Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?

26.03.2021

Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?
Kształcenie wyższe

Ranking uczelni to nieoceniona wiedza dla planujących studia i liczących na intratne perspektywy. Dowiedz się, gdzie studiować, żeby zarabiać pieniądze.

Ranking uczelni w Polsce wskazuje te placówki kształcenia, które oferują studentom najwyższą jakość nauczania i najlepsze perspektywy. Absolwent szkoły średniej ma do wyboru liczne polskie uczelnie. Ranking ma na celu określić listę najbardziej perspektywicznych uniwersytetów w naszym kraju.

Jeżeli ambicją studenta jest nie tylko uzyskanie dyplomu, ale też zdobycie wykształcenia przydatnego na rynku pracy, należy brać pod uwagę wyłącznie najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking placówek oświatowych wskaże studentom nie tylko uniwersytety o najwyższej punktacji ogólnej, ale też placówki najlepsze w określonych dziedzinach.

W aspekcie punktacji generalnych ranking uczelni o najwyższym poziomie nauczania otwierają trzy uniwersytety:

 1. Uniwersytet Jagielloński

 2. Uniwersytet Warszawski

 3. Politechnika Warszawska

Student planujący naukę np. na informatyce czy medycynie, powinien jednak brać pod uwagę listy najlepszych uczelni informatycznych lub medycznych. Nie można też pomijać ambicji osób, które zamierzają studiować poza granicami Polski. Tutaj użyteczny będzie przede wszystkim ranking uczelni na świecie oraz w Europie.

Ranking uczelni medycznych – gdzie najlepiej studiować medycynę w Polsce

Na chwilę obecną ranking uczelni medycznych w Polsce najwyżej pozycjonuje następujące placówki: 

 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

 • PUM

 • Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Powyższe miejsca – Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny – to dla ambitnych medyków najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking w dalszej części uwzględnia też uniwersytety medyczne we Wrocławiu, Łodzi, Lublinie oraz Poznaniu. 

Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?

Przyszły student musi jednak również wiedzieć, jak na tle zagranicznej konkurencji wypadają uczelnie medyczne w Polsce. Ranking międzynarodowy niestety nie prezentuje zbyt optymistycznego obrazu. Rodzime uniwersytety medyczne plasują się na dalekich miejscach w rankingach światowych. Wystarczy wspomnieć, że ranking uczelni medycznych na świecie umieszcza najlepsze polskie uczelnie kształcące medyków dopiero w ósmej i dziewiątej setce.

Światowy ranking uczelni medycznych a najlepsze polskie uczelnie 

Najbardziej prestiżowy ranking uczelni wyższych na świecie to Lista Szanghajska. Ten ranking najlepszych światowych uniwersytetów jest tworzony w oparciu o takie kryteria, jak:

 • Ilość publikacji w najwyżej punktowanych periodykach naukowych.

 • Liczba absolwentów uczelni, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Nobla

 • Liczba Medali Fieldsa zdobytych przez naukowców, będących absolwentami określonego uniwersytetu

Jak według kryteriów Listy Szanghajskiej prezentują się uczelnie medyczne w Polsce? Ranking pozycjonuje Śląski Uniwersytet Medyczny na 944 miejscu. Warszawski Uniwersytet Medyczny zajmuje pozycję numer 955.

Najlepsze uczelnie medyczne na świecie to:

 1. Harvard

 2. Uniwersytet Oksfordzki 

 3. Cambridge

 4. Uniwersytet Johna Hopkinsa

 5. Stanford

To właśnie te uniwersytety są najlepszymi uczelniami medycznymi w skali światowej. Ukończenie medycyny na Oxfordzie lub Harvardzie to jednak możliwość zarezerwowana dla najlepszych.

Ranking uczelni ekonomicznych w Polsce

Ekonomia i finanse to przyszłościowe dziedziny. Dlatego nie może dziwić, że rankingi uczelni ekonomicznych w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu są tak ważne dla studentów. 

W roku 2021 ranking polskich uczelni ekonomicznych otwiera uniwersytet w Poznaniu. Warto jednak spojrzeć na to, jak w dalszej kolejności prezentuje się ranking uczelni. Warszawa jest silnie reprezentowana przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Szkołę Główną Handlową (miejsca 2 i 3 w rankingu najlepszych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce). 

Ranking uczelni ekonomicznych w Polsce obejmuje też Uniwersytety Ekonomiczne we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Jeśli chodzi o poziom nauczania finansów i ekonomi, powyższa piątka to najbardziej perspektywiczne polskie uczelnie. Ranking wskazuje jednak na zdecydowaną przewagę trzech pierwszych placówek z listy. 

Ranking uczelni- kierunek finansowe i rachunkowość oraz ekonomia: różnice pomiędzy polskimi uniwersytetami ekonomicznymi

Wskaźnik WSK dla Akademii Leona Koźmińskiego wynosi 97,2 pkt. Z kolei zajmujący piąte miejsce w rankingu polskich uczelni ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie posiada WSK na poziomie zaledwie 68,7.

To wskazuje, jak bardzo rozwarstwione są najlepsze polskie uczelnie publiczne. Ranking uniwersytetów może więc służyć studentom także w celu uświadomienia sobie różnicy w poziomie edukacji oferowanej przez poszczególne uczelnie. 

Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?

Ranking uczelni technicznych

Od dawna uważa się, że kształcenie techniczne to ogromny atut jeśli chodzi o polskie uczelnie wyższe. Ranking najlepszych uniwersytetów technicznych wskazuje, że najwyższy poziom nauczania oferują Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska.

Na dalszych miejscach rankingu uczelni technicznych w Polsce znalazły się Politechniki: Gdańska, Łódzka i Śląska. 

Czy inne polskie uniwersytety technologiczne również oferują perspektywy? Ranking uczelni technicznych wskazuje, że na wysoki poziom kształcenia mogą liczyć też studenci szczecińskiego ZUT-u, Politechniki Poznańskiej, a także Politechniki Lubelskiej.

Zdecydowanym liderem rankingu polskich uczelni technologicznych pozostaje jednak Politechnika w Warszawie. Wskaźnik WSK dla tej uczelni to aż 100 punktów. Tymczasem  na przykład dziewiąta w zestawieniu Politechnika w Krakowie uzyskała WSK na pułapie 58.7. 

Po raz kolejny najlepsze okazują się więc uczelnie w Warszawie. Ranking dowodzi dominacji stołecznych uniwersytetów także w dziedzinie kształcenia technicznego.

Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?

Ranking uczelni prawniczych: gdzie studiować prawo?

Jednym z najbardziej cenionych przez studentów kierunków studiów jest prawo. Ranking uczelni za rok 2021 dowodzi, że studia prawnicze najlepiej jest podjąć na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne miejsca na liście najbardziej prestiżowych uniwersytetów prawniczych zajmują UJ, SWPS i UAM.

Ranking wyższych uczelni w Polsce, które nauczają prawa, wskazuje też na spore różnice w zakresie jakości nauczania. Pod względem potencjału naukowego oraz efektywności kształcenia wyraźnie dominują UW oraz Uniwersytet Jagielloński. Obydwa te uniwersytety osiągają też bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o ranking zarobków po uczelniach. 

Przez ranking określane są więc też perspektywy na rynku pracy. Uczelnie z Warszawy i Krakowa oferują studentom najlepszy start po ukończeniu kształcenia. 

Ranking uczelni informatycznych w Polsce – najlepsze perspektywy dla informatyków

Ze względu na popularność branży IT, ranking uczelni informatycznych w Polsce stanowi ogromnie ważną informację dla tysięcy studentów. Które uniwersytety kształcące informatyków oferują najlepsze perspektywy? Ranking za rok 2021 nie postawia złudzeń na temat tego, gdzie najlepiej studiować informatykę. Pierwsze miejsce na liście najlepszych uczelni informatycznych zajmuje Politechnika Warszawska z wyraźną przewagą nad resztą stawki. 

Na jakich jeszcze uniwersytetach jest dobra informatyka? Ranking uczelni wskazuje na Akademię Górniczo-Hutniczą (WSK: 94,5 punktu), Politechnikę Wrocławską oraz Politechnikę Poznańską.

Co ciekawe, w aktualnym zestawieniu najlepszych uczelni informatycznych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznych znalazł się dopiero na 17 miejscu. Może to dziwić, ponieważ szczeciński ZUT jest wymieniany jako jeden z najbardziej innowacyjnych uniwersytetów przez różne rankingi polskich uczelni wyższych. 

Politechnika Warszawska zajmuje pierwsze miejsce nie tylko w kategorii informatyka. Ranking uczelni ze względu na perspektywy absolwentów na rynku pracy również pozycjonuje stołeczną Politechnikę na samym szczycie. Informatyka to perspektywy. 

Jednocześnie trzeba dodać, że lista najlepszych uczelni informatycznych wskazuje też, że zdecydowanie najlepszy start na rynku pracy będą mieli absolwenci kilku wybranych uniwersytetów technologicznych. Osoby kończące informatykę na mniej prestiżowych uczelniach muszą liczyć się z tym, że wynagrodzenie w pierwszej pracy wyniesie średnio 3-4 tysiące złotych netto, a czasami nawet mniej.  

Ranking uczelni —  fizjoterapia

Ranking uczelni akademickich wskazuje, że w roku 2021 fizjoterapię najlepiej studiować na następujących uczelniach:

 1. AWF im Jerzego Kukuczki w Katowicach

 2. AWF imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 3. AWF w Krakowie

To właśnie na tych uniwersytetach jest najlepsza fizjoterapia. Ranking uczelni fizjoterapeutycznych jako wartościowe miejsca nauki wskazuje też białostocki Uniwersytet Medyczny, UJ a także AWF we Wrocławiu. 

Ranking najlepszych uczelni według różnych specjalności w Polsce: gdzie studiować prawo, informatykę i medycynę?

Ranking prywatnych uczelni w Polsce — rok 2021

Aktualny ranking uczelni niepublicznych jako jednoznacznego lidera wskazuje Akademię Leona Koźmińskiego. To bez dwóch zdań najlepsza prywatna uczelnia w Polsce. Na dalszych miejscach, ranking prywatnych uczelni wymienia warszawski SWPS, Uczelnię Łazarskiego, Akademię Biznesu i Finansów Vistula oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. 

Warto zwrócić uwagę na istotny szczegół, jaki ujawnia ranking uczelni niepublicznych — Warszawa jest w nim niekwestionowanym hegemonem. Najlepsze prywatne uniwersytety w Polsce w aż 8 na 10 przypadkach mają swoją siedzibę w Warszawie. 

Oprócz stołecznych placówek, lista najlepszych uczelni prywatnych obejmuje też WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię imienia Frycza Modrzewskiego.

 

 

Oceń wiadomość