Wyniki matur 2021 - sprawdź, jakie są statystyki

27.07.2021

Wyniki matur 2021 - sprawdź, jakie są statystyki
Edukacja szkolna
 1. Wyniki matur w Polsce
 2. Wyniki matur - polski
 3. Wyniki matur - matematyka
 4. Wyniki matur 2021 - angielski
 5. Wyniki matur 2021 - przedmioty dodatkowe
 6. Wyniki matur - podsumowanie
 7. Wszyscy maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu pod koniec maja, otrzymali już swoje wyniki. Wyniki matur zostały ogłoszone 5 lipca. Niektóre uczelnie zamknęły już nawet pierwszą turę rekrutacji. Część uczniów już wie, na jaką idzie uczenie. Inni czekają na egzaminy poprawkowe w sierpniu, a kolejna część absolwentów będzie podchodzić do egzaminu za rok jeszcze raz. Sprawdź, jak wyglądają wyniki matur 2021, kiedy będą egzaminy poprawkowe oraz co zaskoczyło absolwentów na tegorocznej maturze.

  Wyniki matur w Polsce

  Zacznijmy od ogólnych informacji. Maturę 2021 zdało 74,5% uczniów. Jest to wynik o 0,5% większy niż w roku 2020, jednak nadal gorszy niż w 2019 roku przed wybuchem pandemii - dwa lata temu maturę zdało 86,4% wszystkich uczniów. Warto tutaj podkreślić, że zdawalność matury różni się między osobami, które uczęszczały do liceum, a tymi, które do technikum. Ze wszystkich osób, którym nie udało się zdać matury w pierwszym terminie, 17,7% osób może podejść do terminu poprawkowego w sierpniu, natomiast 7,8% musi czekać cały rok na poprawę i będzie mogło podejść dopiero do egzaminu w maju 2022. W liceum zdawalność matury 2021 wynosiła 81%, natomiast w technikum 64%. Zważając na to, jak trudne są ostatnie dwa lata dla uczniów szkół średnich, to nie są najgorsze wyniki. Jednocześnie widać, jak pandemia koronawirusa i nauka zdalna odbija się na uczniach. Ponadto wymagania edukacyjne są ograniczone w porównaniu z tymi sprzed 2 latami. Podstawa programowa została w roku 2020 i 2021 zaniżona od poprzednich o około 20-30%, a wyniki matur nadal są gorsze o około 10% w porównaniu do tych z poprzednich lat. Dla przypomnienia - maturzyści musieli  przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych, które muszą zdać (matematyka, angielski, polski). Uczniowie byli zwolnieni z egzaminów ustnych oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, który nie ma progu zaliczeniowego (dwa lata temu każdy z uczniów musiał podejść do takiego egzaminu). Oznacza to, że wystarczy przyjść na maturę, podpisać się i oddać pusty arkusz. Do egzaminów ustnych podchodzili tylko uczniowie, którzy tego potrzebują. Wszystkie osoby, które nie zdały jednego przedmiotu, mogą poprawić egzamin w sierpniu, natomiast osoby, które nie zdały dwóch przedmiotów lub chcą poprawić swój wynik matury, muszą czekać do maja następnego roku. Egzaminy poprawkowe w sierpniu rozpoczną się 24 sierpnia.

  Wyniki matur 2021 - sprawdź, jakie są statystyki

  Wyniki matur - polski

  Wyniki matur z języka polskiego przedstawiają się naprawdę dobrze, ponieważ przedmiot ten zdało 93% licealistów natomiast 90% osób uczęszczających do technikum. Średni wynik matury z języka polskiego wynosi dla licealistów 58%, natomiast dla uczniów, którzy ukończyli technikum 50%. Podczas tegorocznej matury uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością lalki podczas rozprawki. Jeden temat dotyczył ambicji człowieka, natomiast drugi odpowiedzi na pytanie, czy miasta są przyjaznym miejscem dla człowieka. Uczniowie mieli jeden temat do wyboru.

  Wyniki matur - matematyka

  Niestety, jak co roku wyniki matur z matematyki wypadły najgorzej. Maturę z matematyki nie zdało aż 21% w pierwszym terminie majowym. Nieco gorzej sytuacja wygląda w technikum, ponieważ maturę z matematyki zdało 71% zdających. Większość z tych osób ma możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Wszystkie osoby, które zdadzą maturę w drugim (sierpniowym) terminie, będą mogły wziąć udział we wrześniowej rekrutacji na studia i rozpocząć studia jeszcze w tym samym roku. Zachęcamy wszystkie osoby do rzetelnego przygotowania się do egzaminu poprawkowego. W tym celu idealnie sprawdzi się portal BUKI, który oferuje korepetycje również zdalne. Dzięki temu nie musisz poświęcać wakacyjnego czasu na dojazdy na zajęcia dodatkowe. Możesz się uczyć w zaciszu swojego domu. Średnie wyniki matur osiągnięte przez absolwentów liceum wynoszą 62%, natomiast przez absolwentów techników 47%.

  Wyniki matur 2021 - angielski

  Wyniki matur z języka angielskiego, jak co roku wypadły najlepiej. Co prawda, nie wiele lepiej niż matura z języka polskiego, ponieważ język angielski zdało 94% osób uczących się w liceum i 90% uczęszczających do technikum. Co więcej, język angielski jest przez uczniów najczęściej wybierany, jako drugi język na maturze. Wybiera go aż 95% wszystkich uczniów. Drugim najczęściej wybieranym językiem na maturze jest niemiecki, a trzecim rosyjski.  Angielski jest od wielu lat jednym z najlepiej zdających się przedmiotów. Średnie wyniki matur licealistów wynoszą 82%, natomiast absolwentów techników 67%.

  Wyniki matur 2021 - przedmioty dodatkowe

  Jeszcze w 2019 roku obowiązkowo każdy uczeń musiał podejść do egzaminu rozszerzonego, który nie miał progu zaliczeniowego. W tym roku ze względu na pandemie koronawirusa do egzaminu z przedmiotów rozszerzonych podchodziły tylko osoby chętne. W liceum aż ponad 30% osób zdających podeszło do 3 rozszerzeń. Najczęściej uczniowie wybierali język angielski, matematykę i polski. W technikum na poziomie rozszerzonym uczniowie najczęściej wybierali angielski, matematykę i geografię. Znacznie mniejszą popularnością cieszyły się egzaminy ustne. W całej Polsce zostały przeprowadzone tylko 692. Najczęściej uczniowie decydowali się na egzamin ustny z języka angielskiego.

  Wyniki matur - podsumowanie

  W celu podsumowania tego artykułu zestawimy wyniki matur w tabeli:

  Przedmiot

  Ogółem, ile osób zdało

  Średnie wyniki matur liceum

  Średnie wyniki maur technikum

  Wyniki matur polski

  93%

  58%

  50%

  Wyniki matur angielski

  94%

  82%

  67%

  wyniki matur matematyka

  71%

  62%

  47%

  Na koniec jeszcze wspomnimy, że egzamin maturalny najlepiej napisali uczniowie w województwie podlaskim. Pozytywny wynik matury otrzymało aż 81% uczniów. Natomiast najgorsze wyniki matury zdobyli uczniowie z województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam maturę zdało 70% uczniów.Autor:

Oceń wiadomość