Jak przebiega rekrutacja do przedszkola? Zasady rekrutacji do przedszkoli. Jakie warunki musisz spełniać?

29.04.2021

Jak przebiega rekrutacja do przedszkola? Zasady rekrutacji do przedszkoli. Jakie warunki musisz spełniać?
Dla rodziców
 1. Rekrutacja do przedszkola — na czym polega?
 2. Zasady rekrutacji do przedszkola Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań
 3. Jak przebiega rekrutacja do przedszkola?
 4. Kiedy wyniki rekrutacji do przedszkoli?

W pewnym momencie życia rodzice z różnych powodów podejmują decyzję, że chcą oddać dziecko do przedszkola. O ile rekrutacja do przedszkoli prywatnych jest bardzo okrojona, tj. jeżeli nie jest to jedyne w swoim rodzaju przedszkole w okolicy (np. przedszkole leśne), to zazwyczaj zasada brzmi „kto pierwszy ten lepszy”. W przypadku przedszkoli publicznych odbywa się jednak rekrutacja na podstawie ustawy. Na czym ona polega? Jakie warunki musi spełnić dziecko?

Rekrutacja do przedszkola — na czym polega?

Rok szkolny w przedszkolu pokrywa się z rokiem szkolnym w szkole. Do piątego roku życia włącznie decyzja o oddaniu dziecka do przedszkola należy tylko do rodziców. 6-letnie dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole mają obowiązek odbyć roczne przygotowaniu w przedszkolu. Harmonogram rekrutacji jest ustalany na poziomie regionalnym lub wojewódzkim, dlatego warto, jest śledzić strony internetowe wybranych przedszkoli. Przegapienie terminu rekrutacji w dużej mierze wiążę się z nieprzyjęciem dziecka do wybranego przez siebie przedszkola. Warto o tym pamiętać. Pierwsze rekrutacje rozpoczynają się w pierwszym kwartale roku. Niektóre rozpoczynają się nawet w lutym. W takim przypadku listy rankingowe pojawiają się już w kwietniu, a w okolicach czerwca rozpoczyna się uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli. Wyniki rekrutacji uzupełniającej są ogłaszane zazwyczaj w pierwszej połowie lipca. Pod koniec wakacji może się zdarzyć, że przedszkole ogłosi, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Może to być związane z tym, że niektóre dzieci dostały się do dwóch przedszkoli, rodzice zrezygnowali z przedszkola lub nie dopełnili wszystkich formalności. Dlatego jeżeli nawet w rekrutacji uzupełniającej nie udało się dostać na listę dzieci, które zostały przyjęte do placówki, zawsze można jeszcze starać się o przyjęcie pod koniec sierpnia. O ile sześciolatki mają obowiązek przygotowania przedszkolnego, to młodsze dzieci nie są do tego zobowiązane. Jeżeli nie udało Ci się znaleźć miejsca do przedszkola dla Twojego dziecka, lub zwyczajnie uważasz, że jest jeszcze za wcześnie, zachęcamy do zapoznania się z platformą BUKI. Na stronie jest możliwość umówienia zajęć z przygotowania przedszkolnego. Zajęcia mogą się odbywać w grupach, indywidualnie, stacjonarnie lub online. W zależności od wybranego nauczyciela i własnych potrzeb.

Zasady rekrutacji do przedszkola Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań

 • Zasady rekrutacji do przedszkola Warszawa — rekrutacja do przedszkoli w Warszawie rozpoczęła się 2 marca o godzinie 13. Przyjmowanie dokumentów trwało do 19 marca, również do godziny 13. 23 kwietnia przedszkola ogłoszą listę dzieci zakwalifikowanych do placówek. W związku z tym od 23 do 29 kwietnia rodzice będą mogli potwierdzić chęć zapisu swojej pociechy do przedszkola i dostarczyć wszystkie dokumenty. 4 maja zostanie ogłoszona lista dzieci tych zakwalifikowanych i nie do placówki. 16 czerwca zostanie opublikowana lista niezajętych miejsc i do 21 czerwca włącznie będzie trwała rekrutacja uzupełniająca. 25 czerwca zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do placówek. Do 1 lipca opiekunowie będą mieli czas na potwierdzeniu chęci zapisu dziecka do danej placówki.
 • Zasady rekrutacji do przedszkola Wrocław — rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu trwa od 24 marca do końca miesiąca. Jest stosunkowo krótka. 23 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki wstępnej kwalifikacji. Do 27 kwietnia rodzice mają czas na potwierdzenie chęci oddania dziecka do placówki, do której się dostało. Od 14 do 16 czerwca w przedszkolach trwa rekrutacja uzupełniająca. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 23 czerwca.
 • Zasady rekrutacji do przedszkola Kraków — rekrutacja do przedszkoli w Krakowie rozpoczęła się 1 marca i trwa aż do końca miesiąca. Przedszkola 23 kwietnia ogłaszają wyniki rekrutacji. Rodzice mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia i dostarczenie dokumentów. 10 maja zostaje ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Rekrutacja uzupełniająca w Krakowie rozpoczyna się 24 maja i trwa do 1 czerwca. 18 czerwca przedszkola ogłaszają listę dzieci, które pozytywnie przeszły rekrutacji uzupełniającej.
 • Zasady rekrutacji do przedszkola Poznań — rekrutacja podstawowa w poznaniu trwa od 16 do 30 czerwca, natomiast uzupełniająca od 18 do 22 czerwca. Wyniki rekrutacji podstawowej zostaną ogłoszone 16 kwietnia, a rodzice do 21. tego samego miesiąca muszą potwierdzić chęć przyjęcia dziecka do przedszkola.

Zasady rekrutacji są do siebie bardzo podobne. Jednak każde przedszkole może przyznawać punkty za inne rzeczy. Takie informacje należy sprawdzać na stronie wybranej przez siebie placówki. Od tego roku szkolnego przedszkola w całej Polsce przyjmują na podstawie kryteriów ustawowych. Teoretycznie te kryteria mają zwiększyć szanse dostania się dzieci do placówek publicznych.

 • rekrutacja najczęściej odbywa się online. Wniosek składamy przez specjalny system internetowy. Dokumentację w wersji papierowej składamy ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w przedszkolu, które było naszym pierwszym wyborem. Przedszkolem, do którego najbardziej zależało nam się dostać.
 • podczas rekrutacji do przedszkoli nie ma wpływ kolejność zgłoszeń. Nie ma znaczenia, czy dokumenty złożymy pierwszego, czy ostatniego dnia.

Ustawa regulująca rekrutację do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmuje dziecko, które:

 • pochodzi z rodziny wielodzietnej, lub
 • posiada stosowne dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, lub
 • ma rodzeństwo lub rodziców, którzy posiadają stosowny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, lub
 • jest dzieckiem samotnego rodzica, lub
 • wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Wyżej wymienione kryteria należą do kryteriów rządowych. Łącznie dziecko może uzyskać 260 punktów. Każde przedszkole musi z nich korzystać na mocy ustawy. Oprócz tych kryteriów przedszkola mogą korzystać jeszcze z kryteriów samorządowych. Z tego względu przy rekrutacji do przedszkola bardzo często mamy dodatkowe kryteria, które również mają decydujący wpływ na przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego np.:

 • odległość przedszkola od miejsca zamieszkania,
 • czy rodzina jest zameldowana w danym miejscu, gdzie znajduje się przedszkole,
 • czy rodzina rozlicza podatek dochodowy na terenie, gdzie znajduje się przedszkole,
 • kryterium dochodowe,
 • zatrudnienie rodziców,
 • czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola,

Kryteria samorządowe są uwzględniane przy rekrutacji uzupełniającej. Podczas rekrutacji do przedszkola musimy przedstawić dokumenty potwierdzające, że np. jeżeli staramy się o miejsce dla dziecka z rodziny wielodzietnej tj. samodzielnie napisaną deklaracje o wielodzietności. Wszelkie komunikaty na temat wymaganych dokumentów przy aplikowaniu do przedszkola znajdziemy na stronie wybranej placówki.

Jak przebiega rekrutacja do przedszkola?

Przyjmowanie dzieci do przedszkola jest podzielone na dwa etapy.

 1. W pierwszym etapie placówki przyjmują podania od wszystkich opiekunów prawnych, którzy starają się o miejsce dla dziecka w przedszkolu,
 2. w drugim etapie rodzice dostaną informację o wolnych miejscach w przedszkolach i rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice w ciągu kilku dni muszą zarejestrować wniosek w specjalnie przeznaczonym do tego systemie i złożyć wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami do placówki opiekuńczej. Po opublikowaniu listy przyjętych dzieci, rodzice w ciągu kilku dni muszą potwierdzić chęć zapisania pociechy do placówki, do którego się dostało. Po każdej procedurze rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników, rodzice mają prawo do złożenia odwołania. Po przyjęciu dziecka do przedszkola, dostarczeniu wszystkich dokumentów należy podpisać umowę z przedszkolem. Uczestniczenie w rekrutacji do przedszkoli jest bezpłatne.

Kiedy wyniki rekrutacji do przedszkoli?

Ogłoszenie wyników o przyjęciu do przedszkola jest zależne od tego, kiedy rozpoczęło się składanie dokumentów o przyjęcie. Rekrutacje w zależności od regionu są przeprowadza w innym czasie. Takie informacje najlepiej jest sprawdzać na stronie urzędu miasta lub gminy. Powinniśmy znaleźć tam wszystkie informacje na temat przyjmowania dzieci do przedszkola, jakie placówki biorą udział w rekrutacji, a także powinna być podana liczba wolnych miejsc. Co do zasady, pierwsze rekrutacje do przedszkola rozpoczynają się w okolicy lutego i marca. Wyniki otrzymujemy wtedy w okolicy kwietnia/maja. Po dopełnieniu formalności przez rodziców dzieci, które zakwalifikowały się w I etapie rekrutacji rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca. Ma ona miejsce zazwyczaj w okolicy czerwca i lipca, a wyniki otrzymujemy mniej więcej w zależności od placówki od tygodnia do miesiąc po jej zakończeniu. Jeżeli w przedszkolu, do którego starali się rodzice o przyjęcie zabrakło miejsc, samorząd ma obowiązek wskazać przedszkole na terenie gminy, gdzie sa jeszcze wolne miejsca i dziecko zostanie na pewno przyjęte (dotyczy to dzieci, które ukończyły 3 rok życia).

Oceń wiadomość