Jakie zasoby są potrzebne, aby samodzielnie się przygotować do TOEFL?

19.06.2020

Jakie zasoby są potrzebne, aby samodzielnie się przygotować do TOEFL?
Nauka języków

Jakie zasoby są potrzebne, aby samodzielnie się przygotować do TOEFL?

Test of English as a Foreign Language, w skrócie TOEFL, jest najbardziej rozpowszechnionym międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, mającym na celu sprawdzenie i ocenę umiejętności anglojęzycznych nierodzimych native speakerów.

Cele uzyskania certyfikatu: studia lub praca za granicą, migracja do krajów anglojęzycznych, ubieganie się o wizę i obywatelstwo, staże, wymiany, udział w konferencjach i projektach naukowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Test jest dość złożony, ma specjalną strukturę, specyficzną logikę oraz format zaliczania. Aby pomyślnie zdać egzamin, musisz mieć poziom znajomości języka angielskiego nie niższy niż Upper-Intermediate. Dlatego korepetytor dla przygotowania się do TOEFL jest właściwym rozwiązaniem. Jednak samodzielna praca nigdy nie będzie zbędna: pomaga rozwijać umiejętności wytrwałości oraz zdolności koncentracji. Przygotowanie do TOEFL własnym wysiłkiem jest możliwe, skutecznie i niezawodnie, jeśli korzystasz z odpowiednich źródeł. 

 

Przygotowanie do TOEFL - co trzeba wiedzieć?

TOEFL koncentruje się bardziej na amerykańskiej wersji języka angielskiego. Również osoby przygotowujące się do egzaminu powinny wiedzieć: okres ważności certyfikatu wynosi zaledwie 2 lata od momentu zaliczania testu.

Struktura testowa składa się z 4 kluczowych elementów testu umiejętności językowych: czytania, słuchania, mówienia, pisania. Podczas egzaminu etapy testu odbywają się w takiej samej kolejności, jak przedstawiono powyżej. Do każdej części egzaminacyjnej należy przygotować się osobno, biorąc pod uwagę szczególne wymagania dotyczące poziomu biegłości językowej. Przygotowanie do TOEFL od zera zajmie około 2-3 lat.

Rozważ tabelę strukturalnych sekcji testu.

Rozdział

Czas trwania

Liczba zadań

Poziom trudności

Maksymalna ocena

1. Czytanie (Reading Section)

1 godzina – 1 godzina 20 min.

36-56

A2-C2

30

2. Słuchanie (Listening Section)

1 godzina-1,5 godziny

34-51

B1-C2

30

3. Mówienie (Speaking Section)

20 min.

6

B2-C1

30

4. Pisanie (Writing Section)

50 min

2

B1-C2

30

Razem

3 godziny 10 min – 4 godziny

78-115

 

120

Reading Section

Uczestnik testu otrzymuje 3-4 teksty do samodzielnego czytania o różnych poziomach złożoności, różnych tematach i stylach. Są to głównie artykuły o nurcie popularnonaukowym. Liczba zadań - 36 lub więcej zależy od liczby i poziomu złożoności tekstów. Do każdego tekstu kandydat musi odpowiedzieć na nie mniej niż 10 pytań.

Listening Section

Uczestnik musi wysłuchać 4-6 fragmentów audio, które obejmują: 2-3 rozmowy 2 i 4 osób, 3-4 wykłady i monolog. W każdej słuchanej części musisz odpowiedzieć na około 5-6 pytań. Podczas słuchania wolno robić pisemne notatki.

Ważne jest, że nagrania są odtwarzane tylko raz. Z zadaniami można zapoznać się przed słuchaniem nagrania.

Speaking Section

Sprawdzenie umiejętności mówienia obejmuje wykonanie 6 zadań: odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanych i wysłuchanych tekstów, polegające na uogólnieniu otrzymanych informacji, wyrażeniu własnej opinii na określone tematy akademickie lub odpowiedzi na bieżące pytania. Odpowiedzi kandydata są zapisywane na nośniku audio i kierowane do weryfikacji przez komisję doświadczonych językoznawców.

Writing Section

W tej części egzaminu musisz napisać 2 eseje o średnim i wysokim poziomie trudności. Teksty do słuchania i czytania zawierają około 300 słów, czas pracy z nimi stanowi 2-3 minuty. Uczestnik może robić krótkie notatki. W eseju należy połączyć informacje z drukowanego tekstu i wykładu. Zalecana objętość-150-220 słów.

Esej-odpowiedź na pytanie wymaga argumentacji i potwierdzenia własnego punktu widzenia. Na przykład musisz wyrazić zgodę lub sprzeciw wobec podanej wypowiedzi. Minimalna długość wypracowania to 300 słów. 

 Jakie zasoby są potrzebne, aby samodzielnie się przygotować do TOEFL?

Zasoby do samodzielnego przygotowania do TOEFL 

Ogólnie rzecz biorąc, źródła przygotowawcze można podzielić na płatne i bezpłatne. Przyjrzyjmy się bliżej dostępnym dla wszystkich, darmowym zasobom. Tak więc wysokiej jakości materiały do samodzielnego przygotowania TOEFL obejmują:

Listening Section

http://eslpod.com - audio podcast, zapewnia lekcje audio na poziomie Intermediate-Advanced, słuchanie tekstów o długości 15-30 minut, możliwość rozwijania mówionego języka angielskiego. Dostęp do słuchania tekstów i dialogów jest bezpłatny. Dodatkowe materiały + druga część podcastu z wyjaśnieniami słownictwa, zwrotów i idiomów-od 10 USD miesięcznie.

http://www.bbc.co.uk / - BBC Learning English Podcasts - oficjalne informacyjne zasoby audio, zapewniające 5-20-minutowe nagrania audycji, dialogów, serwisów informacyjnych i innych.

http://i-courses.org / - pomaga ćwiczyć wykonywanie zadań na czas we wszystkich 4 częściach testu. Istnieją płatne i bezpłatne wzory testowe.

Speaking Section

https://www.merriam-webster.com - zasób zawierający słowniki elektroniczne, gry, quizy, artykuły edukacyjne dla maksymalnego wzbogacenia słownictwa.

https://www.splendid-speaking.com - strona zawiera materiały audio dla przygotowania do TOEFL i innych egzaminów, dostarcza przykłady ustnych odpowiedzi na różne tematy.

http://toeflgoanywhere.org/toefl-practice - oferuje listę oficjalnych źródeł przygotowania, testów w całości i zadań dla każdej części osobno. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo. Zawiera krzyżówki, puzzle, ćwiczenia leksykalne.

https://www.learn4good.com/ - podaje się informacje o procedurze rejestracji i warunkach zaliczania testu. Możesz pobrać wszystkie niezbędne materiały, w szczególności instrukcje dotyczące pisania eseju, listę tematów ustnych, teksty do czytania.

Reading Section

https://www.nytimes.com/ - The Learning Network – wspólnota informacyjna zawierająca artykuły w stylu medialnym, których leksykalno-gramatyczna treść odpowiada wymaganemu formatowi tekstów do czytania. Tematyka artykułów jest różna: od medycyny po politykę. Ponadto strona zawiera łamigłówki na poziomie słownictwa Intermediate.

https://www.ets.org/toefl/ - strona, która zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu, bezpłatne materiały do czytania i pisania, a także przykłady i przykładowe zadania testowe, które można zdać online (TOEFL iBT Free Practice Test).

https://www.examenglish.com/ - krótki opis egzaminu + próbne testy online + przykładowe zadania z każdej części egzaminu.

Writing Section

https://www.efset.org/ - zasób, który pozwala na bezpłatne wykonanie testu TOEFL przez 120 minut z wystawieniem oceny i poziomu znajomości języka.

http://www.goodlucktoefl.com - kompletny zasób zawierający porady i wskazówki dotyczące przygotowania do egzaminu, odpowiedzi na pytania, przykładowe typowe zadania, a także możliwość zdania testu online.

http://www.toeflblog.com – charakterystyczna instrukcja do każdej części testu od rodzimego native speakera. Składa się na ogół z filmików edukacyjnych.

https://www.testmagic.com – tutaj można znaleźć nie tylko próbne wersje testów, porady dotyczące jakościowego przygotowania, ale także zapoznać się z zasadami pisania esejów o różnych poziomach złożoności, wymagania dotyczące struktury tekstu, systemu argumentacji i tak dalej.

https://onlineteachersuk.com/ - strona internetowa, która jest skarbnicą konstrukcji leksykalno-gramatycznych, czasowników frazowych, idiomów. A także ćwiczenia gramatyczne i kursy.

Oficjalne podręczniki do przygotowania TOEFL:

  • Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam
  • Longman Preparation Course for the TOEFL Test
  • Collins Vocabulary and Grammar for the TOEFL Test
  • Tactics for TOEFL iBT Test Student BookAutor:

Oceń wiadomość