33 popularne angielskie przysłowia, które warto wiedzieć i używać

24.04.2020

33 popularne angielskie przysłowia, które warto wiedzieć i używać
Nauka języków

Język to nie tylko sposób komunikacji między ludźmi, ale także ogromny kod semantyczny, który szyfruje mentalność ludu. Znaki, powiedzenia i przysłowia tworzą styl konwersacyjny, którym żonglują użytkownicy języka. I oczywiście, jeśli uczysz się języka obcego, zdecydowanie musisz nauczyć się podobnych elementów. 

Co to jest przysłowia? To krótkie zdania, które mają jakieś znaczenie. Niektóre są kpiące, inni pouczają, także są ostrzegające. Ważne jest nie tylko uczenie się przysłów, ale także odpowiednie ich stosowanie. Oczywiście nie jest to takie proste, jak się wydaje. Właściwe ich użycie wskazuje na Twój poziom pewności językowej. 

Sugerujemy, abyś nauczył się popularnych przysłów w języku angielskim, które nadają się do użycia w prostych sytuacjach domowych. Zanotuj!

TOP-33 przysłowia, które powinien znać każdy, kto uczy się angielskiego

 • «A rolling stone gathers no moss»,— dosłownie przysłowie to tłumaczy się jako „Toczący się kamień nie zbiera mchu”. Błędem jest zakładanie, że znaczenie tego przysłowia jest to samo jak przysłowia: «Pod leżącym kamieniem woda nie płynie». Jeśli nasze przysłowie zmusza osobę do poruszania się, motywując go do zarabiania pieniędzy, to wersja angielska «A rolling stone gathers no moss» wręcz przeciwnie, zmusza osobę do zatrzymania się, zdobycia fortuny, domu i dóbr materialnych - „mchu”. A jeśli ktoś toczy się jak kamień, aby wędrować po świecie, zmarnuje całe swoje bogactwo.
 • «The squeaky wheel gets the grease»,— to wyrażenie jest przetłumaczone jako «Skrzypiące koło smar dostaje». Stosowanie tego przysłowia w języku polskim najbardziej odpowiada sytuacji, kiedy najwięcej dostaje ten, kto najgłośniej krzyczy, ponieważ «koło, które skrzypi, zostanie nasmarowane». Ciekawie jest to, że «grease the wheel» w języku polskim oznacza «dać łapówkę».
 • «Always put your best foot forward»,— niektóre angielskie przysłowia w dosłownym tłumaczeniu mogą być dla nas nie do końca jasne, jak na przykład to. W dosłownym tłumaczeniu brzmi to tak: «Zawsze stawiaj najlepszą stopę do przodu». Brytyjczycy używają tego w znaczeniu: «Pokaż swoją najlepszą stronę».
 • «Where there's a will, there's a way»,— takie angielskie przysłowia i powiedzenia znajdują odzwierciedlenie w naszej mentalności, są dla nas całkiem jasne. Pełne tłumaczenie powiedzenia: «Tam, gdzie jest wola, jest też i sposób». Wydaje się, że jest coś podobnego również w języku polskim, prawda?
 • «Do not make a mountain out of an anthill»,— połączenie informacji o górach i mrowiska wydawałoby się nierealistyczne, ale przysłowia i powiedzenia w języku angielskim nie przestają zadziwiać. Tłumaczenie jest dość proste: «Nie rób z góry mrowiska», co oznacza: «Nie przesadzaj». A propos istnieje także wersja tego przysłowia w języku polskim: «Nie rób z igły widły».
 • «The early bird catches the worm»,— tłumaczy to przysłowie: «Wczesny ptak łapie robaka». Znaczenie tego wyrażenia polega na tym, że osoba, która budzi się rano, ma czas na wiele rzeczy. W języku polskim możesz użyć następującego przysłowia: «Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje».
 • «It's better to be safe than sorry»,— to zdanie ma następujące znaczenie: «Lepiej się zabezpieczyć niż później żałować». Znaczenie jest bardzo jasne, nie ma metafory. Polską wersją tego angielskiego przysłowia jest: «Zmierz siedem razy — wytnij jeden». Jak widzimy, nasza wersja jest bardziej zawoalowana, ponieważ po angielsku to brzmi dosłownie.
 • «Do not bite off more than you can chew»,— przysłowie to jest tłumaczone jako: «Nie odgryzaj więcej niż możesz żuć». Używane w znaczeniu opisującym, co dana osoba próbuje zrobić, do czego nie należy. Podstawową ideą jest to, że to, co nie należy do osoby, może tylko zranić.
 • «First things first»,— to powiedzenie z języka angielskiego jest tłumaczone jako «Przede wszystkim». Jest powszechnie używane jako wyrażenie wprowadzające.
 • «Learn to walk before you run»,— można tłumaczyć jako: «Naucz się chodzić, zanim pobiegniesz». To wyrażenie odnosi się do pouczających, a oznacza to, że przed rozpoczęciem globalnych i złożonych spraw musisz nauczyć się radzić sobie z mniejszymi.
 • «It's the tip of the iceberg»,— niektóre angielskie przysłowia z ich tłumaczeniem na polski całkowicie zachowują treść semantyczną. Ta fraza jest tłumaczona: «To wierzchołek góry lodowej». Wszyscy wiemy, że wierzchołek góry lodowej jest niewielki w porównaniu z tym, co się znajduje pod wodą. Wyrażenie jest używane w znaczeniu mówiącym: «To tylko niewielka część czegoś naprawdę dużego».
 • «If you scratch my back i'll scratch yours»,— w języku angielskim wyrażenie to tłumaczy: «Jeśli podrapiesz mnie po plecach, podrapię Cię po plecach». Również w języku polskim można znaleźć podobne wyrażenia, na przykład «przysługa za przysługę» czy «ręka rękę myje».
 • «The forbidden fruit is always the sweetest»,— tłumaczenie tego przysłowia: «Zakazany owoc jest zawsze najsłodszy». Także mogłeś usłyszeć od kogoś, że «zakazany owoc smakuje najlepiej», lecz chodzi o to, że człowiek jest skłonny dawać dodatkowe korzyści rzeczom, przedmiotom czy czemuś innemu, czego sobie nie pozwala. Lub idealizować wszystko, co znajduje się pod zakazem. 
 • «You can not make an omelet without breaking eggs»,— dosłowne tłumaczenie tego przysłowia: «Nie możesz zrobić omletu bez rozbijania jajek». Znaczenie polega na tym, że niemożliwe jest osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów bez najmniejszych poświęceń, bez pracy i bez marnowanych siły zasobów. Innymi słowy — «Bez poświęcenia, nie ma zwycięstwa».
 • «Easy come, easy go»,— znaczeniem tego przysłowia jest to, że wszystko, co jest łatwe do zdobycia, również łatwo można stracić. To wyrażenie jest bardzo często używane w języku angielskim i dosłownie tłumaczone jako: «Łatwo przyszło, łatwo poszło».
 • «Out of sight, out of mind»,— po polsku to będzie brzmiało: «Co z oczu to z serca», co doskonale reprezentuje znaczenie. W języku angielskim, jak i w języku polskim wyrażenie to jest używane w tym sensie, kiedy mówimy, że należy zapomnieć o przeszłości, pozbyć się jej, wyrzucić ją z myśli i uczuć.
 • «My hands are tied»,— my mówimy «Moje ręce są związane», kiedy nie możemy czegoś zrobić z przyczyn od nas niezależnych. Można użyć tego wyrażenia, kiedy naprawdę nie ma możliwości pomóc.
 • «Сuriosity killed the cat»,— przysłowie można przetłumaczyć jak: «Ciekawość zabiła kota». To stare angielskie przysłowie jest używane w rozmowie dla ostrzegania osoby, że niepotrzebna ciekawość może być dla niej niebezpieczna.
 • «Still waters run deep»,— wyrażenie to jest tłumaczone jako: «Ciche wody są głębokie». Na pewno chociaż raz w życiu słyszałeś «Cicha woda brzegi rwie». Przysłowie jest używane w tym sensie, że sprawa, osoba lub sytuacja mogą być nie tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. 
 • «It's no use crying over spilled milk»,— przysłowie jest tłumaczone z angielskiego jako: «Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem». To znaczy, nie trzeba cierpieć z powodu tego, co już się wydarzyło, ponieważ niczego nie można odwrócić.
 • «Actions speak louder than words»,— tłumaczenie przysłowia jest proste i jednoznaczne: «Czyny przemawiają głośniej niż słowa». Każdy mądry człowiek rozumie, że mowa ma niewielką wartość, gdy nie idzie w parze z czynami. Zawsze tak było i jest do tej pory, że czyny znaczą więcej niż słowa.
 • «Rome was not built in a day»,— w oryginale przysłowie jest tłumaczone jako: «Nie od razu Rzym zbudowano». Chodzi o to, że wielkie rzeczy nie są wykonywane szybko. Aby uzyskać wynik, musisz podjąć wysiłek i mieć cierpliwość. Nawiasem mówiąc, w wersji polskiej jest również dobrze znane zdanie:«Nie od razu Kraków zbudowano».
 •  «Do not bite the hand that feeds you»,— tłumaczenie na polski brzmi następująco: «Nie gryź ręki, która się karmi». Przysłowie używa się w tym sensie, aby ludzie nie czynili zła, nie zdradzali, lecz cenili i szanowali tych ludzi i sytuacje, od których są zależni.
 • «Better late than never»,— przysłowie to jest nam także znane w języku polskim, ponieważ dosłownie tłumaczy się na: «Lepiej późno niż wcale». Stosuje się sytuacji, gdy wspierasz osobę w jej działaniach, nawet gdy się spóźnia. Podstawowym sensem wyrażenia jest to, że w życiu nigdy na nic nie jest późno.
 • «An apple a day keeps the doctor away»,— dosłownie tłumaczy: «Jedno jabłko dziennie trzyma Сię z dala od lekarza», ale my też mamy takie przysłowie, które nawet brzmi jako motto: «Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko». Zasada ta opiera się na korzystnych właściwościach i witaminach jabłek, które musisz jeść codziennie. Przynajmniej tak od dawna uważali brytyjczycy. 
 • «Do not judge a book by its cover»,— «Nie oceniaj książki po okładce»,— tak tłumaczy to angielskie przysłowie. Chodzi o to, że nie trzeba oceniać rzeczy, sytuacji i ludzi na pierwszy rzut oka.
 • «The grass is always greener on the other side of the fence»,— tłumaczenie tego wyrażenia: «Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie ogrodzenia». Ludzkie myśli są zawsze skierowane na przyszłość. Wydaje się, że kiedyś będzie lepiej, albo gdzieś będzie lepiej, albo ktoś lepszy. Mamy też taką ludową mądrość, tylko brzmi trochę inaczej: «U sąsiada trawa zawsze bardziej zielona».
 • «Honesty is the best policy»,— w języku polskim mamy odpowiednie wyrażenie: «Uczciwość popłaca». Najważniejsze jest, aby być uczciwym wobec wszystkich ludzi i być uczciwym wobec siebie.
 • «Strike while the iron is hot»,— przysłowie to jest również aktywnie używane w języku polskim, jest tłumaczone jako: «Kuj żelazo, póki gorące». Jest używane, gdy chcesz powiedzieć, że wszystko musi być zrobione szybko, dopóki nie straciło aktualności.
 • «Many hands make light work»,— dosłowne tłumaczenie tego zdania: «Wiele rąk czyni pracę lżejszą». Przysłowie jest używane w kontekście, że niektóre rzeczy lepiej robić nie samemu, ale razem. W Polsce jest wyrażenie z podobnym znaczeniem: «Co dwie głowy, to nie jedna».
 • «The pen is mightier than the sword»,— tłumaczenie tego przysłowia: «Pióro jest silniejsze od miecza». Używany w tym sensie, że napisanego tekstu nie można usunąć ani zapomnieć. A jeśli to, co jest napisane, nie może zranić ciała, z pewnością będzie mogło zranić duszę.
 • «Birds of a feather flock together»,— chociaż chodzi tu o ptakach, lecz oznacza, że ludzie przyciągają takich samych ludzi, jakimi są sami. W języku polskim są dużo podobnych wyrażeń, na przykład: «być z tej samej gliny», «dobrać się jak w korcu maku», «ciągnie swój swego».
 • «A Jack of all trades is master of none»,— przysłowie tłumaczy: «Jack wszystkich zawodów jest mistrzem żadnego». W języku angielskim to wyrażenie jest używane, gdy chcesz opisać osobę, która nie ma głębokiej wiedzy. 

 Przysłowia, idiomy i powiedzenia sprawiają, że język jest bardziej żywy, bogaty i interesujący. W naszej kolekcji zebraliśmy i przysłowia, i powiedzenia, i idiomy. Różnica polega na tym, że “przysłowia” są bardziej gramatyczne. Zasadniczo są to zdania sformułowane gramatycznie, które krótko przekazują esencję, pewne znaczenie i mądrość. A “powiedzenia” to tylko krótkie wyrażenia, uzupełniające żywy język. Są też „idiomy” — to stałe wyrażenia, frazeologizmy, za którymi kryje się historia, ciekawy fakt, który miał miejsce w języku angielskim.

Słownictwo angielskiego, jak każdego innego języka, jest bardzo bogate. Tutaj znajdziesz źródło mądrości, zrozumienia mentalności i myślenia ludzi. Zacznij uczyć się przynajmniej najprostszych małych przysłów i powiedzeń, i używać ich odpowiednio, a wtedy twój język zabłyśnie oryginalnością i dowcipem!
Oceń wiadomość