Present Simple. Przykładowe zdania

09.07.2020

Present Simple. Przykładowe zdania
Nauka języków

Ten materiał zapewnia szczegółową analizę czasu, który stanowi lwią część komunikacji, jest to Present Simple lub czas teraźniejszy prosty.

Tutaj znajdziesz zasady używania zdań oznajmujących, przeczących i pytających oraz przykłady Present Simple z tłumaczeniami.

Ten czas jest używany, gdy zadajemy pierwsze pytania podczas znajomości: „Co robisz?”, „Czym się interesujesz?”, „Co lubisz?”, „Czego nie lubisz?”, „Czy masz brata / siostrę / zwierzaka?”.

Pamiętaj, używając zdania Present Simple, mówimy o rzeczach, które powtarzają się, są wykonywane regularnie i nie są mocno związane z konkretną datą. Dlatego, więc jeżeli zapytają Cię, czy lubisz grać w szachy, to oznacza czy ogólnie podoba Ci się ten proces, czy nie. Tu nie ma pewnego czasu - nikt nie pyta „podobało nam się grać w ten dzień, rok temu, czy jutro”. Dlatego forma Present Simple nazywa się nieokreślona, co lepiej przedstawia jej istotę.

Treść artykułu:

 1. Zasady tworzenia zdań w Present Simple
 2. Przykłady zdań w Present Simple z tłumaczeniem
 3. „Nie, mylisz się!” Przykłady zdań przeczących czasu teraźniejszego prostego 
 4. Przyjrzyjmy się bliżej: przykłady zdań pytających Present Simple
 5. Jak uniknąć błędów przy użyciu Present Simple

 

ZASADY TWORZENIA ZDAŃ W PRESENT SIMPLE

 Budowanie zdania Present Simple jest łatwe, do tego trzeba pamiętać czasownik pomocniczy “to do” w formie pytającej i przeczącej, a także zwracać uwagę na literę s, na którą kończy się czasowniki w 3 osobie liczby pojedynczej.

Schematycznie formuła czasu teraźniejszego prostego wygląda następująco:

 • Twierdzenie - zaimek + V, Vs (jeżeli he, she, it).
 • Przeczenie - zaimek. + Do / Does (3 os. l.p.) + V.
 • Pytanie - Do/Does (3 o. l.p) osoba + V.

Oczywiście, nauka języka obcego będzie znacznie łatwiejsza, jeśli pracować z profesjonalnym nauczycielem. Dlatego możemy polecić rozważenie wyboru nauczyciela języka angielskiego.

 

Present Simple. Przykładowe zdania

 

PRZYKŁADY ZDAŃ W PRESENT SIMPLE Z TŁUMACZENIEM

Przykładom się przejrzymy według następujących form - najpierw rozważymy formę zdania oznajmującego, potem przeczącego, a na koniec zostawimy pytającego. 

Forma zdania oznajmującego Present Simple jest używana, gdy mówimy o faktach, o tak zwanej powszechnie akceptowanej prawdzie (general truths) lub o tym, co uważamy za fakt, o działaniu lub stanie, które charakteryzują osobę.

 • I like your T-shirt. - Podoba mi się twoja koszulka.
 • I learn English. - Uczę się angielskiego.
 • She has beautiful eyes. - Ona ma piękne oczy.
 • British people drink a lot of tea. - Brytyjczycy piją dużo herbaty.
 • The earth rotates round its axis. - Ziemia obraca się wokół własnej osi.

Czas teraźniejszy prosty jest używany, gdy trzeba opisać wydarzenia zachodzące regularnie. W takich przypadkach zdania mają takie tymczasowe znaczniki jak every day, often, usually itp... Na przykład: 

 • I visit my grandmother every day. - Codziennie odwiedzam babcię.

Jeśli chcesz wskazać komuś drogę - użyj Present Simple, ponieważ ten czas jest używany do opisania szeregu wydarzeń. Na przykład:

 • Cross the road, go through the iron gate and follow the street. - Przejdź przez ulicę, przejdź przez metalową bramę i idź prosto ulicą.

Dla bardziej zaawansowanego poziomu, ważne jest wiedzieć, że czasownik w Present Simple może być również używany do przekazywania czasu przyszłego. Na przykład:

 • The train leaves at 10 tomorrow. - Pociąg odjeżdża jutro o 10.

Media i gazety lubią używać zdań w czasie teraźniejszym prostym, aby opowiedzieć o minionych wydarzeniach. Również ten czas pasuje w niektórych sytuacjach przy oficjalnym piśmie. Przyglądać się bliżej takim głębszym i bardziej złożonym przykładom danego czasu najlepiej z nauczycielem. 

 

„NIE, MYLISZ SIĘ!” PRZYKŁADY PRZECZENIA CZASU TERAŹNIEJSZEGO PROSTEGO

Przeczenia w języku angielskim w Present Simple są konstruowane przez czasownik „to do”, a także jego formę w trzeciej osobie w liczbie pojedynczej — does. Tutaj dodaje się partykuła oznaczająca „nie” - not. Poprawnie nazywa się to „czasownikiem pomocniczym do” lub „auxiliary verb do”. 

Zarówno w mowie potocznej, jak i pisemnej skraca się frazę do not i używa się don't. 

Więc do not = don't.

Aby ułożyć zdanie przeczące w Present Simple, należy umieścić czasownik pomocniczy bezpośrednio po zaimku lub rzeczowniku (tym, który wykonuje czyn w zdaniu). Na przykład:

 • I don`t like dogs. - Nie lubię psów.
 • She doesn`t like him. - Ona go nie lubi.
 • I do not read newspapers. - Nie czytam gazet.

 

PRZYJRZYJMY SIĘ BLIŻEJ: PRZYKŁADY ZDAŃ PYTAJĄCYCH PRESENT SIMPLE

Ważne jest, by wiedzieć, jak zadać pytanie w języku angielskim. Bez takiej formy nie można sobie wyobrazić normalnej rozmowy dwóch osób, dlatego należy starannie budować zdania. 

Aby skonstruować pytanie w Present Simple, trzeba rozpocząć zdanie od czasownika Do / Does:

 • Do you play checkmates? - Grasz w szachy?
 • Does she like flowers? - Czy ona lubi kwiaty?
 • Don`t you watch TV? - Nie oglądasz telewizji? (Najczęściej ta forma pytania ma jasny emocjonalny podtekst, który daje prawo do przetłumaczenia tego jako "Czyż nie oglądasz telewizji», czyli pytanie retoryczne)

Dowiedz się więcej o ostatnim przykładzie zdania. Taka forma nazywana jest (negative-interrogative). Najłatwiej zrozumieć w porównaniu:

 • Do you watch TV? - Oglądasz telewizję?
 • Don't you watch TV? - Czyż nie oglądasz telewizji?

 

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW PRZY UŻYCIU PRESENT SIMPLE 

Pamiętaj, że gdy w zdaniu pojawi się nawet wzmianka o czasie, nie możesz użyć Simple. Takimi wskazówkami będą słowa - now, today, at this time, at 8 o'clock itp.

Słowa wskazujące na Present Simple - usually, every day / night / morning / Saturday / every time itp... Wszystkie te słowa wskazują na czas czynu lub zwyczaj.

Nawet jeśli masz podany czas podczas używania tych słów, będzie to Simple:

 • She gets up at 8 o ' clock every day - Ona wstaje codziennie o 8 rano. 

To właśnie przez takie szczegóły stosowania tego czasu, zaleca się, aby przynajmniej skorzystać ze zdalnego online kursu z nauczycielem języka angielskiego. Pomoże on lepiej poruszać się w temacie Present Simple i jego stosowaniu.

Istnieją również bardziej złożone sytuacje, w których trzeba wiedzieć, że używany jest akurat czas teraźniejszy prosty. Na przykład istnieją czasowniki, których nie można używać w present continuous, wtedy używa się formy Present Simple, nawet jeśli warunki w zdaniu wskazują na inną formę czasową. Jednak takie szczegóły najlepiej omawiać z nauczycielem.Autor:

Oceń wiadomość