Jak wygląda rekrutacja na studia? Ile czasu trwa? Zasady rekrutacji na studia

07.05.2021

Jak wygląda rekrutacja na studia? Ile czasu trwa? Zasady rekrutacji na studia
Kształcenie wyższe
 1. Jak wygląda rekrutacja na studia?
 2. Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na studia?
 3. Rekrutacja na studia terminy
 4. Ile kosztuje rekrutacja na studia?

Rekrutacja na studia krok po kroku. Jak należy przygotować się do rekrutacji na studia? Poznaj zasady i terminy rekrutacji na studia.

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to trudne zadanie dla absolwentów szkół średnich. Niektóre kierunki są bardzo oblegane, inne wręcz wcale. Zaraz po maturze uczniowie stoją przed wyborem studiów. Jak wygląda procedura przyjęcia na studia? Ile czasu trwa rekrutacja na studia? Jakie warunki musimy spełnić, aby rozpocząć studiowanie wymarzonego kierunku?

Jak wygląda rekrutacja na studia?

Zapisy na studia rozpoczynają się w różnym czasie. Jedne uczelnie otwierają zapisy już w kwietniu, inne zaraz po ogłoszeniu wyników matur. Proces ten na początku może wydawać się dosyć skomplikowany i stresujący. W końcu wybór studiów to zaplanowanie swojej przyszłości na kilka najbliższych lat. Dlatego teraz wskażemy kilka wskazówek i rad jak dobrze przejść przez proces rekrutacji na studia:

 1. Pierwszym krokiem, bez którego nic nie zrobimy jest wybór kierunku studiów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie jesteś do końca pewne co chcesz robić w życiu, lub zupełnie tego nie wiesz — zastosuj metodę eliminacji. Pomyśl, czego na pewno nie chcesz robić oraz jakie przedmioty zdajesz na maturze. Musisz również podjąć decyzję, gdzie chcesz studiować. Czy jesteś w stanie wyjechać ze swojego rodzinnego domu w celu studiowania swojego wymarzonego kierunku? Niestety nie wszystkie kierunki studiów są dostępne w całej Polsce. Przy tej metodzie znacznie określisz ilość dostępnych kierunków studiów na rynku. Następne zastanów się, jakie masz zainteresowania zdolności i predyspozycje. Przed wyborem kierunku studiów zachęcamy również do zapoznania się z planem studiów oraz sylabusem. Powinno Ci to pomóc w znalezieniu swojej ścieżki zawodowej.
 2. Jak uda Ci się wybrać odpowiedni dla Ciebie kierunek studiów musisz zarejestrować się do systemy elektronicznego rekrutacji. Rekrutacje na studia przeprowadzane są online. Należy do tego założyć konto na którym można śledzi etap rekrutacji. Każdy może założyć takie konto tylko jeden raz.
 3. Na koncie należy uzupełnić swoje dane np. numer dowodu osobistego, imię bądź imiona, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail. W systemie należy również wpisać wyniki matury. Jeżeli rekrutacja rozpoczyna się przed odebraniem wyników maturalnych, wyniki możesz uzupełnić później.
 4. Po wypełnieniu całego formularza rekrutacyjnego musisz wybrać uczelnie i kierunki studiów na które chcesz aplikować. W systemie wybieramy, które kierunki są dla nas priorytetowe, a które znajdują się na liście tak zwanej “rezerwowej”. Maksymalnie możemy wybrać 3 kierunki studiów,
 5. Do systemu musimy wgrać swoje zdjęcie, które musi spełnić wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Dodane zdjęcie będzie użyte do legitymacji szkolnej.
 6. Następnym krokiem jest zapłacenie za udział w rekrutacji na studia,
 7. Następnie najbardziej stresująca część rekrutacji, czyli oczekiwanie na ogłoszenie wyników rekrutacji na studia. Informację o przyjęciu bądź odrzuceniu naszej kandydatury na studia znajdziemy na portalu rekrutacyjnym. Znajdziesz tam informacje, czy zostałeś przyjęty, czy jesteś na liście rezerwowej, czy niestety nie dostałeś się na wymarzony kierunek studiów. Jeżeli nie uda Ci się dostać na wymarzoną uczelnie, zachęcamy do poprawienia matury, uzyskania lepszych wyników i próbowania swoich sił w semestrze letnim lub w najbliższej możliwej rekrutacji. W tym celu możesz się zapoznać z ofertą BUKI.
 8. Po ogłoszeniu listy rankingowej osoby przyjęte na uczelnie muszą dostarczyć na uczelnię wymaganą dokumentację. Dokumenty muszą być dostarczone w oryginale w wyznaczonym terminie przez uczelnie. Zazwyczaj jest to 7 dni. Jeżeli się spóźnisz, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na dany kierunek studiów. Na uczelnie musimy dostarczyć m.in.:
 • oryginał wyników maturalnych tj. świadectwo, lub
 • jeżeli aplikujesz na studia II stopnia lub wyżej, dyplom potwierdzający ukończenie studiów stopnia poprzedniego np. dyplom potwierdzający posiadanie tytułu ukończenia studiów wyższych,
 • samodzielnie sporządzony wniosek lub podanie o przyjęcie na studia z oświadczeniem — dokumenty znajdują się na portalu rekrutacyjnym po zalogowaniu na swoje konto,
 • wniosek o wydanie legitymacji studenckiej, która będzie dokumentem upoważniającym m.in. do wielu zniżek studenckich,
 • potwierdzenie poniesienia opłaty za wyrobienie legitymacji studenckiej,
 • skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość przyszłego studenta,
 • zdjęcie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego,

Niektóre kierunki studiów lub uczelnie mogą domagać się również:

 • dokumenty potwierdzające studiowaniu jednocześnie dwóch lub więcej kierunków (jeżeli występuje taka okoliczność)
 • samodzielnie sporządzona deklaracja o zapoznaniu się z zasadami panującymi na uczelni,
 • oświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki wybranego kierunku,
 • dowód potwierdzający zajęcie znaczącego miejsca na olimpiadach przedmiotowych lub innego konkursu,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka,
 • zaświadczenie o niepełnosprawności,

Dokumenty trzeba dostarczyć osobiście do dziekanatu. Jeżeli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, może to zrobić osoba przez Ciebie upoważniona. W tym celu należy sporządzić upoważnienie notarialne.

      9. Ostatnim etapem rekrutacji jest otrzymanie oficjalnej decyzji o przyjęciu na studia. Decyzja jest wysyłana na adres zamieszkania studenta. Osoba, która otrzymała taką decyzję, może rozpocząć studia w październiku.

Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na studia?

Uczelnie przy rekrutacji na studia biorą pod uwagę kilka kwestii. Uczelnie artystyczne oraz pojedyncze kierunki na innych uczelniach przeprowadzają egzaminy wstępne. Nie jest to jednak często praktykowane. W zdecydowanej większości przy rekrutacji przyszli studenci nie muszą podchodzić do dodatkowych egzaminów. Uczelnie podczas rekrutacji biorą pod uwagę głównie wyniki matur. W zależności od kierunku może to się różnic. Najczęściej jednak dodatkowe punkty można zdobyć za egzamin maturalny z języka obcego i matematyki. Szczegółów należy dowiadywać się na stronie wybranej przez siebie uczelni. Co roku uczelnie informują także, ile osób będą przyjmować na dany kierunek studiów. Szkoły wyższe w Polsce dopuszczają również podczas rekrutacji oceny z matury międzynarodowej oraz wyniki z tak zwanej „starej matury”, która była przeprowadzana do 2005 roku. Każdy z kierunków ma swoje przedmioty punktowane oraz swój własny przelicznik. Niektóre uczelnie przyznają dodatkowe punkty za np. aktywną pracę w wolontariacie. Każda Polska uczelnia wyższa bierze pod uwagę wyniki z matury. Od tego, ile punktów zdobędziesz, zależy czy dostaniesz się na swój wymarzony kierunek studiów. Jeżeli chcesz lepiej przygotować się do matury, zachęcamy do zapoznania się z platformą BUKI. Platforma oferuje szeroki wachlarz korepetycji i zajęć dodatkowych ze wszystkich przedmiotów maturalnych i nie tylko. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie i w grupach, a także stacjonarnie i online. Wszystko można indywidualnie ustalić, według preferencji ucznia i nauczyciela.

Rekrutacja na studia terminy

Terminy rekrutacji na studia są bardzo różne. Wszystko zależy od wybranej uczelni. Poniżej przedstawimy kilka przykładowych terminów rekrutacji:

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej — rekrutacja rozpoczyna się już 4 maja,
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie rozpoczyna rekrutację od 1 czerwca,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie rozpoczyna rekrutację od 30 kwietnia,
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie rozpoczyna rekrutację od 1 czerwca,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna rekrutację od 1 czerwca,
 • Politechnika Poznańska planuje rozpoczęcie rekrutacji na początku czerwca,
 • Politechnika Krakowska rozpoczyna rekrutację na studia 8 czerwca,
 • Collegium Balticum w Szczecinie rozpoczyna rekrutację na studia od początku maja,
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie rozpoczyna rekrutację na studia do maja,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczyna rekrutację od 1 czerwca,
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach rozpoczyna rekrutację na studia od 24 maja.

Ile kosztuje rekrutacja na studia?

Aplikowanie na studia jest zawsze płatne. Cena jest zależna od uczelni i kierunku studiów kwoty wynoszą około 100 zł za jeden kierunek. Może to być zarówno 80 zł, jak i 160. Kwota ta została wpłacona na konto bankowe wybranej przez siebie uczelni i bez względu na to, czy zostaniesz uczniem danej uczelni, czy nie to kwota nie zostaje zwrócona. Za rekrutację na studia możemy zapłacić nie tylko przelewem, ale także na poczcie.

Rekrutacja na studia magisterskie

Studia magisterskie są to studia II stopnia. Na studia II stopnia mogą aplikować osoby, które posiadają ukończone studia I stopnia. Na studia magisterskie musimy spełniać wymagania kwalifikacyjne i kierunkowe. Oznacza to, że w studia I i II stopnia powinny być ze sobą powiązane. Powinny być kontynuacją studiów I stopnia lub z nimi spokrewnione. Przed rekrutacją na studia magisterskie często należy przejść przez egzamin pisemny bądź ustny. W zależności od uczelni i kierunku studiów możemy spotkać się z różnymi wymaganiami. Konkretnych informacji najlepiej jest szukać na stronie internetowej interesującej nas Uczelni Wyższej.

Oceń wiadomość