Wspieramy Ukrainę! Stop wojnie!

Pomoc tutaj »

ROZMOWA WSTĘPNA – ustny egzamin maturalny z języka angielskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut. Po wejściu do sali i przywitaniu się z egzaminującymi, zdający losuje jeden z zestawów i przystępuje do egzaminu.

Zgodnie z Informatorem opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej początek powinien przebiegać w następujący sposób:

 

Egzaminujący: Good morning / afternoon / evening. My name is ………… , and this is my colleague………… . What’s your name? 

Zdający: ………………………………………………………………………………………

Egzaminujący: Thank you. Choose one set and give it to me, please. In this part of the exam I’m going to ask you some questions. Can we start?

Zdający: ………………………………………………………………………………………

ROZMOWA WSTĘPNA – ustny egzamin maturalny z języka angielskiego 2023

W ramach rozmowy wstępnej egzaminujący zadaje uczniowi kilka pytań dotyczących jego życia i zainteresowań (UWAGA: lista pytań wyłącznie w zestawie dla egzaminującego). Takie otwarcie egzaminu ma na celu lepszą i szybszą asymilację zdającego z egzaminem.

 

 

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA

 

 

CZŁOWIEK

 

 • Appearance or personality? What is more important? (Why?)

 • Can you describe your best friend?

 • How often do you visit your relatives?

 • What are the advantages of having several brothers/sisters?

 • Can fashion influence our lives in many ways? (Why? / Why not?)

 

DOM/MIEJSCE ZAMIESZKANIA

 

 • Would you like to live abroad? (Why? / Why not?)

 • Where do young people prefer to live nowadays: in a big city or in the countryside?

 • Can you describe your dream house?

 • What are the disadvantages of living in a flat?

 • Do you consider it important to have a garden? (Why? / Why not?)

 

EDUKACJA/SZKOŁA

 

 • What is your favourite school subject? (Why?)

 • How important is it to learn a foreign language?

 • What is the best way to prepare for an exam?

 • Would you like to study abroad? (Why? / Why not?)

 • What should a good teacher be like?

 

PRACA

 

 • What is your dream job?

 • Would you like to work from home in the future? (Why? / Why not?)

 • Do you think women have the same career opportunities as men? (Why? / Why not?)

 • Are summer jobs a good opportunity for teenagers? (Why? / Why not?)

 • What are some of the worst jobs you can think of? (Why?)

 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

 

 • What is your favourite way of spending free time? (Why?)

 • Could you describe your family shortly?

 • Who is your closest family member? (Why?)

 • What is your favourite family celebration?

 • How much time do you think parents should spend with their children?

 

ŻYWIENIE

 

 • Do you often eat out? (Why? / Why not?)

 • What is Poland's most traditional food?

 • Is it important to take care of your diet? (Why / Why not?)

 • What is your opinion on fast food restaurants?

 • How often do you prepare meals for yourselves?

 

ZAKUPY I USŁUGI

 

 • Where do you usually do the shopping? (Why?)

 • Do you like buying online? (Why? / Why not?)

 • What is your favourite kind of shop? (Why?)

 • Do you like going shopping alone or with someone? (Why?)

 • What are the benefits of buying second-hand items?

 

PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

 

 • Where would you like to spend your next holiday? (Why?)

 • What should you do before setting out on your journey?

 • Do you always plan your holidays in advance? (Why? / Why not?)

 • What are the main advantages of visiting new places?

 • What do you prefer: sightseeing or relaxing on the beach? (Why?)

Autor: Natalia G.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora