Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »
Korepetycje - Aleksander Ł. id:40679

Sprawdzony korepetytor

Aleksander Ł.

70za 60 min

Aleksander Ł.

«Jestem studentem drugiego roku informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim.»

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

8 uczni(ów) w BUKI

Sprawdzony korepetytor

Informacje potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Posiadanie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

Posiadanie doświadczenia i niezbędnych umiejętności

Wydajność pracy

Przedmioty

Matematyka

Poziomy nauczania:

Informacje o doświadczeniu:

Staram się dokładnie tłumaczyć omawiane zagadnienie. W czasie lekcji przechodzę od krótkiego tłumaczenia tematu, przez wspólne rozwiązywanie zadań, do pomocy przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań / przykładów przez ucznia.

Miejsce lekcji

U ucznia:

nie

U korepetytora:

nie

Lekcje online:

tak

O sobie

Na ten moment jestem po szkole średniej. Zdałem maturę z zadowalającymi wynikami z rozszerzeń, które pozwoliły dostać mi się na moje studia. Przez cały tok nauczania zetknąłem się z różnymi nauczycielami matematyki. Zauważałem ich dobre i złe praktyki nauczania. Podczas samodzielnej nauki, zwracałem uwagę na to co dla mnie przynosiło największe efekty. Staram się naprowadzać na tok myślenia, który będzie najbardziej zrozumiały dla ucznia, a przede wszystkim, który wynika z jego własnego sposobu myślenia.

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski, student

Wiek:

18-25

Doświadczenie:

ponad 5 lat

Uczniowie z BUKI:

8