszpańskim nie wystarczy po prostu dodać odpowiednią końcówkę do liczebnika zbiorowego, aby dostać porządkowy.

 

Korepetycje hiszpański online
Wróć na początek artykułu

 

Podstawowe zasady gramatyki

Hiszpańska gramatyka głównie składa się z bogactwa form czasowników oraz osobliwości ich użycia. Jest w sumie 16 czasów, które się dzielą na pewne podgrupy. Jedna część pochodzi z klasycznej łaciny, druga pojawiła się dzięki wpływowi innych form językowych.

Bardzo relatywnie można podzielić formy czasowników na dwie formy:

 • Regularne, które się tworzą za pomocą zmiany końcówki: na przykład escribir (pisać), escribo (ja piszę).
 • Nieregularne, które tworzą się za pomocą dodawania czasownika wspomagającego haberb: venir (przychodzić), he venido (ja przyszedłem)

Istnieje osiem prostych czasów:

 • Presente de Indicativo;
 • Pretérito Imperfecto de Indicativo;
 • Pretérito Indefinido;
 • Futuro Simple de Indicativo;
 • Presente de Subjuntivo;
 • Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
 • Futuro Simple de Subjuntivo;
 • Potencial Simple.

Również jest osiem trudnych czasów:

 • Pretérito Perfecto de Indicativo;
 • Pretérito Anterior de Indicativo;
 • Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo;
 • Futuro Perfecto de Indicativo;
 • Pretérito Perfecto de Subjuntivo;
 • Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo;
 • Futuro Perfecto de Subjuntivo;
 • Potencial Compuesto.Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Nie zważając na takie mnóstwo czasów w języku hiszpańskim oraz trudne dla wymowy nazwy, osoba chętna do nauki tego języka nie musi się go bać. Każda forma czasowa jest albo połączeniem dwóch prostych czasów, albo tworzy się przy dodawaniu czasownika wspomagającego.

 

Wróć na początek artykułu

 

Nauka hiszpańskiego samodzielnie

Hiszpańskiego można się uczyć kilkoma sposobami. Samodzielna nauka należy do tych sposobów. W takim przypadku trzeba liczyć tylko na siebie i nie spodziewać się, że ktoś inny pomoże opanować trudny temat lub słownictwo. Każdy samodzielnie decyduje o to, jak się uczyć języka hiszpańskiego.

Jak i jakikolwiek sposób nauczania, ten też ma swoje zalety i wady. Z jednej strony to to indywidualny plan zajęć, zrozumienie trudnych tematów, możliwość wyboru formatu lekcji, które prowadzisz dla siebie.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Z innej strony wrogiem człowieka ciągle są lenistwo oraz ochota przenieść lekcję na jutro. Przy tym odkładanie opanowanych tematów oraz nauka nowych ciągnie się do samego dnia egzaminu, sprawdzianu lub testu. Czasami nie udaje się zdefiniować, co dokładnie sprawia trudności. Samodzielna nauka hiszpańskiego może zająć od kilku miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy od charakteru uczącego się oraz poziomu, który on chce osiągnąć. Taka forma nauczania pasuje, jeżeli osobą ucząca się dysponuje dużą ilością czasu albo u podróżujących. W ostatnim przypadku proces zapamiętywania słów oraz gramatyki odbywa się „na miejscu”.

 

Wróć na początek artykułu

 

Zalety znajomości języka hiszpańskiego

Skoro język hiszpański dość rozpowszechnił się, każda znająca go osoba może ocenić korzyści, które on przynosi. Trafiwszy do jakiegoś cudzego kraju, nagle się okaże, że człowiek, do którego Państwo się zwróciliście po hiszpańsku, zna ten język. Podręczniki z nauki języka hiszpańskiego oraz najprostszą rozmówkę trzeba zawsze nosić ze sobą, bo jakiś frazes może nagle się przydać.

Z tego języka korzystają nie tylko przedstawiciele hispanojęzycznych krajów. Jego się używa w życiu codziennym w dużej części państw Ameryki Południowej.

Biorąc pod uwagę, że oni mogą być współpracownikami korporacji międzynarodowych oraz koncertów, szansa dostać pracę w prestiżowej firmie wzrasta. Znając język obcy, nie sprawi żadnych trudności wstąpić do uczelni zagranicznej oraz po prostu przyjemnie spędzić czas na urlopie.

 

Wróć na początek artykułu

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

 

Sposoby nauczania języka hiszpańskiego

 

Nauka z rodzimymi użytkownikami języka

Wygodnie uczyć się języka z rodzimymi użytkownikami, jeżeli jest możliwość trafić do środowiska językowego. W tym celu ludzie za bardzo nie będą podróżować. Dzięki współczesnym technologiom taki sposób nauczania staje się coraz prostszy.

Jeżeli wcześniej trzeba było znaleźć przyjaciela korespondencyjnego, teraz wystarczy skorzystać ze Skype’a. Przy komunikacji zdalnie jest możliwość zapoznać się z żywym mówieniem, a współrozmówca podpowie, jak wykorzystać właściwe słowo dla wyrażenia myśli.

Wady takiego sposobu nauczania są następujące: problemy z połączeniem internetowym, nieregularność takiego rodzaju zajęć oraz ich jednostronność ( rozwijają się tylko umiejętności komunikatywne dzięki użyciu najbardziej popularnych słów).

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Aby uczyć się hiszpańskiego z rodzimym użytkownikiem języka, trzeba być gotowym, że to może potrwać przez dłuższy czas. Chodzi nie o miesiąc albo rok. Aby dobrze mówić po hiszpańsku, potrzebujecie co najmniej rok. Taki sposób nauczania pasuje dla uczniów średnich szkół, studentów na pierwszym roku studiów oraz zajętych ludzi.

  

Korepetycje hiszpański rodzimy użytkownik języka
Wróć na początek artykułu

 

Na kursach języka hiszpańskiego

Kursy języka hiszpańskiego stały się bardzo rozpowszechnionym sposobem nauczania. Taki format jest pasujący, jeżeli uczycie się języka w zawczasu określonym celu: zdanie egzaminu, pisanie sprawdzianów albo testów. Program nauczania kształci się tak, aby tematy były dopasowane do najbardziej typowych zadań w instytucji edukacyjnej.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Biorąc pod uwagę, że zajęcia prowadzą się dwa albo trzy razy w tygodniu, można osiągnąć widoczne sukcesy już za rok czasu. Nie można tego jednak nazwać płynnym mówieniem w języku hiszpańskim.

Hiszpański na kursach wykłada się w sposób akademicki, ale nie zawsze można usłyszeć „żywy” język oraz mało używane frazesy lub konstrukcje gramatyczne.

 

Wróć na początek artykułu

 

Hiszpański za pomocą filmów

Jedną z możliwości nauczania języka hiszpańskiego jest nauka za pomocą filmów. Nauka z filmami jest prosta, ale nie koniecznie skuteczna. Oglądając ulubiony film, można zapamiętać nie tylko frazesy, ale również intonację, z którą się wymawiają słowa.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Aby opanować język tylko za pomocą wideo, trzeba mieć dużo czasu. Wszystko zależy od sensu, sytuacji językowych oraz fabuły filmu. Taki sposób nauki języka będzie pasował dla osób uwielbiających filmy oraz tych, którzy nie mają wystarczająco czasu na systematyczne zajęcia językowe.

 

Wróć na początek artykułu

 

Słuchanie hiszpańskiej muzyki

Dodatkowym albo nawet podstawowym sposobem nauki języka jest słuchanie piosenek w języku celowym. Muzyka sprzyja temu, że nie będziecie się uczyć frazesów oraz zdań na pamięć. Muzyka zawiera w sobie rytm, gramatykę oraz poprawną wymowę.

Słuchając każdy raz piosenkę, słowa będą się zapamiętywały podświadomie, więc będzie się łatwiej ich uczyć. Temu sprzyja wielokrotne powtórzenie refrenu, połączenie wyrażeń z melodią.

Piosenek słucha się łatwo. Trzeba tylko ściągnąć je na komórkę lub odtwarzacz. Dlatego główną zaletą takiego sposobu nauczania jest łatwość opanowania języka. Wadą jest skupienie się na jednej piosence, która się spodobała. Jeżeli jedna piosenka się bardzo spodobała, chce się słuchać jej znów i znów. Teksty innych piosenek nie będą postrzegane.

Aby nauczyć się hiszpańskiego w taki sposób, trzeba się uczyć przez trzy lub cztery lata. Systematyczna wiedza będzie sformułowana bardzo późno. To będzie pasowało dla tych, którzy czasami jeżdżą do uzdrowisk hiszpańskich.

 

Wróć na początek artykułu

 

Podróży do Hiszpanii

Podróży do Hiszpanii można robić podczas urlopu albo po prostu w czasie planowanego odpoczynku. Dla nauki języka to jest naprawdę korzystna praktyka. Każdy może usłyszeć żywy język, ocenić osobliwości zachowywania się populacji oraz zrozumieć logikę budowy języka. Nie trzeba będzie się uczyć do następnej lekcji i wstawać wcześnie, aby posłuchać jej.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Zanurzenie do środowiska językowego jest korzystne dla osób uczących się dla komunikacji. To mogą być biznesmeny, przyszli studenci hiszpańskich uniwersytetów oraz turyści.

 

Wróć na początek artykułu

 

Praktyka w nauce hiszpańskiego

Jak opanowaliście język na odpowiednim poziomie, można zyskać z tej umiejętności wszelkie korzyści. Można jeździć za granicę, aby otrzymać tam wykształcenie oraz podpisać umowę biznesową. Zacząć studia na pożądanej uczelni też nie sprawi trudności.

Język hiszpański przyda się nawet podczas podróży. Prośba opisać drogę oraz pytanie o imię człowieka są drobiazgami, ale drobiazgi są dość istotne. Opanowane słownictwo oraz zasady gramatyczne pomogą się uporać z tym.

Praktyka języka hiszpańskiego się polepszy, jeżeli będziecie zajmować się jednocześnie z wykładowcą i praktykować język z rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego.

W konsekwencji będziecie mieli szeroką bazę teoretyczną z dobrą praktyczną częścią. Opanujecie nie tylko rzeczy teoretyczne, ale również będziecie w stanie płynnie mówić w tym języku.

 

Wróć na początek artykułu

 

O Hiszpanii

Nie da się wszystkiego dowiedzieć o Hiszpanii. Aby dowiedzieć się szczegółów, trzeba porozmawiać z mieszkańcami tego kraju. Jak wszyscy ludzie, którzy wyrośli w państwach z prawie tropicznym klimatem, oni lubią wyrażać swoje emocje. Nie ma znaczenia, czy znają oni Państwa czy nie. Oni są przyjaźni, pomogą w każdej chwili, ale nie trzeba na nich liczyć w długotrwałej perspektywie. Dzisiaj jesteście przyjacielmi, a jutro już wrogami.

Jak nauczyć się hiszpańskiego?

Ulubionym słowem Hiszpanów jest „manjama”. Dosłownego tłumaczenia nie ma, ale najbliższym znaczeniem tego słowa jest „nie dzisiaj”. Nikt nie wie, kiedy dokładnie to się stanie: może za godzinę, dzień lub tydzień. A może w ogóle się spełnić.

Tak zazwyczaj odpowiada Hiszpan na pytaniem, kiedy będzie załatwiona jakaś sprawa.

Ciekawostek o Hiszpanii można się dowiedzieć w każdym dużym mieście: w Madrycie, Walencji, Barcelonie, Sewilli.

Tutaj można spotkać nie tylko zabytki architektury, ale również zanurzyć się w prawdziwą historię, która jest ubarwiona współczesnym światem.

A narodowe tradycje (najbardziej popularna tradycją są walki byków) oraz kuchnia zmuszą Państwa wrócić tam jeszcze raz.

Czasami się wydaje, że tylko w tym celu można się nauczyć języka hiszpańskiego. Jak nauczyć się hiszpańskiego? To mogą być jeden albo kilka z proponowanych wyżej możliwości.

 

Wróć na początek artykułu

Oceń wiadomość