Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

Opis obrazka w języku angielskim

Jak pewnie wielu z Was się domyśla na egzaminie, jednym z zadań jest opis obrazka. Opis obrazka występuje zarówno na egzaminie ósmoklasisty, jak i na maturze. W pierwszym przypadku jest to opis pisemny, w drugim zaś należy opisać go słownie. Wydawało by się, że jest to proste. Pewnie wielu z Was myśli sobie, że da radę, ale czy na pewno Wiesz w jakim czasie, kolejności opisać taki obrazek?

Dziś pokażę Wam i wyjaśnię w jak szybki i skuteczny sposób bez marnowania czasu na wkuwanie niepotrzebnych słów, zwrotów i utraty energii co często obserwuję u swoich uczniów. 

Zanim przejdę do konkretnych zwrotów, wyrażeń, czy schematu oraz przykładowego opisu obrazka to chciałabym Wam przypomnieć, że opisując obrazek używamy czasu Present Continuous.

Opis obrazka jest na prawdę prosty wystarczy że zapamiętacie kilka wyrażeń, których użyjecie do każdego opisu dowolnego obrazka. 

SCHEMAT OPISU OBRAZKA

Zacznę od przedstawienia Wam krok po kroku ogólnego schematu jak powinien wyglądać taki obrazek.

1. Motyw

Opisując obrazek powinniśmy zacząć od określenia jego motywu. W tym celu przydatne są następujące pytania:

- Co przedstawia obrazek/ilustracja?

- Kogo on/ona przestawia?

- Kto jest jego autorem?

2. Pora dnia

Kolejnym krokiem będzie określenie pory dnia. Możemy to zrobić odpowiadając na poniższe pytania:

- Jaka jest pora dnia, czy jest rano, wieczór itd?

- Jaką porę roku przedstawia ilustracja?

3. Szczegóły

Kiedy mamy już odpowiedzi na pytania dotyczące tego co znajdziemy na obrazku oraz kto jest autorem i jakie pory dnia i roku występują na zamieszczonym obrazku, możemy przyjść do kolejnej części, która dotyczy szczegółów.

Tutaj należy się skupić na tym, co dokładnie przedstawia obrazek. Ważne jest by opisując obrazek podać jak najwięcej informacji, które możemy zauważyć robiąc jego opis. W tym celu odpowiedzmy na następujace pytania:

- Co znajduje się w centrum obrazka?

- Co zauważamy w tle?

- Co znajduje się w rogach?

- Co jest widoczne po lewej/prawej stronie?

- Co mieści się na górze/dole?

- Czym się zajmują/co robią osoby/postaci przedstawione na obrazku?

4. Wygląd zewnętrzny i uczucia.

Kolejnym równie ważnym krokiem jest opisanie wyglądu zewnętrznego postaci oraz ich uczuć odpowiadając na te pytania:

- Jak wyglądają te osoby?

- Jak wyglądają przedmioty/rzeczy, które przedstawione zostały na obrazku?

- Co czują te osoby?

5. Własna opinia

Kończąc opis obrazka można odnieść się do własnych doświadczeń. Jeśli przydarzyła nam się sytuacja podobna do tej przedstawionej na ilustracji to należy o tym wspomnieć. Na jakie pytania tutaj warto odpowiedzieć?:

- Czy zdarzyła mi się sytuacja podobna do tej na ilustracji?

- Czy z czymś mi się ona kojarzy?

- Jakie uczucia we mnie wzbudza?

 

Trzymając się tego schematu, który został powyżej przedstawiony nie ma mowy o pomyłce, czy tzw. bałaganie.

PRZYDATNE ZWROTY/ WYRAŻENIA:

Teraz warto by było nauczyć się jakiś wyrażeń, które ułatwią nam rozwinąć powyższe punkty zawarte w schemacie ogólnym. Przedstawię Wam te najczęściej używane.

In the picture I can see... - Na obrazku widzę...

In the background... - W tle...

In the foreground... - Na pierwszym planie...

at the bottom of the picture... - na dole obrazka...

at the top of the picture... - na górze obrazka...

in the middle of the picture... - w środku obrazka...

I think... - myślę, że...

It looks like... - wygląda na to, że...

It might be... - to może być...

In my opinion... - według mnie...

It's hard to say, but I think... - ciężko powiedzieć, ale myślę, że...

I'm positive that... - jestem pewny/a, że...

PRZYKŁADOWE OPISY OBRAZKA

Obrazek 1

Opis obrazka w języku angielskim

In the picture, I can see a family. There is a mother, a father and their children. I think that they are probably in the bedroom because their parents are sitting on the bed and wearing pyjamas. It looks like is morning, because the boy is holding a tray with breakfast. There are two glasses of orange juice, cereals and fruit. I'm not sure but it could be a surprise breakfast. Parents seem to be very proud of him and they are in a good mood.

Obrazek 2

Opis obrazka w języku angielskim

The picture shows an elderly couple, walking with their bikes on the beach. They’re walking next to each other. The woman is on the right and the man is on the left. In the background, we can see the beautiful sea. The sky is a bit cloudy and it’s a bit chilly. Both the man and the woman are wearing long pants and sweaters. They are walking barefoot on the sand, along with their bikes. They are walking in the opposite direction from the water. The man is wearing long, beige pants and a grey sweater. The woman is wearing a light blue sweater and white pants. They have both cuffed their pants, not to make them dirty from the sand. The woman’s bike is white and has a basket. The sky is a bit cloudy and a bit chilly. They are talking and look happy. They’re probably retired. It looks like they live somewhere nearby and it’s their ritual to come out to the beach with their bikes. There are no other people on the beach. It’s probably the end of the summer and it’s too cold sit at the beach in a bikini. Maybe they have a blanket with them and are looking for a spot to sit down. Maybe they just want to relax and breathe in the fresh air.

Autor: Justyna N.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora