Niezbędne zasoby internetowe w ramach przygotowań do IELTS

19.06.2020

Niezbędne zasoby internetowe w ramach przygotowań do IELTS
Nauka języków

Niezbędne zasoby internetowe w ramach przygotowań do IELTS

IELTS – międzynarodowy system egzaminacyjny, oceniający znajomość języka angielskiego, uczących się go jako języka obcego. Istnieją 2 rodzaje testowania: wersja akademicka IELTS (Academic) – dla osób pragnących studiować w szkołach wyższych w krajach anglojęzycznych oraz w wersji ogólnej IELTS (General) – dla tych, którzy wyjeżdżają do pracy lub na stały pobyt za granicę.

System IELTS, opracowany przez British Council, jest oficjalnie uznawany w ponad 120 krajach. Certyfikat nadaje się na przyjęcie do ponad 10 tysięcy uniwersytetów.

Egzamin określa poziom języka angielskiego, więc w każdym przypadku uczestnik otrzymuje certyfikat z oceną 0–9 punktów. Korepetytor, który przygotowuje do IELTS, może zaoszczędzić czas, ale staranne samokształcenie jest kluczem do prawdziwego sukcesu. Czy wiesz o tym, że przygotować się do IELTS można w domu? Jest to całkiem możliwe dzięki zasobom, które opiszemy poniżej.

 

Przygotowanie do IELTS co musisz wiedzieć?

Egzamin koncentruje się na brytyjskim angielskim. Pamiętaj, że ważność certyfikatu wynosi tylko 2 lata.

Poniższa tabela opisuje strukturę testu.

Sekcja

Trwałość,

min

Liczba zadań

Poziom trudności 

Maksymalne punkty

1.Czytanie (Reading)

60

40

(3 teksty)

A2-C2

9

2.Słuchanie(Listening)

30

40

(4 teksty)

А2-В1

9

3.Mówienie (Speaking)

11-14

3

B1-C1

9

4.Pisanie (Writing)

60

2

B1-C2

9

Razem

2 godziny 44 min

85

9

Uniwersytety zagraniczne oczekują od kandydatów od 6 do 8 punktów. Dla celów migracyjnych i zarobkowych próg wynosi 6-6,5 punktów w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie oraz 4,5-6,5 punktów dla różnych programów migracji w Wielkiej Brytanii.

Reading

Sekcja składa się z 3 części (tekstów): na poziomie akademickim artykuły są używane z popularnych czasopism naukowych, książek i publikacji. Taki tekst składa się z 800-1000 słów. Dla wersji ogólnej wykorzystywane są małe teksty na tematy społeczne. Ogólna liczba pytań ze wszystkich tekstów wynosi 40.

Listening

Poziom trudności jest taki sam dla formatów akademickich i ogólnych. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba wysłuchać 4 dialogi i polilogi. Odpowiedzi na 40 pytań testowych należy podać już podczas słuchania, wpisując je do broszury z zadaniami, ponieważ po tym czasie pozostanie tylko 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na arkusz egzaminacyjny. Poziom trudności stopniowo rośnie. Nagranie jest odtwarzane raz.

Writing

Dwa zadania: dla formatu akademickiego — napisanie eseju i analizy-opisu obiektu graficznego (tabela, schemat, obrazek); w formacie ogólnym — pisanie eseju i listu (oficjalnego, półoficjalnego lub nieoficjalnego). Objętość jest taka sama dla obu wersji: 250 słów — esej i 150 słów — drugi tekst.

Speaking

Tę część egzaminu można zdawać tego samego dnia, jak poprzednie trzy części, ale można i osobno, w ciągu 7 dni, przed lub po zdaniu czytania, słuchania i pisania.

Ta sekcja egzaminu ma format wywiadu z nauczycielem i składa się z 3 części. Pierwsza to znajomość, rozmowa na tematy ogólne, druga to monolog na zadany temat, trzecia to szczegółowa odpowiedź na pytanie z konkretnego tematu.

Niezbędne zasoby internetowe w ramach przygotowań do IELTS 

Materiały do ​​samodzielnej nauki dla IELTS

Źródła skutecznych i jakościowych materiałów szkoleniowych można podzielić na płatne i bezpłatne. Wśród pierwszych wyróżniamy oficjalną literaturę edukacyjną, w szczególności: «The Official Cambridge Guide to IELTS», «New Language Leader. Intermediate Student's Book», «Complete IELTS Bands», «Direct to IELTS. Student's Book with key and Website Access Code», «Check Your Vocabulary for IELTS», «Academic Writing Practice for IELTS», «Common Mistakes at IELTS Advanced».

Bezpłatne zasoby do przygotowania się do egzaminu IELTS w czterech sekcjach egzaminacyjnych obejmują:

 

Do ćwiczenia Słuchania:

https://list-english.ru/ieltspdf.html – uniwersalna strona do nauki angielskiego i przygotowywania się do różnego rodzaju egzaminów, zawierająca słowniki internetowe, zasady gramatyki i ćwiczenia, frazy i idiomy, funkcje wymowy, testy próbne, kursy wideo, podcasty BBC.

https://www.ieltspodcast.com – zasób doświadczonego korepetytora Bena Warringtona. Ten zasób to kompilacja porad profesjonalnych nauczycieli, w tym o rozwoju umiejętności niezbędnych do zaliczenia słuchania i pisania. Podcast udostępnia również linki do innych jakościowych źródeł informacji.

https://learningenglish.voanews.com – serwis informacyjny zawierający artykuły popularnonaukowe, kulturalne i historyczne, nagrania wideo i audio o różnych poziomach złożoności. Te i podobne struktury leksyko gramatyczne są używane w tekstach do Listening i Reading.

http://www.roadtoielts.com – oficjalny kurs przygotowawczy British Council. Zawiera 36 testów praktycznych do rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu.

 

Do ćwiczenia Mówienia:

https://www.merriam-webster.com – zasób zawierający słowniki elektroniczne, gry, quizy, artykuły edukacyjne dla maksymalnego wzbogacenia słownictwa.

http://www.engvid.com/ – ponad 1000 lekcji wideo o różnych poziomach złożoności od native speakerów, w tym zalecenia dotyczące przygotowania się do egzaminu IELTS.

 

Do praktyki Czytania:

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare – oficjalne źródło informacyjne British Council. Udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące formatu i struktury zadań, wymagań dotyczących poziomu językowego dla każdej części egzaminu. Oferuje lekcje wideo, linki do podręczników, praktyczne testy online.

W różnych częściach testu IELTS używane są artykuły popularnonaukowe ze stron internetowych BBC, Esquire i National Geographic, a także słownictwo kluczowe i konstrukcje składniowe.

https://www.ieltsessentials.com/prepare/free-practice-tests – zasób internetowy do zapoznania się z formatem typowych zadań testowych i rozwiązywania próbnych testów online. Oferuje lekcje wideo na różnego rodzaju zadania i pytania.

https://www.ielts.org – oficjalna strona IELTS, która reprezentuje szereg wymagań dotyczących znajomości języka dla poszczególnych części egzaminu. Zawiera przykłady elementów testowych z objaśnieniami.

 

Do praktyki Pisania:

http://www.goodluckielts.com – dobry zasób internetowy do przygotowania się do wszystkich części testu. W szczególności strona zawiera przykłady pisemnych zadań o różnych formatów (formal, semi-formal, informal letters; description, report, discussion, argument, opinion text) oraz użyteczne wskazówki do ich napisania.

https://www.ieltsbuddy.com i https://www.ieltsadvantage.com – doskonałe źródła internetowe do rozwijania praktyki pisania esejów, które mają również obszerne słowniki leksykalno-tematyczne, ramki do pisania listów, a także zestawy idiomów i czasowników frazowych.

https://www.ielts-exam.net – strona internetowa oferuje jakościowe i przydatne przykłady pisemnych zadań z komentarzami. 

 

Autor:

Oceń wiadomość