Jak nauczyć się hiszpańskiego?

05.01.2021

Jak nauczyć się hiszpańskiego?
Nauka języków
 1. Czy można nauczyć się hiszpańskiego samodzielnie?
 2. Ile liter w alfabecie hiszpańskim?
 3. Zasady czytania po hiszpańsku
 4. Czy gramatyka hiszpańska jest trudna?
 5. 3 argumenty na korzyść nauki hiszpańskiego

Hiszpański jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Posługuje się nią ponad 7,5% ludności świata według danych z 2018 r.

Warto nauczyć się hiszpańskiego, ponieważ wtedy rozumieją Cię nie tylko w Hiszpanii, ale także w Meksyku, Argentynie, Kolumbii, Kostaryce, Kubie, Ekwadorze, Wenezueli, Chile, Dominikanie, Maroku. Hiszpański jest już uznawany za drugi język komunikacji międzynarodowej. 

Dlatego rośnie liczba zainteresowanych, którzy chcą szybko nauczyć się hiszpańskiego. Samodzielnie w domu możesz podjąć pierwsze kroki, aby zapoznać się z językiem, ale aby uzyskać rzeczywiste wyniki, lepiej skontaktować się z nauczycielem hiszpańskiego. 

 

Czy można nauczyć się hiszpańskiego samodzielnie?

Samodzielna nauka hiszpańskiego będzie łatwa, jeśli jesteś w środowisku językowym i wystarczy znać minimum dla komunikacji domowej.

Jeśli nie ma wcześniejszego doświadczenia w nauce języków obcych, lepiej skontaktować się z nauczycielem, w przeciwnym razie nauka nawet podstawowego hiszpańskiego potrwa kilka lat.

Dla podróży możesz samodzielnie nauczyć się kilkudziesięciu zwrotów i wyrażeń, ale dla pełnej komunikacji ustnej i pisemnej musisz znać gramatykę, rozwijać słownictwo i regularnie ćwiczyć.

Od czego zacząć uczyć się hiszpańskiego na własną rękę:

 1. Uczyć się i ćwiczyć zasady czytania.

 2. Nauczyć się wszystkich zaimków.

 3. Przerobić minimum 3 tymczasowe formy niezbędne do komunikacji: Presente de Indicativo, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto de Indicativo.

 4. Przeanalizować jak budować zdania pytające i przeczące.

 5. Nauczyć się najczęściej używanych czasowników: być, istnieć, mówić, pomagać, robić, stać itp.

 6. Stworzyć słownik i utworzyć listy niezbędnych słów na tematy, takie jak rodzina, dom, zakupy itp.

Następnie możesz już poszerzyć słownictwo, przerabiać inne czasowe formy, nauczyć się pisać listy lub eseje, spróbować ćwiczyć hiszpański z native speakerem online i uczyć się hiszpańskiego z filmów.

Praktykę z native speakerem hiszpańskiego lepiej rozpocząć po uzyskaniu podstawowej wiedzy. Najlepszy wynik można uzyskać, jeśli zaczniesz uczyć się hiszpańskiego z nauczycielem, a później będziesz ćwiczyć wymowę i percepcję mowy z native speakerem.

 

Ile liter jest w alfabecie hiszpańskim?

Alfabet Hiszpański ma 27 liter: pięć samogłosek i dwadzieścia dwie litery spółgłoskowe. Alfabet w języku hiszpańskim jest tłumaczony jako abecedario lub alfabeto.

Alfabet hiszpański jest modyfikacją alfabetu łacińskiego. Wiele liter i dźwięków jest podobnych do tych, które widzimy w języku angielskim lub w naszym ojczystym języku, więc nie musisz długo myśleć o tym, jak nauczyć się hiszpańskiego alfabetu. Wymowa wymaga więcej wysiłku, jeśli istnieje cel, aby natychmiast brzmieć jak native speaker, ale ogólnie w języku nie ma złożonych dźwięków, takich jak na przykład francuski.

Istotną różnicą między alfabetem hiszpańskim a innymi językami łacińskimi jest obecność w nim litery przekazującej miękki dźwięk Ñ [enie], np. jak w polskim słowie "koniak" miękka [n'].

Litery hiszpańskiego alfabetu są łatwe do zapamiętania, ale lepiej zrobić to od razu w praktyce, na przykład wykonując proste ćwiczenia czytania. Język hiszpański jest melodyjny i nie zawiera wielu nietypowych dla języków słowiańskich jednostek fonetycznych.

 

Zasady czytania po hiszpańsku

Aby nauczyć się języka, nie trzeba pamiętać, ile liter jest w alfabecie hiszpańskim, ale ważne jest, aby natychmiast zapamiętać ważne zasady czytania:

 • jak akcentować hiszpańskie słowa;

 • czym są dwuznaki i jak się je wymawia;

 • osobliwości wymowy niektórych liter.

Jak akcentować hiszpańskie słowa

Akcent w języku hiszpańskim pada głównie na:

 • ostatnią sylabę, jeśli słowo kończy się na spółgłoskę: hablar [ablár] - mówić;

 • przedostatnią sylabę, jeśli słowo kończy się na samogłoskę: padre [pádre] - ojciec lub jeśli słowo kończy się na "n" i "s";

 • w słowach-wyjątkach znajduje się graficzny znak akcentowania. Jeśli w słowie znajduje się litera á, é, í, ó, ú, (ze znakiem graficznym), to będzie ona akcentowana.

Dwuznaki po hiszpańsku

Dwuznaki to połączenie dwóch liter, które przekazują określony dźwięk. W języku hiszpańskim istnieje 5 dwuznaków:

 • "Ll" - przekazuje miękki dźwięk [j'] jak w słowach "Jamajka" lub "Julia". Na przykład me llamo (moje imię) brzmi jak [me jamo].

 • "Ch" - zawsze czyta się jak polska [cz].

 • "Rr" - brzmi jak podwójny dźwięk [r].

 • "Qu" - przed "e"," i " przekazuje spółgłoskę [k]. Tak więc "que" wymawia się jako [ke], a "qui" jako [ki]. Na przykład quedar [kedar] - zostawiać.

 • "Gu" - przed "e", "i" przekazuje spółgłoskę [g]. Na przykład guerra [gerra] - wojna. Ale w "gü" zostanie dźwięk [u]. Na przykład argüir [ arguir] - argumentować.

Niektóre zasady czytania po hiszpańsku

Ważne jest, aby od razu pamiętać, że wszystkie samogłoski w języku hiszpańskim są wyraźnie wymawiane nawet w pozycji nieakcentowanej. 

 • Litera H (h) nigdy nie jest czytana w słowach. Na przykład słowo hombre (mężczyzna) brzmi jak [ombre].

 • Litera C (c) jest wymawiana jako [k] przed "a", "o", "u". Po "e", "i" wymawia jako międzyzębowy "z" [θ].

 • Litera G (g) wymawia się jako twarda głucha [h] przed "e" oraz "i". W innych przypadkach jest wymawiana jako twarda i dźwięczna [g].

 • Litera J (j) jest zawsze czytana jako głucha [h].

 • Litera L w języku hiszpańskim jest zawsze czytana znacznie miękcej niż w językach słowiańskich.

 • Litera Q (q) jest wymawiana tylko w dwuznaku "qu".

 • Litera T (t) we wszystkich pozycjach przekazuje wyłącznie stałe [t].

 • Litera V (v) wymawia się jako [b] na początku słowa i po spółgłoskach "m", "n". W innych sytuacjach wymawia się jako dzwięk pomiędzy [w] i [b].

 • Litera X (x) jest zawsze odczytywana jako [ks].

 • Litera Y (y) może być odczytywana jako dźwięk [i] lub jako [j] w różnych słowach.

 • Litera Z (z) przekazuje dźwięk międzyzębowy [θ].

Często mówi się, że hiszpański jest łatwym językiem. Być może w porównaniu z językami, które mają bardziej złożony system fonetyczny, tak jest, ale nauka hiszpańskiego również wymaga dużo praktyki. Aby przyzwyczaić się do języka i wymowy, możesz od razu zacząć oglądać zasoby i kanały w języku hiszpańskim. Na przykład,

Czy gramatyka języka hiszpańskiego jest trudna?

Nauczyciele hiszpańskiego często mówią, że logika wyrażenia myśli w języku hiszpańskim jest w dużej mierze znana nosicielom języków słowiańskich. W zdecydowanej większości nie ma potrzeby zapamiętywania wyraźnej kolejności słów lub ustalonych wyrażeń, jak w języku angielskim.

Z drugiej strony hiszpański jest językiem fleksyjnym. Czasowniki mają różne zakończenia w zależności od osoby, liczby, czasu i aspektu. Takie cechy muszą być zapamiętane i używane poprawnie, w przeciwnym razie twój język nie zostanie zrozumiany.

Podstaw gramatyki hiszpańskiej można nauczyć się samodzielnie, ale język ma 18 czasowych form, które dzielą się na kilka kategorii.

Podstawowa gramatyka języka hiszpańskiego, która jest niezbędna do swobodnej komunikacji już na poziomie podstawowym, obejmuje tylko 3 czasy:

 • Presente de Indicativo-czas teraźniejszy, którym można opisać przyszłe wydarzenia.

 • Pretérito Indefinido-przekazuje ukończoną czynność w przeszłości.

 • Pretérito Imperfecto de Indicativo-przekazuje niedokończoną czynność w przeszłości.

Do nauki gramatyki hiszpańskiego dobrze nadaje się podręcznik języka hiszpańskiego "Wielka gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Poziom A1-C1" Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawnictwo: Edgard. Obszerny zestaw 300 różnorodnych ćwiczeń wraz z kluczem odpowiedzi.

 

3 argumenty na korzyść nauki hiszpańskiego

Zwykle ludzie zaczynają uczyć się języka, gdy mają już konkretną przyczynę. Ale jeśli musisz się zastanowić, nauka hiszpańskiego jest doskonałym wyborem z takich powodów:

 • Jest to drugi język komunikacji międzynarodowej po języku angielskim. Znajomość hiszpańskiego ułatwi pobyt jako turysty lub podróżowania w sprawach pracy w wielu krajach.

 • Możliwości nauki. Studenci mogą być zainteresowani wyjazdem na studia, na przykład do Hiszpanii. Znajomość hiszpańskiego jest ogromną przewagą nad tymi, którzy znają tylko angielski.

Zatrudnienie. Hiszpański jest używany przez wiele krajów, które są postrzegane jako obiecujące strefy dla rozwoju biznesu w przyszłości. Wiele firm jest skierowanych do odbiorców hiszpańskojęzycznych, więc znajomość języka się przyda.

Autor:

Oceń wiadomość