Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

21.05.2020

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!
Nauczania zdalne
Dla korepetytorów

Kahoot! jest platformą do tworzenia interaktywnych zadań. Za jej pośrednictwem można tworzyć testy, ankiety, quizy dla dowolnej kategorii wiekowej. Jest odpowiednia zarówno dla szkoły podstawowej, jak i dorosłych. Artykuł zawiera informację o procesie rejestracji i tworzenia quizów na stronie internetowej Kahoot !, a także o tym, jak wysłać quiz swoim uczniom. Czytaj dalej, postępuj zgodnie z instrukcjami i upewnij się w zaletach platformy.

Spis treści

 1. Jak korzystać z Kahoot! w nauczaniu?
 2. 3 przykłady zastosowania Kahoot! w praktyce
 3. Jak stworzyć Kahoot!? Przewodnik krok po kroku
 4. Jak wygląda Kahoot! dla studentów?

 

Jak korzystać z Kahoot! na treningu?

Dla nauczyciela Kahoot! to platforma projektowa, w której można szybko stworzyć grę edukacyjną przy użyciu gotowych szablonów i wysłać ją do studentów.

Z Kahoot! można stworzyć:

 • quiz (istnieją 4 opcje odpowiedzi na każde pytanie, z których jedna jest poprawna);
 • test (dla każdego pytania są 2 opcje - „prawda” lub „fałsz”, z których tylko jedna poprawna). 

Wspomniane formy pytań można tworzyć bezpłatnie. Płatna taryfa pozwala na tworzenie innych form pytań, takich jak: pytania otwarte, ankiety itp. Jednak darmowa wersja wystarczy, aby lekcja była interaktywna.

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Nauczyciel może utworzyć test i przesłać go uczniom jako zadanie domowe, jako zadanie do uzupełnienia materiału lub wykorzystać go podczas wyjaśniania nowych materiałów, żeby urozmaicić lekcję i przyciągnąć uwagę uczniów.

 

3 przykłady używania Kahoot! w praktyce

 • Interaktywne quizy z języka obcego

Przeniesienie ćwiczeń gramatycznych do Kahoot! sprawi, że lekcje będą jeszcze bardziej interesujące. Trudno jest skoncentrować się na monotonnych ćwiczeniach teoretycznych bez nudzenia. Natomiast z Kahoot! uczniowie wykonują zadania z większym zainteresowaniem i mogą natychmiast zobaczyć poprawność swojej odpowiedzi.

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Aby ćwiczyć słuchanie, można przygotować zadanie w formacie „prawda lub fałsz” na podstawie nagrania audio lub wideo.

 • Powtarzanie materiałów po lekcji

Po wyjaśnieniu lub ukończeniu dużego tematu warto dać uczniom dodatkowy test z Kahoot! zamiast zwykłych testów pisemnych.

Nawiasem mówiąc, Kahoot! pozwala używać symboli matematycznych podczas tworzenia pytań, więc ten format jest odpowiedni też dla nauk ścisłych.

 • Kahoot! dla wykładów i wyjaśnień podczas nauki zdalnej

Na zajęciach lub lekcjach online trudno jest przyciągnąć uwagę uczniów podczas wyjaśniania materiałów. Dlatego można spróbować nie tylko opowiedzieć temat prezentacji, ale także przygotować quiz Kahoot! i aktywizować uczniów małymi przerwami z interesującymi pytaniami na ten temat.

Quizy mogą być rozgrywane indywidualnie, lecz można tworzyć konkurs, w których uczestnicy otrzymują punkty za szybkość i poprawność odpowiedzi. Mała konkurencja zawsze pomoże uczynić klasę bardziej zabawną.

 

Jak utworzyć test Kahoot!? Przewodnik krok po kroku!

Rejestracja

Musisz wiedzieć, jak zarejestrować się w Kahoot! aby utworzyć quiz-grę za pośrednictwem Kahoot!

Krok 1 - Przejdź do https://kahoot.com/,

Krok 2 - Kliknij przycisk „Sign Up” i wybierz utworzony profil: „Nauczyciel”, „Uczeń”, „Do użytku domowego”, „Dla biznesu”. Wybierając „Nauczyciela”, system pyta się również o poziom instytucji edukacyjnej, ale nie jest to niezwykle ważne.

Krok 3 - Wpisz swoją pocztę elektroniczną i wymyśl hasło, kliknij „Sign Up”.

Krok 4 - Wybierz plan taryfowy. Taryfa „Basic” jest bezpłatna.

Krok 5 - Wpisz swoje imię i pseudonim, kliknij „Save and continue”.

Rejestracja zakończona. Na adres mailowy, wskazaną podczas rejestracji otrzymasz e-mail, wygenerowany systemem Kahoot!.Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Kahoot! nie obsługuje języka polskiego, więc wszystkie przyciski, przedmioty i wiadomości są w języku angielskim. Po zarejestrowaniu otwiera się strona główna z następującymi elementami:

 1. Przycisk „Create” (1) - przejście do konstruktora, aby tworzyć nowe gry Kahoot!
 2. Sekcja „My Kahoots” (2) - lista gier, które zostały utworzone z tego konta
 3. Sekcja „Challenges in progress” (3) - lista gier, udostępnionych innym użytkownikom.
 4. Sekcja „What’s new” (3) - kanał informacyjny i pomocne teksty o serwisie Kahoot!

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Tworzenie quizów

Aby utworzyć nowy quiz Kahoot! najpierw warto pomyśleć o strukturze i odpowiedzi. Do quizów można używać zdjęć i filmów, a także wpisywać formuły. Same pytania i odpowiedzi w Kahoot! można pisać w dowolnym języku. Algorytm tworzenia:

 1. Kliknij „Create”
 2. W nowym oknie kliknij „New Kahoot!”, aby utworzyć własny quiz od zera lub wybierz jeden z sugerowanych szablonów.

Kahoot! oferuje następujące szablony:

 • Teach with slides - tylko dla użytkowników z płatną taryfą
 • Kahoot for formative assessment - kahoot do sprawdzania wiedzy. Dostępny w wersji bezpłatnej.
 • Practice spelling and adjectives with Puzzle - tylko w wersji płatnej. 
 • Student selfie Kahoot! - kahut, za którego pośrednictwem uczniowie mogą opowiedzieć o sobie. Dostępny w wersji bezpłatnej.
 • Get to know your teacher - kahut, z którym nauczyciel może opowiedzieć o sobie. Dostępny w wersji bezpłatnej.
 • Introduce new topics with a „Blind” Kahoot! - kahoot do wyjaśniania nowych tematów. Dostępny w wersji bezpłatnej.

Okno witryny konstruktora, gdzie tworzą się quizy Kahoot! składa się z kilku głównych części:

 1. Pole do wprowadzenia tekstu pytania lub opisu zadania.
 2. Pole, w którym można dodawać zdjęcia lub filmy.
 3. Pole, w którym możesz ustawić licznik czasu dla odpowiedzi na jedno pytanie (Time limit) oraz liczbę punktów, które uczestnik otrzymuje za każdą poprawną odpowiedź.
 4. Pola do tworzenia opcji odpowiedzi.
 5. Pole, w którym wyświetlane są już utworzone pytania. Przycisk „Add question” dodaje nowe pytania.
 6. Pole do wprowadzenia nowej nazwy i opisu quizu.
 7. „Preview” - podgląd utworzonego kahoota.


Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Teraz można utworzyć nowy quiz Kahoot! Musisz wpisać wymaganą liczbę pytań, datę, tytuł i opis quizu. Nie zapomnij zapisać quiz na koncie po wypełnieniu wszystkich niezbędnych rzeczy. 

Aby utworzyć jedno pytanie, musisz:

 • sformułować dokładne zadanie lub pytanie w odpowiednim miejscu,
 • podać opcje odpowiedzi i natychmiast zaznaczyć pole z prawidłową odpowiedzią, aby system mógł ją zidentyfikować,
 • ustawić czas przeznaczony na to pytanie.

Pytania w formacie „quiz” muszą mieć 4 opcji odpowiedzi na pytania.

Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Po utworzeniu quizu należy go zapisać i wtedy można wysyłać do uczniów. Algorytm wygląda następująco:

 • kliknij „Play” w tym quizie, który planujesz wysłać studentom.
 • wybierz format pracy. ”Teach” odpowiedni do regularnych zajęć w klasie. „Assign” - do nauki na odległość. Aby wysłać test, który uczniowie muszą zdać w odpowiednim czasie w polu „Assign” ustaw datę, do której quiz musi być wykonany.
 • skopiuj link do quizu lub kod, który uczniowie mogą wpisać w polu na https://kahoot.it/


Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Tworząc quiz, w sekcji opisu można dodać film (Lobby video), który uczniowie muszą obejrzeć przed quizem.

Aby edytować quiz Kahoot!, musisz przejść do zakładki “Kahoots” z ekranu głównego, gdzie przechowywane są wszystkie quizy utworzone przez użytkownika:

 Jak tworzyć testy interaktywne do nauki zdalnej za pomocą Kahoot!

Jak wygląda Kahoot! dla studentów?

Uczniowie mogą przejść do nowej gry za pomocą linku lub kodu. Każdy uczestnik musi podłączyć się ze swojego smartfona lub komputera.

Jeśli test odbywa się w czasie rzeczywistym w klasie, wówczas każdy uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko, a nauczyciel uruchamia test, gdy wszyscy uczniowie są podłączeni do systemu. Pytania są wyświetlane na ekranie nauczyciela, a uczniowie odpowiadają na swoich urządzeniach.

W trybie „Assign” każdy uczeń rozwiązuje grę testową niezależnie.

Zespół Kahoot! opracował również zalecenia dotyczące najbardziej efektywnego korzystania z serwisu podczas nauki zdalnej. Zalecenia w języku angielskim można znaleźć na stronie.
Autor:

Oceń wiadomość