Doradca zawodowy - kim jest i kiedy warto skorzystać z jego usług?

19.04.2021

Doradca zawodowy - kim jest i kiedy warto skorzystać z jego usług?
Kształcenie wyższe
 1. Kim jest doradca zawodowy?
 2. Doradca zawodowy — jak działa?
 3. Doradca zawodowy w szkole
 4. Doradca zawodowy online
 5. Kiedy warto sięgać po usługi doradcy zawodowego?

Obecnie wszyscy jesteśmy świadomi zmian zachodzących na rynku pracy. Wiele z nas zastanawia się nad przebranżowieniem bądź dopiero stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy, jak sama nazwa wskazuje, pomaga w wyborze odpowiedniego kierunku kariery zawodowej. Wspomaga również przy wyborze kierunku, uczeni, kursu, czy miejsca podjęcia pracy zawodowej.

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy pomaga w wyborze dogodnej ścieżki kariery. Jest to popularny osoba zwłaszcza w szkołach, kiedy uczniowie stoją przed wyborem następnego etapu edukacji. Doradca zawodowy skupia się na predyspozycjach, zainteresowaniach i zdolnościach osoby, która stoi przed wyborem swojej ścieżki zawodowej. Wspomaga planowanie kariery. Spotkania z doradcą zawodowym mogą być stacjonarne, jak i online. Zajęcia mogą być przeprowadzane indywidualni, ale także istnieje możliwość zajęć zorganizowanych w grupach. Doradca zawodowy pomaga w odnalezieniu swojego potencjału zawodowego. Pomaga w odpowiedzi na pytanie, jaki zawód będzie sprawiał Ci przyjemność. Praca, którą się lubi to marzenie większości z nas. Specjalista powinien mieć aktualną wiedzą o rynku pracy i zmianach na nim zachodzących. Musi mieć także świadomość, jakie są uwarunkowania społeczne, kulturowe i gospodarcze. Doradca zawodowy pomaga także w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, m.in. CV i list motywacyjny. Specjalista może także nauczyć jak stworzyć profesjonalne CV, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej, a także nauczy negocjować wynagrodzenie, określić mocne strony i wspomoże przy wyborze najlepszej oferty pracy. Specjaliści przy określaniu predyspozycji zawodowych, osoby, która zgłosiła się o pomoc, wykorzystują liczne metody, m.in.:

 • różnorodne testy psychologiczne,

 • osoba, która się zgłosiła o pomoc, powinna wypełnić kwestionariusz o zainteresowaniach,

 • doradcy zawodowi korzystają z filmów szkoleniowych,

 • posiadają teczki informacyjne o różnorodnych zawodach,

 • posiadają informatory o szkołach i instytucjach przeprowadzających kursy,

 • mają wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Doradcy zawodowi pracują w licznych instytucjach, m.in.:

 • w szkołach,

 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

 • w młodzieżowych centrach karier,

 • w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,

 • w akademickich biurach karier,

 • w agencjach zatrudnienia.

Najczęściej wyróżniamy 3 etapu doradca zawodowego tj.:

 • na koniec szkoły podstawowej,

 • pod koniec szkoły średniej, w celu wyboru kierunku studiów lub konkretnego zawodu,

 • w dorosłym życiu, gdy zachodzi konieczność przebranżowienia.

Doradca zawodowy - kim jest i kiedy warto skorzystać z jego usług?

Doradca zawodowy — jak działa?

Najważniejszym zadaniem doradcy zawodowego jest określenie zainteresowań osoby, która zwróciła się o pomoc. Znalezienie takiego zainteresowania jest bodźcem do poznawania określonej dziedziny, pogłębienia wiedzy z jej zakresu, a następnie odnoszenia sukcesów na linii zawodowej. Następnie doradca zawodowy powinien zauważyć uzdolnienia i predyspozycje. Pozwoli to na wskazanie zawodów, które będą odpowiednie dla osoby, która zwróciła się o pomoc do doradcy. W pracy doradcy zawodowego ważne jest także określenie celu. W celu budowania kariery zawodowej każdy z nas powinien mieć swój określony cel, aby do niego dążyć. W wyniku spotkania doradca zawodowy określa indywidualną ścieżkę planowania kariery. Zawiera ona m.in.:

 • określenie posiadanego potencjału, dotyczy to samooceny i możliwości rozwojowych,

 • planowanie kariery. Określenie celów nadrzędnych i szczegółowych,

 • program działania ścieżki zawodowej — opracowanie i realizacja,

 • rozwój kariery,

 • ocena efektów wykonanej pracy,

 • określenie postępu człowieka.

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole pomaga w określeniu predyspozycji zawodowych. W zależności od etapu edukacji może wspomóc wybór szkoły średniej, studiów wyższych lub konkretnego zawodu. Doradca zawodowy znajduje Twoje talenty i razem z Tobą ustala plan działania, tj. Plan Twojej ścieżki zawodowej. Po podjęciu współpracy z doradcą zawodowym dowiesz się, jakie przedmioty są dla Ciebie najważniejsze oraz jakie są zawody przyszłości w Twoim obszarze zainteresowań. Doradcy zawodowi w szkołach często organizują warsztaty. Warsztaty mają na celu wykształcenie kompetencji społecznych. Umożliwiają one zawarcia pozytywnych relacji zawodowych, a także wzmocnienie poczucia swojej wartości podczas poszukiwania pracy. Warsztaty wspomagają w przełamaniu słabości i uczą radzenia sobie ze stresem. Wielu doradców zawodowych organizuje takie warsztaty również dla osób, które ukończyły edukację.

Doradca zawodowy - kim jest i kiedy warto skorzystać z jego usług?

Doradca zawodowy online

Doradcy zawodowi działają zarówno stacjonarnie, jak i online. Szczególnie dzisiaj, gdy wydarzenia związane z pandemią w dużej mierze przeniosły świat do przestrzeni internetowej. Istnieje możliwość wykonania testów z zakresu doradztwa zawodowego. Testy można wykonać online. Pozwalają na odkrycie swojej osobowości, predyspozycji, umiejętności i talentów. Po wykonanych testach istnieje możliwość konsultacji online z doradcą zawodowym, który wspomoże w określeniu ścieżki zawodowej. Konsultacja z doradcą zawodowym online to dobry sposób na spotkanie. Można w ten sposób zaoszczędzić czas na dojazdy, ponieważ rozmowa przez internet wniesie tyle samo, co spotkanie „na żywo”. Jest to tak samo wygodne, jak spotkanie twarzą w twarz. Spotkanie online umożliwia profesjonalną konsultację z doradcą zawodowym bez wychodzenia z domu. Cała konsultacja przebiega tak samo, jakby przebiegła w gabinecie u doradcy zawodowego. Pozwala to także na wybranie doradcy zawodowego, który mieszka na drugim końcu kraju. Do przeprowadzenia takiego spotkania potrzebny jest jedynie komputer, kamerka, słuchawki, mikrofon i internet. Z doradztwa zawodowego online mogą skorzystać wszyscy. Zarówno uczniowie, jak i osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub osoby, które chcą się przebranżowić.

Kiedy warto sięgać po usługi doradcy zawodowego?

Doradca zawodowy może pomóc w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej. Umożliwia poszerzenie horyzontów. Doradcy zawodowi często wskazują nowe możliwości. Często wskazuje obszary, do których mamy predyspozycje. Pozwala to na znalezienie wymarzonego zawodu, który będzie sprawiał przyjemność w życiu codziennym. Doradca zawodowy pomaga także w znacznej swoich mocnych i słabych stron. Po odnalezieniu newralgicznych punktów wiemy, na której dziedzinie wiedzy musimy się bardziej skoncentrować. Po odpowiedzeniu sobie na to pytanie zachęcamy do skorzystania z platformy BUKI. Platforma oferuje różnorodne korepetycje z wielu przedmiotów. Korepetycje mogą być prowadzone online i stacjonarnie. Zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Wszystko jest zależne od indywidualnych preferencji. Platforma oferuje również spotkania z psychologami w zakresie doradztwa zawodowego. Nie trzeba wychodzić z domu w celu odbycia konsultacji. Wszystko można zrobić w zaciszu swojego mieszkania. Wystarczy połączenie z internetem, kamerka i mikrofon.

 

 

Oceń wiadomość