Prywatne szkoły podstawowe - ranking najlepszych według największych miast w Polsce

02.06.2021

Prywatne szkoły podstawowe - ranking najlepszych według największych miast w Polsce
Edukacja szkolna
 1. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Warszawa
 2. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Wrocław
 3. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Kraków
 4. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Łódź
 5. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Poznań
 6. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Białystok
 7. Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Katowice
 8. Prywatne szkoły podstawowe - podsumowanie

Prywatne szkoły podstawowe charakteryzują się przede wszystkim wysokim poziomem nauczania. Z roku na rok rośnie popularność niepublicznych szkół. Na każdym etapie edukacji. Mamy tu na myśli zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe i licea. Szkoły prywatne często mają swój autorski program edukacji. Dostosowany do najwyższych wymagań. Wzorują się na szkołach zagranicznych. W niepublicznych placówkach przykłada się również więcej uwagi do języków obcych. Uczęszczanie do prywatnej szkoły podstawowej przyniesie dziecku niewątpliwie wiele korzyści, jednak wiąże się to z często z wieloma kosztami. Poniżej przedstawiamy ranking najlepszych prywatnych szkół podstawowych, według największych miast w Polsce.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Warszawa

Poniżej przedstawimy 3 najlepszych prywatnych szkół podstawowych w Warszawie i okolicach tzn. w gminach ościennych.

 1. Szkoła Monnet International School - W placówce mogą rozpocząć naukę już dzieci żłobkowe. Oprócz prywatnej szkoły podstawowej placówka dysponuje również własnym liceum. Po ukończeniu edukacji uczniowie mają możliwość zdawania matury międzynarodowej. Szkoła kładzie nacisk na holistyczny rozwój swoich uczniów. Dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły, muszą najpierw przejść 3 etapową rekrutację Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. Wpisowe do szkoły kosztuje 1 500 zł, natomiast roczne czesne wynoszą 36 000 zł.

 2. Szkoła podstawowa Thames British School - jest to jedna z lepszych międzynarodowych szkół w Warszawie. Dzieci uczą się w języku angielskim i polskim. Placówka posiada również swoje przedszkole, które jest doskonałym wstępem przed rozpoczęciem edukacji w prywatnej szkole podstawowej. Dzieci, które miałyby rozpocząć edukację w tej szkole, muszą najpierw przejść etap rekrutacji. Składa on się z wywiadu z rodzicami i oceną dziecka. Czesne za naukę w tej szkole, w zależności od etapu edukacji zaczynają się od 37 000 zł rocznie.

 3. Szkoła podstawowa No Bell - Placówka, tak samo jak poprzednie szkoły posiada w swojej ofercie przyjęcia do żłobka, a edukacja kończy się na liceum. Edukacja jest prowadzona na zasadach Montessori. Szkoła przykłada dużą uwagę do przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Skupia się na rozwijaniu logicznego myślenia i rozwiązywaniu zadań przyczynowo-skutkowych. Tak jak większość prywatnych szkół podstawowych w czołówce zajęć stawia naukę języków obcych. Nauczyciele również wspierają kreatywność swoich uczniów. Szkoła, jako jedna z nielicznych nie ma dzwonków wyznaczających czas przerwy i lekcji, a w 2017 roku wygrała globalny konkurs na innowacyjną szkołę roku.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Wrocław

Poniżej przedstawiamy 3 najlepsze prywatne szkoły podstawowe we Wrocławiu:

 1. International Montessori Academy Wrocław - jest to szkoła na zasadach Montessori. Placówka wspiera indywidualne zainteresowania swoich uczniów i wspomaga ich rozwijanie. Szkoła kładzie duży nacisk na samodzielność dzieci, ale także wspiera indywidualne talenty i kreatywność swoich podopiecznych. Placówka przyjmuje również dzieci do żłobka i liceum. Szkoła posiada 4 etapową rekrutację, a jednym z etapów jest próbny dzień w szkole.

 2. Wrocław Cosmopolitan School - szkoła łączy ze sobą dwa modele edukacji, tj. polski i brytyjski. Język angielski jest językiem wykładowym we wszystkich klasach wiekowych. Szkoła charakteryzuje się innowacyjnym systemem edukacji. Ponadto jest to pierwsza wegetariańska szkoła w Polsce. Klasy mogą mieć maksymalnie 16 uczniów. Wpisowe do szkoły wynosi 1000 zł, natomiast czesne za szkołę podstawą są równe 3000 zł miesięcznie.

 3. FSA School - jest to kolejna międzynarodowa prywatna szkoła podstawowa. Dzieci mają wiele zajęć leśnych, a zajęcia odbywają się w języku angielski. Szkoła działa w duchu Montessori oraz współpracuje z różnymi specjalistami m.in. fizjoterapeutami. Wpisowe do szkoły wynosi 1350 zł, natomiast miesięczne czesne kosztują 1450 zł + 20 zł za każdy dzień wyżywienia.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Kraków

Kraków również posiada wiele prywatnych szkół podstawowych. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas 3 placówki:

 1. International School of Kraków - Instytucja prowadzi nie tylko szkołę podstawową, ale również żłobek i przedszkole. W szkole dzieci mają zajęcia  z różnymi nauczycielami, niemal z całego świata. Szkoła posiada swój prywatny program nauczania. Dzieci podczas edukacji mogą się nauczyć języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego. Opłata wpisowa wynosi 2500 zł, natomiast roczne czesne 37 000 zł.

 2. Prywatna Szkoła podstawowa im. Piotra Michałowskiego - instytucja oferuje zajęcia w małych grupach, ponieważ jedna klasa nie może mieć więcej niż 18 uczniów. Ponadto dzieci mają zapewnioną codzienną opiekę psychologa i zajęcia edukacyjne na bardzo wysokim poziomie. Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa. Jednym z etapów jest rozmowa z dyrektorem szkoły. Roczne czesne wynoszą 14 000 zł, natomiast wpisowe 1600 zł.

 3. Inspiracja Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4 - placówka posiada również szkołę muzyczną. Szkoła praktykuje stosowanie osobistych metod coachingu. Pozwala to uczniom na indywidualny rozwój. Dużą uwagę nauczyciele przykładają do nauki języków obcych, a także do pobudzania kreatywności. Szkoła stara się realizować program tak, aby dzieci po powrocie ze szkoły nie musiały wielu godzin odrabiać lekcji. Nauczycielom zależy na tym, by dzieci wykorzystały czas na naukę w szkole, a nie w domu. Na lekcjach języka polskiego są wplatane zajęcia z teatru, a na zajęciach przyrodniczych szkoła organizuje liczne wyjścia i prowadzi zajęcia w terenie.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Łódź

Poniżej przedstawiamy 3 najlepsze prywatne szkoły podstawowe w Łodzi:

 1. British International School of the University of Łódź - placówka przyjmuje pod swoje skrzydła już trzyletnie dzieci. Edukację w szkole można skończyć dopiero po maturze. Szkoła umożliwia swoim podopiecznym zdobycie różnych międzynarodowych certyfikatów m.in. IGCSE oraz IB Diploma. Szkoła kładzie również duży nacisk na poznawanie innych kultur. Rekrutacja do szkoły trwa cały rok. Przed przyjęciem do szkoły dziecko musi wykonać test diagnostyczny. Opłata aplikacyjna wynosi 500 zł, natomiast wpisowe 3000 zł. Za roczne czesne rodzice w zależności od etapu edukacji muszą zapłacić między 30 000 zł a 41 000 zł.

 2. Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi - szkoła oferuje ciekawe i urozmaicone formy nauczania. W klasach jest mało uczniów, tj. od 14 do 16 osób. Uczniowie mają w szkole tygodniowo 5 godzin języka angielskiego (dla porównania w szkołach państwowych są to zazwyczaj 2 godziny). Dzieci od 1 klasy szkoły podstawowej uczą się informatyki, a zajęcia z robotyki i programowania są obowiązkowe dla wszystkich. Wpisowe do szkoły kosztuje 1000 zł, natomiast miesięczne czesne wynosi 860 zł.

 3. Szkoła Podstawowa Fundacji Oświatowej „Nasza Szkoła” - szkoła w swojej ofercie ma klasy 16-osobowe. Może się również pochwalić ponad 70 laureatami konkursów zewnętrznych. W ofercie szkoły znajdziemy aż 19 różnych kółek tematycznych organizowanych po lekcjach oraz zajęcia dodatkowe z jazdy konnej.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Poznań

Poniżej przedstawiamy naszą propozycję 3 prywatnych szkół podstawowych w Poznaniu:

 1. Montessori International School - Szkoła działa w myśl zasad Marii Montessori. Kładzie duży nacisk na samodzielność i kreatywność dzieci. Dzieci uczą się w międzynarodowym środowisku, a w szkole nie ma ocen.

 2. Prywatna Szkoła Podstawowa Belward - placówka w swojej ofercie ma również oddział przedszkolny i szkołę średnią. Nauczyciele kładą duży nacisk na to, aby materiał przedstawiony na zajęciach został opanowany przez uczniów podczas lekcji. Dzieci w szkole mają 5 godzin zajęć z języka angielskiego, w tym jedną z native speakerem. Nauczyciele nie zadają do domu prac domowych, ponieważ dzieci mają również czas na odpoczynek po ciężkim dniu nauki. Wpisowe do szkoły wynosi 1500 zł, natomiast roczne czesne jest równe 14 400 zł rocznie.

 3. Poznań British International School - jest to prywatna szkoła podstawowa, która praktykuje edukację w brytyjskim stylu. Placówka kładzie duży nacisk na indywidualny rozwój swoich uczniów. Rekrutacja do szkoły polega na całodniowej obserwacji przyszłego ucznia w placówce.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Białystok

Poniżej przedstawiamy 3 najlepiej oceniane prywatne szkoły podstawowe w Białymstoku:

 1. Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi - dzieci od samego początku nauki w tej szkole uczą się dwóch języków obcych tj. języka angielskiego i dodatkowego. Szkoła w standardzie ma również przewidziane dla wszystkich zajęcia z informatyki i programowania. Placówka może się również pochwalić autorskim programem wychowawczym oraz dysponuje wieloma zajęciami pozalekcyjnymi m.in. karate, matematyka na wesoło czy w krainie muzyki.

 2. Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa - w szkole dzieci mogą się uczyć w języku angielskim i polskim. W połowie dnia uczniowie idą na obiad do restauracji. Szkoła prowadzi anglojęzyczne bloki językowe. W tym czasie przedmioty takie jak matematyka, przyroda, czy muzyka są prowadzone w języku angielskim. Wpisowe do szkoły wynosi 700 zł, natomiast opłata roczna 7800 zł.

 3. Prywatna Szkoła Podstawowa CKZ  - szkoła posiada już 27 lat doświadczenia w nauczaniu dzieci. Uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Duży nacisk placówka kładzie na zajęcia z informatyki i programowania. Przed przyjęciem do szkoły dziecko musi pozytywnie przejść rozmowę z dyrektorem placówki.

Najlepsze prywatne szkoły podstawowe - Katowice

Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas trzy prywatne szkoły podstawowe w Katowicach:

 1. Prywatna Szkoła Podstawowa Omega - szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Indywidualni”. Oznacza to, że każde dziecko ma rozpoznawany najoptymalniejszy styl nauki dla niego. W ramach projektu są również oceniane talenty ucznia i dobieranie efektywnych metod nauki. Szkoła kładzie również bardzo duży nacisk na naukę języków obcych. Nauczyciele i dyrekcja organizują również liczne wyjazdy i wycieczki dla swoich podopiecznych.

 2. Nasza Szkoła - szkoła przyjmuje również dzieci z niepełnosprawnościami tj. chorujące na Autyzm lub Aspergera. Placówka charakteryzuje się indywidualnym podejściem do swoich uczniów oraz pomaga przezwyciężyć problemy, takie jak: nieśmiałość, niska samoocena czy strach przed brakiem tolerancji. Klasy liczą po 5 uczniów. Wpisowe do szkoły wynosi 400 zł, natomiast dzienna stawka żywieniowa kosztuje 15 zł.

 3. Szkoła jak Dom - szkoła bierze udział w programie innowacyjnej nauki języka angielskiego. Polega on na prowadzeniu niektórych lekcji właśnie w tym języku np. muzyki i informatyki. Ponadto uczniowie mogą uczyć się języka obcego przez zabawę, czyli zajęcia FUN TIME. Nauczyciele starają się, aby język angielski by obecny podczas codziennych lekcji, aby wszyscy uczniowie mogli utrwalać słownictwo w codziennym zastosowaniu. Oprócz tego uczniowie mają zajęcia z angielskiego 5 razy w tygodniu. Szkoła podczas rekrutacji oferuje swoim przyszłym uczniom tydzień próbny. Wpisowe do szkoły jest równe 2000 zł, natomiast miesięczne czesne wynosi 950 zł.

Prywatne szkoły podstawowe - podsumowanie

Prywatne szkoły podstawowe mają bardzo bogatą ofertę. Placówki nawzajem siebie prześcigają w atrakcyjniejszych modelach edukacyjnych. Niestety koszty nauki w prywatnej szkole podstawowej są bardzo wysokie. Roczne czesne w zależności od miasta i rodzaju szkoły wahają się między 15 a 40 tysięcy złotych, a edukacja w szkole podstawowej trwa 8 lat. Nie każdego stać na taki wydatek, a państwowe szkoły często mocno odbiegają od standardów prywatnych szkół podstawowych. Dobrą alternatywą do niepublicznych placówek są różnego rodzaje korepetycje. Jedną z takich firm jest portal internetowy BUKI. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną dla swoich pociech.

Oceń wiadomość