Słów kilka o kwasach.

Według teorii Arrheniusa kwasy to substancje, które dysocjują na kation wodoru i anion reszty kwasowej. Dzieje się tak jednak tylko, jeżeli mówimy o roztworach wodnych kwasów.

Według teorii Bronsteda-Lowry’ego kwasami są substancje, które są zdolne do odszczepiania protonu.

Ostatnią teorią jest teoria Lewisa, która zalicza do kwasów cząsteczki lub jony, które posiadają zawierają atomy pierwiastków z luką elektronową.

 

Jaki podział kwasów wyróżniamy?

 1. ze względu na budowę cząsteczki:

 • tlenowe np. kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V)

 • beztlenowe np. kwas siarkowodorowy, kwas chlorowodorowy

 • jednoprotonowe- posiadają w swojej budowie jeden wodór np. kwas chlorowodorowy

 • wieloprotonowe- posiadają w swojej budowie dwa wodory lub więcej np. kwas siarkowy (VI)

 1. ze względu na moc:

 • mocne- dysocjują w roztworach wodnych prawie w 100% (wartość ich stopnia dysocjacji jest równa prawie 100%)  np. kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V)

 • słabe - częściowo dysocjują na jony, wartość ich stopnia dysocjacji jest mniejsza lub równa 5% np. kwas siarkowodorowy, kwas azotowy (III)

 1. ze względu na charakter utleniający:

 • utleniające np. kwas azotowy (V), stężony kwas siarkowy (VI), kwas chlorowy (VII)

 • nieutleniające np. kwas azotowy (III), kwas siarkowodorowy, kwas fluorowodorowy

 

W jaki sposób tworzymy nazwy kwasów:

W zależności czy mówimy o kwasach tlenowych czy beztlenowych, nazwy tworzymy w różny sposób. 

W pierwszej kolejności powiedzmy sobie o kwasach beztlenowych. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Do nazwy pierwiastka kwasotwórczego będziemy zawsze dodawać końcówkę -wodorowy. Utwórzmy nazwę dla kwasu HCl. Pierwiastkiem kwasotwórczym jest chlor, zatem chcąc utworzyć nazwę dodajemy końcówkę -wodorowy do słowa kwas i tak powstaje nam kwas chlorowodorowy. Zróbmy to samo dla kwasu HF. W jego skład wchodzi fluor, po dodaniu końcówki -wodorowy powstaje nam kwas fluorowodorowy.  Pamięć należy, że do tej kategorii kwasów zaliczamy HCN mimo, że w swojej budowie nie posiada tlenu. Jest to kwas cyjanowodorowy.

 

Przejdźmy teraz do kwasów tlenowych. Reguła jest bardzo podobna, natomiast zamiast końcówki -wodorowy dodajemy do nazwy pierwiastka kwasotwórczego końcówkę -owy. Jeżeli pierwiastek wchodzi w skład kilku kwasów to w nawiasie należy podać stopień utlenienia pierwiastka kwasotwórczego w nazywanym kwasie (cyfry rzymskie).W jaki sposób możemy otrzymać kwasy?

 

Kwasy beztlenowe możemy otrzymać w reakcji bezpośredniej syntezy z pierwiastków, które nasz kwas budują. Na przykład w wyniku reakcji chloru i wodoru otrzymamy kwas chlorowodorowy. 

Możemy też kwasy te otrzymać w wyniku wypierania kwasów beztlenowych z ich soli przez mocne nielotne kwasy.

kwasy tlenowe możemy otrzymać w wyniku reakcji właściwego tlenku kwasowego z wodą. 

 

Ostatnim punktem, który omówimy sobie w tym blogu jest moc kwasów.

 

Tak jak powiedzieliśmy sobie już wcześniej, do mocnych kwasów zaliczamy kwasy, które dysocjują całkowicie lub prawie całkowicie (ich stopień dysocjacji jest zbliżony lub równy 100%). 

Jeżeli w  roztworach kwasów alfa jest równa lub mniejsza 5%,przy stężeniu większym niż 0,01 mol na decymetr sześcienny to mówimy o kwasach słabych.

 

Jak zmienia się moc kwasów beztlenowych w układzie okresowym pierwiastków?

Moc kwasów beztlenowych w okresach (poziomych rzędach) rośnie wraz ze wzrostem elektroujemności (w prawo). W grupach zaś (pionowe kolumny) rośnie wraz ze wzrostem promienia atomu (w dół).

 

Jak zmienia się moc kwasów tlenowych w układzie okresowym pierwiastków?

Moc kwasów tlenowych rośnie tak samo jak u kwasów beztlenowych, to znaczy wraz ze wzrostem elektroujemności (w okresie w prawo) ( w grupie w górę). Moc kwasów rośnie też wraz ze wzrostem stopnia utlenienia pierwiastka tj. kwas chlorowy (VII) będzie mocniejszy od pozostałych kwasów chlorowych czyli kwasu chlorowego (I), (III) i (V). 

 

Zadanie

Na koniec wykonaj zadanie, żeby sprawdzić, co pamiętasz po przeczytaniu powyższego bloga.

Podaj jak podział kwasów wyróżniamy, podaj po 3 przykłady kwasu każdego rodzaju, otrzymaj kwas jodowodorowy dwoma sposobami podanymi w blogu i kwas siarkowy (IV) jednym sposobem. Pamiętaj, żeby dobrać współczynniki stechiometryczne.

Powodzenia!

Ranking:4.33 z 5

Według opinii 6 użytkowników

Autor: Julia K.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść blogów, są one osobistą opinią autora

Szukasz korepetytora?

Wybieraj najlepszych korepetytorów w serwisie BUKI!

INNE ARTYKUŁY NAUCZYCIELA

Zarejestruj się jako korepetytor na BUKI!

Bezpłatna rejestracja w 10 minut

Zajęcia indywidualne lub przez Skype

Płatność bezpośrednio od ucznia

Przeczytaj także sekcję «Blogi korepetytorów»:

Ustalanie celu zajęć przed sesjami nauki 🎯

Edukacja to maraton, nie sprint. Jak miesięczne cele mogą pomóc Twojemu dziecku wytrwać i triumfować.

Autor: Kacper K.

Idealna Pora do Nauki? Zegar Biologiczny a Efektywność Edukacji 🕰️📚

Prosta nauka o tym, jak dostosowanie czasu nauki wpływa na wyniki Twojego dziecka."

Autor: Kacper K.

Odkrywaj matematykę na nowo: Techniki na zrozumienie trudnych koncepcji

Odkryj, jak proste zmiany w podejściu mogą przekształcić Twoją relację z matematyką. Z matematyki strachu do matematyki siły.

Autor: Kacper K.

Osiąganie Zen w Nauce: Jak Rytuały Mogą Poprawić Koncentrację 🧘‍♂️📚

Odkryj, jak mała zmiana w otoczeniu potrafi zwiększyć Twoją zdolność do nauki. Proste triki, wielkie efekty.

Autor: Kacper K.

Jak wykorzystać teorię 6 filarów do budowania pewności siebie w nauce? 🎓💡

Dowiedz się, jak docenianie własnego wysiłku, niezależnie od wyników, może przynieść Ci większą satysfakcję z nauki.

Autor: Kacper K.

Najczęstsze słowa na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego | Część 2.

Od 101. do 200. najczęstszego słowa na egzaminie Ósmoklasisty z języka angielskiego

Autor: Maks O.

Inne wiadomości:

;