Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego – jakie są rodzaje i jak wybrać odpowiedni egzamin?

19.06.2020

Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego – jakie są rodzaje i jak wybrać odpowiedni egzamin?
Nauka języków

Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego – jakie są rodzaje i jak wybrać odpowiedni egzamin?

Na dzień dzisiejszy międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego są niezbędną częścią edukacji za granicą oraz rozwoju zawodowego. Są one przeznaczone dla tych, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Istnieje około 10 głównych odmian testów. Ważne jest, aby wcześniej zapoznać się z cechami każdego testu i określić, który egzamin jest odpowiedni dla ciebie.


Treści

 1. TOEFL
 2. IELTS
 3. Testy Cambridge
 4. Który międzynarodowy egzamin z angielskiego najlepiej zdać?
 5. Gdzie mogę zdać międzynarodowy egzamin z angielskiego?

 

Międzynarodowe certyfikaty znajomości języka angielskiego będą potrzebne w następujących kategoriach:

 • kandydatom na zagraniczne uczelnie wyższe;
 • chętnym oficjalnie zatrudnić się za granicą;
 • chętnym uzyskać stanowisko w międzynarodowej firmie;
 • osobom otrzymującym wizę rodzinną, cywilną, robotniczą, studencką;
 • uczestnikom programów międzynarodowej wymiany studentów;
 • uczestnikom certyfikowanych profesjonalnych programów, forów, konferencji naukowych

 

Rodzaje egzaminów z języka angielskiego

Wszystkie bez wyjątku rodzaje testów w języku angielskim obejmują 4 główne rodzaje aktywności językowej: czytanie, mówienie, słuchanie (rozumienie tekstu słuchanego), pisanie.

 

TOEFL

Najbardziej rozpowszechniony test, uznany w ponad 130 krajach na całym świecie. Przeprowadzenie testu TOEFL dominuje w USA i Kanadzie. Egzamin sprawdza znajomość amerykańskiego angielskiego. Należy go zdawać przede wszystkim tym, którzy chcą uzyskać wyższe wykształcenie za granicą.

Test wyróżnia się akademickim poziomem złożoności, czyli materiały egzaminacyjne są wykorzystywane w środowisku naukowo-dydaktycznym. Sekcja "Reading" obejmuje 3-4 artykuły popularnonaukowe, "Listening" - 4-6 fragmentów tekstów i dialogów tego samego formatu, "Writing" – pisanie eseju na proponowany temat i esej na podstawie przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, "Speaking" – szybkie odpowiedzi na 2-4 pytania i obszerną wypowiedź na temat słuchanego lub przeczytanego tekstu. Egzaminowany mówi do mikrofonu i jego odpowiedzi są nagrywane. Te nagrania są następnie przesłuchiwane przez komisję i mogą być przesyłane do potrzebnych uniwersytetów.

Łączna liczba punktów-120, po 30 dla każdej sekcji. W sumie uczestnik testów będzie musiał wykonać od 78 do 115 zadań opracowanych dla poziomów Intermediate-Advanced. Dlatego przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego powinno być dokładne i trwać około 1-2 lat.

Więcej informacji na temat wymagań i zasobów przygotowania do TOEFL można znaleźć w naszym artykule "Jakie zasoby są potrzebne, aby samodzielnie się przygotować do TOEFL?"

 TOEFL

IELTS

Popularny z dość dużym zapotrzebowaniem rodzaj testów, który jest stosowany w ponad 120 krajach. Egzamin koncentruje się na brytyjskiej wersji języka angielskiego. Szczególnie rozpowszechniony w Wielkiej Brytanii, a także w Australii, Nowej Zelandii, Irlandii, Kanadzie, krajach Azji.

Istnieją 3 rodzaje IELTS, które są zdawane do różnych celów:

 • Academic - jest zdawany przy przyjęciu na uczelnie zagraniczne, również do zatrudnienia.
 • General - umożliwia korzystanie z języka obcego do pracy lub uzyskania wizy cywilnej.
 • Life Skills - zdawany na wizę rodzinną, staż lub przeprowadzkę. Testowana jest umiejętność posługiwania się językiem na poziomach A1–B1. Egzamin składa się z sekcji "słuchanie" i "mówienie".

Poziomy akademickie i ogólne różnią się tylko w sekcjach "czytanie" i "pisanie". Teksty akademickie są znacznie bardziej złożone i obszerne. W przeciwieństwie do TOEFL, IELTS nie zawiera zadań kombinowanych. Sekcja "mówienie" to rozmowa z egzaminatorem. Mówienie można zdać oddzielnie od głównej części egzaminu – tydzień przed lub po niej.

Skala oceny wynosi od 0 do 9 punktów. Certyfikat z języka angielskiego, podobnie jak w egzaminie TOEFL, ma ograniczony okres ważności – 2 lata od momentu otrzymania wyniku.

Najlepszym korepetytorem dla IELTS jest kompleksowa pomoc nauczyciela i przydatne źródła do samodzielnego przygotowania. O zasobach dla przygotowania do egzaminu, a także cechach charakterystycznych IELTS i TOEFL, możesz dowiedzieć się z naszych artykułów.

 Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego – jakie są rodzaje i jak wybrać odpowiedni egzamin?

Testy Cambridge

Grupa testów Cambridge obejmuje 5 egzaminów o różnym stopniu trudności - od podstawowego do profesjonalnego. Testy zostały opracowane zgodnie z zasadami Ogólnoeuropejskich zaleceń dotyczących edukacji językowej. Są preferowane w Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, są uzanane w ponad 85 krajach. Certyfikat ma nieograniczony okres ważności.

Istnieje zarówno wersja komputerowa, jak i egzamin papierowy. Aby wykonać zadania przydzielone są 3-6 godzin w zależności od poziomu trudności testu. "Czytanie", "słuchanie" i "pisanie" zwykle odbywają się w ciągu jednego dnia, rozmowa z egzaminatorem odbywa się osobno. "Speaking" jest przekazywany w parze z innym kandydatem.

Poziom wiedzy wyróżnia się:

 • KET - sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1-A2). Zadania zawierają słownictwo codziennych sytuacji. Zaleca się, aby zdawali go uczniowie w wieku powyżej 15 lat lub dorośli, którzy chcą podróżować.
 • PET - potwierdza znajomość języka na poziomie średnim (B1). Egzamin ten zaleca się również zdawać kandydatom w wieku powyżej 15 lat i dorosłym, którzy chcą utrwalić znajomość języka angielskiego w komunikacji codziennej.
 • FCE - sprawdza poziom powyżej średniego (B2). Pomyślny wynik gwarantuje możliwość studiowania na kursach przygotowawczych do przyjęcia na zagraniczną uczelnię, podjęcie pracy, na ogół niezwiązanej z profesjonalną komunikacją. Ponadto certyfikat jest akceptowany przez firmy Ernst and Young, Marks and Spencers, StudyPortals, Deloitte, HSBC. Test składa się z 5 części - czytania, pisania, słuchania, mówienia i używania języka angielskiego.
 • CAE - test dla zaawansowanych użytkowników języka (C1). Pozwala na ubiegania się do prawie wszystkich uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Umożliwia zatrudnienie w międzynarodowych firmach takich jak IBM, British Airways, Nestle, Deloitte, Dell.
 • CPE - test sprawdzający znajomość języka angielskiego na poziomie native-speaker'a (C2). Odpowiedni dla tłumaczy, nauczycieli szkół wyższych.

Istnieją również profesjonalne odmiany:

 • BEC - test potrzebny jest dla przedsiębiorców, pracowników międzynarodowych firm. Biznes angielski jest potwierdzony na poziomach Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency.
 • TKT - egzamin z języka angielskiego, który potwierdza profesjonalne umiejętności językowe nauczycieli szkół średnich i nauczycieli szkół wyższych. Oprócz typowych elementów testowych dodawane są pytania teoretyczne dotyczące metodyki nauczania. Złożoność zadań - Upper Intermediate i powyżej.
 • ILEC - sprawdza znajomość prawnego angielskiego (poziomy B2-C2).
 • ICFE - sprawdza znajomość terminologii finansowej w języku angielskim (poziomy B2-C2).

Istnieje osobny rodzaj Cambridge exams dla dzieci:

 • CYLE - test stworzony w celu sprawdzenia znajomości języka angielskiego dzieci w wieku 7-12 lat. Składa się z 3 poziomów, odpowiadających również kategoriom wiekowym: Starters, Movers i Flyers. Pomaga dzieciom przygotować się do poważnych egzaminów z języka angielskiego w przyszłości.

Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów Cambridge trwa od pół roku do 2 lat, w zależności od poziomu podstawowej wiedzy i rodzaju testu.

 Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego – jakie są rodzaje i jak wybrać odpowiedni egzamin?

Który międzynarodowy egzamin z angielskiego najlepiej zdać?

Główne wyzwanie – jaki egzamin z angielskiego zdać - spoczywa na barkach samego studenta. Ponieważ tylko Ty decydujesz, gdzie wolisz studiować lub pracować. Oferujemy przybliżony algorytm działania, który pomoże niezawodnie i na czas określić test:

 1. Sporządź listę instytucji szkolnictwa wyższego/firm, w których chcesz się uczyć lub pracować. Zaznacz, w jakich krajach się znajdują.
 2. Dowiedz się o wszystkich niezbędnych informacjach na temat warunków przyjęcia/zatrudnienia - lista i terminy składania dokumentów, rodzaj egzaminu i wynik zaliczeniowy. Skontaktuj się z oficjalnymi stronami internetowymi, a nawet najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z administracją uczelni / firmy.
 3. Dowiedz się wszystkiego o nadchodzącym egzaminie, a także obiektywnie oceń swój obecny poziom. Jeśli pasuje kilka rodzajów egzaminów, wybierz ten, który wydaje się najbardziej komfortowy.
 4. Wykonaj test próbny na oficjalnej stronie egzaminu, aby zobaczyć swoje słabsze strony.
 5. Skorzystaj z pomocy profesjonalnego nauczyciela, który pomoże Ci określić przybliżony czas przygotowania.
 6. Wykorzystaj wszystkie możliwe zasoby. Odwiedzaj kursy, kluby dyskusyjne.
 7. Czas od czasu zdawaj próbny online egzamin z angielskiego. Sprawdzaj wynik z poprzedniego, zaznaczaj postępy.

 

Gdzie mogę zdać międzynarodowy egzamin z angielskiego? 

Po ustaleniu potrzebnego egzaminu, należy zawczasu dowiedzieć się o miejscu prowadzenia danego egzaminu. Muszą to być organizacje akredytowane przez międzynarodową komisję ds. danego egzaminu. Z reguły uczą się, w takich miejscach, języka w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.

Miejscami prowadzenia egzaminów międzynarodowych w Polsce są:

 • otwarte centra językowe dla edukacji i testowania - przyjmują wnioski od wszystkich kandydatów na zaliczanie egzaminu.
 • zamknięte centra językowe-przeprowadzają egzaminy tylko dla kandydatów uczących się na kursach przygotowawczych w tych ośrodkach.
 • niektóre uniwersytety.

Należy również pamiętać, że adres centrum testowego i miejsce egzaminu nie zawsze są takie same.

Autor:

Oceń wiadomość