Matura 2022 - jak się przygotować do matury w czasie epidemii?

02.12.2021

Matura 2022 - jak się przygotować do matury w czasie epidemii?
Aktualności maturalne
  1. Matura 2022 - terminy i wytyczne
  2. Matura 2022 — wytyczne
  3. Próbna matura 2022
  4. Matura 2022 matematyka
  5. Matura biologia 2022
  6. Matura 2022 język polski
  7. Matura chemia 2022
  8. Kalendarz matur 2022
  9. Matura po latach 2022
  10. Lektury obowiązkowe do matury 2022
  11. Czy będą ustne matury w 2022 roku?
  12. Matura 2022 z Buki

   

  Matura w dzisiejszych czasach to dosyć karkołomne zadanie. Czasy, w których żyjemy tylko utrudniają podejście do jednej z ważniejszych egzaminów na początku dorosłego życia. Nauka zdalna i zamknięcie szkół tylko utrudnia skuteczne opanowanie wiedzy do tego egzaminu. Dlatego też dzisiaj opowiem Wam, co trzeba zrobić, aby zdać maturę na jak najwyższym poziomie. Jak najlepiej przygotować się do egzaminu we własnym zakresie? Oraz jak wyglądają tegoroczne terminy i wytyczne matury?

  Matura 2022 - terminy i wytyczne

  W tym roku matury są planowane od 4 do 23 maja. Dla maturzystów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie pojawią się na egzaminie w pierwszym możliwym terminie maturalnym, zostanie wyznaczona możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie. Dodatkowe terminy egzaminu są zaplanowane od 1 do 15 czerwca. Jeżeli ktoś już się zastanawia nad terminami poprawkowymi, to będą się zaczynały od 23 sierpnia. Jak na razie terminy matur ustnych są przewidziane w dniach 18-20 maja - pamiętajcie, że są one tylko dla chętnych uczniów. Konkretne daty wyznaczają samodzielnie szkoły i zespoły egzaminacyjne. Oficjalne ogłoszenie wyników matur nastąpi 5 lipca dla osób zdających w maju. Uczniowie, którzy podejdą do egzaminu w sierpniu wyniki otrzymają 9 września. W zeszłym roku do egzaminu maturalnego w części obowiązkowej przystąpiło ponad 273 tysiące maturzystów.

  Matura 2022 — wytyczne

  Od kiedy nasz kraj oraz cały świat boryka się z problemem epidemii, Ministerstwo Edukacji wraz z ekspertami pracuje nad tym, aby egzaminy maturalne były zorganizowane sprawniej, bezpieczniej oraz zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego. W tym roku obowiązkowe przedmioty na maturze to: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Wymienione egzaminy są prowadzone tylko w części pisemnej na poziomie podstawowym. W tym roku abiturienci szkół średnich nie mają obowiązku podchodzić do egzaminów w formie rozszerzonej oraz do egzaminów ustnych. Do części ustnej przystępuje tylko uczniowie, którzy potrzebują zdanego egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie wyższą lub jest potrzebny w każdym innym celu np. do zawarcia umów międzynarodowych. Aby zdać maturę, uczniowie potrzebują uzyskać minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego (podstawy). Oprócz testów z przedmiotów podstawowych maturzyści mogą napisać egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Nie może ich być jednak więcej niż 6. Jeżeli decydujemy się na napisanie egzaminu maturalnego z przedmiotami uzupełniającymi, to możemy je zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem są języki nowożytne — możemy je zdawać zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Na egzamin maturalny koniecznie musimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Na egzaminie jest zakaz posiadania przy sobie różnego rodzaju sprzętów multimedialnych np. tabletów, telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchów oraz podręczników, zeszytów i dodatkowych kartek do pisania na brudno.

  Próbna matura 2022

  Próbne matury organizowane przez wydawnictwo Operon miały miejsce od 22 listopada. Szkoły musiały przeprowadzić je w ścisłym reżimie sanitarnym. Jak na razie ministerstwo nie planuje odgórnie zaplanowanych próbnych matur. Jednak każda szkoła samodzielnie może wyznaczyć wewnętrzne próbne matury. Pozwala to uczniom na sprawdzenie samych siebie, gdzie są największe braki, czy do jakich przedmiotów należy się bardziej przygotować.

   

  Matura 2022 matematyka

  Poziom podstawowy matematyki mieści się w obowiązkowych egzaminach maturalnych. Do obligatoryjnej części w 2021 roku podeszło ponad 273 tysiące osób, a na poziom rozszerzony zdecydowało się aż ponad 70 tysięcy absolwentów. Na egzaminie z matematyki możemy korzystać dodatkowo z linijki, cyrkla, prostego kalkulatora oraz z tablicy wzorów matematycznych. W tym roku na maturze z matematyki zestawy zadań z funkcji i graniastosłupów zostały ograniczone, a zadania dotyczące brył obrotowych i ostrosłupów zostały całkowicie wykluczone. Egzamin będzie trwał 170 minut. Podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki pozwala na aplikowanie na studia takie jak: matematyka, informatyka, ekonomia, finanse, astronomia, medycyna, administracja elektrotechnika czy wiele innych kierunków. Matematyka jest punktowanym przedmiotem na wielu kierunkach. W związku z tym, że nie należy ona do najłatwiejszych przedmiotów, aby dobrze zdać ten przedmiot musimy rozwiązywać zadania regularnie. Należy również pamiętać przydatne wzory, które często przydają się do rozwiązywania poleceń, a nie znajdziemy ich w karcie wzorów.

  Matura biologia 2022

  Biologia jest dosyć popularnym przedmiotem wybieranym jako przedmiot uzupełniający na egzaminie. W ubiegłym roku do biologii na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 44 tysiące maturzystów. Na maturze z biologii możemy korzystać z linijki oraz z wybranych wzorów ze stałymi fizykochemicznych, które są podane w karcie wzorów. Zdawanie na maturze biologii pozwoli na dostanie się na kierunki studiów między innymi takich jak: medycyna, biologia, psychologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, rolnictwo, dietetykę i wiele innych. Przedmiot ten jest bardzo obszerną dziedziną. Nauka musi być szczegółowo zaplanowana. Uczniowie muszą rozumieć przyczyny i skutki zachodzących zjawisk. Niestety sama nauka na pamięć się nie sprawdzi. Musimy zrozumieć wszystkie procesy zachodzące  w organizmach.

  Matura 2022 język polski

  W zeszłym roku do egzaminu z języka polskiego w części podstawowej podeszło ponad 273 tysiące absolwentów. Poziom rozszerzony zdecydowało się napisać nieco mniej osób niż rozszerzoną matematyką, ponieważ 58 tysięcy uczniów. Na egzaminie z języka polskiego możemy korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny. Na egzaminie w sali musi być co najmniej 1 słownik na 25 osób. Na maturze z języka polskiego w tym roku maturzyści mają do wyboru jeden temat z dwóch do opracowania tj.:

 • z konkretnie wskazaną lekturą obowiązkową lub

 • z tekstem, który nie znajduje się w spisie lektur obowiązkowych,

W tym roku matura z języka polskiego będzie przeprowadzana wyłącznie na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Oznacza to, że będzie zawierała okrojony zakres podstawy programowej. W poprzednich latach matura z języka polskiego była tworzona na podstawie programu kształcenia ogólnego. Egzamin będzie trwał 170 minut. W przypadku zdawania matury rozszerzonej z języka polskiego można aplikować między innymi na studia takie jak: filologia polska, dziennikarstwo, logopedia, twórcze pisanie czy inne kierunki związane z wiedzą o człowieku np. socjologia i psychologia. Jeżeli chcemy zdać maturę z języka polskiego musimy wykazać się bardzo dobrą znajomością lektur. Rozprawka musi zostać napisana w sposób przekonujący do swoich argumentów. Pisząc swoją pracę najlepiej jest w pierwszej kolejności przyjąć tezę, a następnie ją odpowiednią uargumentować. Od kilku lat rozprawka nie jest już sprawdzać według ścisłego klucza egzaminacyjnego, ale według ogólnych ram. Pozwala to maturzystą na wykazanie swojego zdania. Wystarczy dobrze je udowodnić. Kolokwialnie mówiąc maturzyści nie muszą już “wstrzelić się w klucz egzaminacyjny”.

Matura chemia 2022

Chemia również znajduje się w czołówce wybieranych dodatkowych zagadnień na egzaminie maturalnym. W ubiegłym roku do egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 25 tysięcy uczniów. Na egzaminie dojrzałości z chemii możecie korzystać z linijki, prostego kalkulatora, wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych podanych w karcie wzorów. Uczniowie, którzy się decydują na podejście do egzaminu z chemii, mogą się starać o przyjęcia na kierunki takie jak: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, biotechnologie czy medycyna. Można również starać się o przyjęcia na różnego rodzaju studia związane z laboratoriami oraz kierunkami kryminalistycznymi. Matura z chemii jest uważana za jedną z najtrudniejszych. Podchodząc do niej musicie się wykazać dużą wiedzą oraz ogólnym zrozumieniem zjawisk chemicznych.

Kalendarz matur 2022

Poniżej przedstawiamy plan matur 2022 w maju: 

Kiedy?

9:00

14:00

04.05.2022 r.

język polski, poziom podstawowy

język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony

05.05.2022 r.

matematyka, poziom podstawowy

historia muzyki, poziom rozszerzony

06.05.2022 r.

język angielski, poziom podstawowy

języki obce na poziomie podstawowym tj. język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski

09.05.2022 r. 

język angielski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

filozofia, poziom rozszerzony

10.05.2022 r. 

język polski, poziom rozszerzony

język francuski, poziom rozszerzony oraz dwujęzyczny

11.05.2022 r. 

matematyka, poziom rozszerzony

język hiszpański, poziom rozszerzony oraz dwujęzyczny

12.05.2022 r.

biologia, poziom rozszerzony

język rosyjski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

13.05.2022 r.

wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

język niemiecki, poziom rozszerzony oraz dwujęzyczny

16.05.2022 r.

chemia, poziom rozszerzony

język włoski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

17.05.2022 r. 

historia, poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy

18.05.2022 r.

geografia, poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych, poziom rozszerzony

19.05.2022 r. 

fizyka, poziom rozszerzony

historia sztuki, poziom rozszerzony

20.05.2022 r.

informatyka, poziom rozszerzony

język kaszubski poziom podstawowy i język łemkowski poziom rozszerzony

 

Poniżej przedstawiamy terminy matur pisemnych dla osób, które zdają maturę w języku obcym.

 • 23.05.2022 r. godz. 9:00 — matematyka, poziom podstawowy w języku obcym,

 • 23.05.2022 r. godz. 10:35 — historia, poziom rozszerzony w języku obcym,

 • 23.05.2022 r. godz. 12:10 — geografia, poziom rozszerzony w języku obcym,

 • 23.05.2022 r. godz. 13:45 — biologia, poziom rozszerzony w języku obcym,

 • 23.05.2022 r. godz. 15:20 — chemia, poziom rozszerzony w języku obcym,

 • 23.05.2022 r. godz. 16:55 — fizyka, poziom rozszerzony w języku obcym,

 

Dodatkowe terminy matur wyglądają następująco:

 

Kiedy?

9:00

14:00

01.06.2022 r. 

język polski, poziom podstawowy

język polski, poziom rozszerzony

02.06.2022 r.

matematyka, poziom podstawowy

matematyka, poziom rozszerzony

03.06.2022 r.

języki obce na poziomie podstawowym tj. język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski,

filozofia, język łaciński i kultura antyczna oraz historia muzyki — poziom rozszerzony,

06.06.2022 r.

biologia, poziom rozszerzony

język angielski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

07.06.2022 r.

wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

język francuski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

08.06.2022 r.

chemia, poziom rozszerzony

język niemiecki, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny

09.06.2022 r. 

historia, poziom rozszerzony

historia sztuki, poziom rozszerzony 

10.06.2022 r.

geografia, poziom rozszerzony,

język rosyjski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny,

13.06.2022 r.

fizyka, poziom rozszerzony,

język hiszpański, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny,

15.06.2022 r. 

języki mniejszości narodowych — poziom podstawowy

języki mniejszości narodowych — poziom rozszerzony i język włoski, poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny,

Dodatkowe terminy egzaminów ustnych maturalnych zostały przewidziane między 14 a 15 czerwca. Jednak do decyzji szkoły należy decyzja o konkretnych datach i godzinach.

Matura po latach 2022

Egzaminy poprawkowe są przewidziane dla osób, które w głównym terminie nie zdały tylko jednego przedmiotu. Jeżeli zdarzy się przykra sytuacja, że maturzysta nie zdał dwóch lub więcej przedmiotów lub zda wszystkie, ale wyniki egzaminu będą zbyt niskie, aby dostać się na wymarzony kierunek na studiach, można poprawić maturę. Aby jednak to zrobić, musimy czekać, aż do maja 2023. Jest to czas na uzupełnienie potrzebnej wiedzy i przygotowanie się lepiej do poprawy egzaminu dojrzałości. Osoby, którym nie udało się otrzymać świadectwa dojrzałości w latach ubiegłych lub chcą je poprawić, mogą w tym roku przystąpić do egzaminu. W oparciu o rozporządzenie i obowiązujące prawo — maturę możemy poprawiać przez kolejne 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.

Lektury obowiązkowe do matury 2022

Jeżeli chcemy napisać maturę z języka polskiego jak najlepiej, bezwzględnie musimy znać wszystkie lektury z tak zwaną „gwiazdką". Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia spis utworów literackich obligatoryjnych, które należy omówić na lekcjach z języka polskiego. Wykaz obejmuje utwory, powieści i książki obowiązkowe, jak i dodatkowe. Poniżej przedstawiamy listę lektur obligatoryjnych:

 • Bogurodzica,

 • wybrane pieśni, psalmy, fraszki oraz Treny — V, VII i VIII Jana Kochanowskiego,

 • „Dziady cz. II” i Dziady cz. III, Adama Mickiewicza,

 • „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza,

 • „Lalka” Bolesława Prusa,

 • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,

 • wybrane opowiadania Brunona Schulza,

 • „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,

 • wybrane bajki, Ignacego Krasickiego,

 • „Zemsta” Aleksandra Fredro,

 • wybrana powieść Henryka Sienkiewicza np. „Quo Vadis”, „Krzyżacy”, „Potop”.

Czy będą ustne matury w 2022 roku?

Matury ustne są zaplanowane w harmonogramie egzaminów maturalnych. W pierwszym podejściu będą się odbywały między 18 a 20 maja, natomiast w terminie dodatkowym między 14 a 15 czerwca. Jednak w związku sytuacją pandemiczną w naszym kraju zaszły zmiany w zakresie egzaminów ustnych. Obecnie do egzaminów ustnych podchodzą tylko adiunkci, którzy potrzebują takiego egzaminu na dalszym etapie edukacji np. do rekrutacji na uczelnię wyższą zagraniczną czy kierunki filologiczne. Warunki ubiegania się o miejsce na uczelni oraz informacje do jakich egzaminów należy podejść, znajdziemy na stronach internetowych odpowiednich uczelni.

Matura 2022 z Buki

W związku z ciężkim okresem, w jakim przyszło się przygotowywać do matury, proponujemy do skorzystania z serwisu Buki. Serwis ten pozwala na znalezienie odpowiedniego korepetytora z różnych przedmiotów. Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Według preferencji. W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju korepetycję mogą być przeprowadzane online. Pozwoli to na zachowanie reżimu sanitarnego oraz zaoszczędzenie cennego czasu na dojazdy.

 

Oceń wiadomość

Ranking: 3.67 z 5

Według opinii 3 użytkowników

Szukasz korepetytora?

Wybieraj najlepszych korepetytorów w serwisie Buki!