7 rad jak prowadzić korepetycje online

24.10.2018

7 rad jak prowadzić korepetycje online
Nauczania zdalne
Dla korepetytorów

Korepetycje online to prężnie rozwijająca się gałąź edukacyjnego biznesu, której żaden nauczyciel nie powinien pomijać. Studenci, uczniowie i ich rodzice – z powodu obecnego przymusu nauki online – zaczynają zauważać, że korepetycje online nie odbiegają jakością od zajęć w tradycyjnej formie. W czasach, kiedy zajęcia online stały się codziennością, ważne jest, aby nauczyciele znali efektywne sposoby, jak prowadzić korepetycje online. W tym artykule przekażemy siedem wskazówek, jak to robić poprawnie.

7 rad jak prowadzić korepetycje online 

1. Rejestracja w bazie nauczycieli online

Pierwszym i najważniejszym krokiem rozwijania swojej oferty nauczania jest marketing. Korepetytorzy prowadzący zajęcia w tradycyjnej formie często opierają renomę na uczniach, którzy polecają nauczyciela swoim kolegom. Format online rządzi się innymi prawami; o ile szukanie klientów „po znajomości” działa również tutaj, ważniejsze jest dotarcie do szerszego grona odbiorców. Najłatwiejszym sposobem dotarcia do uczniów z różnych zakątków kraju jest rejestracja w bazie nauczycieli online, takiej jak Buki. Należy również pamiętać o dbaniu o profil na portalu tak, aby wyglądał atrakcyjnie dla ludzi przeszukujących bazę.

 Korepetycje online

 

2. Przygotowanie sprzętu i miejsca pracy

Dla efektywnej pracy jako korepetytor online istotne jest znalezienie odpowiedniego miejsca pracy. Stanowisko pracy powinno być minimalistycznie wyposażone. Czysty i pozbawiony zbędnych przedmiotów kącik sprawi, że łatwiej będzie skupić się na prowadzeniu lekcji.

Poza samym miejscem pracy kluczowe jest dobranie odpowiedniego sprzętu do korepetycji online. Absolutną koniecznością jest posiadanie stabilnego łącza internetowego. Nauczyciel powinien zadbać, by po jego stronie zajęcia online nie były zakłócane, ponieważ klienci płacą za czas im poświęcany i pragną wykorzystać go w pełni. Z tego względu należy również zadbać o sprzęt audio i wideo odpowiedniej jakości. Nauczyciele online zwykli prowadzić zajęcia przez kamerkę, dlatego istotne jest korzystanie z dobrego mikrofonu i kamery.

 7 rad jak prowadzić korepetycje online

3. Przygotowanie wirtualnej sali lekcyjnej

Tak samo jak przygotowanie komfortowego miejsca pracy, istotne jest zadbanie o odpowiednią wirtualną salę lekcyjną. Składa się to z trzech głównych filarów: ustalenia komunikatora, stworzenia bazy materiałów edukacyjnych oraz zadbania o system oceny postępów w nauce.

 

Komunikator internetowy do prowadzenia zajęć

Prym w kwestii komunikatora wiodą Zoom, Hangouts i Skype. Ten ostatni, cieszący się ogromną popularnością w kraju nad Wisłą, stał się nieodłączną częścią zdalnej edukacji. W głowach wielu hasło „korepetycje online” jest synonimiczne do „korepetycje przez skype”. Więcej na temat używania komunikatorów w pracy można przeczytać w artykule „Platformy do prowadzenia zajęć online”. W prowadzeniu zajęć na odległość przydatne też są platformy pełniące rolę wirtualnej tablicy. Dokładniej opisujemy to w oddzielnym artykule „Platformy, które zastąpią tablicę…

7 rad jak prowadzić korepetycje online

Baza materiałów edukacyjnych

Wirtualna baza materiałów edukacyjnych jest bardzo istotnym elementem korepetycji online, ponieważ zastępuje ona poniekąd nie tylko skoroszyt nauczyciela wypełniony kserówkami, ale też podręczniki i zestawy ćwiczeń dla uczniów. W praktyce używa się do tego dowolnego systemu cloud drive.

Kiedyś największą popularnością cieszył się serwis Dropbox, teraz jednak nauczyciele najczęściej korzystają z Google Drive. Integracja Google Drive w środowisku Google ułatwia przepływ informacji między platformami, a właśnie z tego środowiska bardzo często korzystają zarówno uczniowie, jak i korepetytorzy. Więcej na temat Google Drive i jego praktycznego wykorzystywania można przeczytać w artykule „Dysk Google dla nauczyciela…”

 

System oceny postępów

Ostatnim z trzech filarów wirtualnej sali lekcyjnej jest system oceny postępów ucznia w nauce. W szkole lub tradycyjnym formacie korepetycji używa się w tym celu dziennika ocen. Podobną funkcję pełni platforma Google Classroom. Serwis pozwala na zadawanie uczniowi prac domowych i referatów, dołączając do tego termin ich oddania. Umożliwia też wygodną metodę oceniania wysłanych materiałów.

 

4. Doprecyzowanie oczekiwań i formy zajęć

Po wykonaniu pracy związanej z marketingiem i tworzeniem miejsca pracy, przychodzi czas, kiedy z korepetytorem kontaktują się potencjalni klienci. W tym, jak prowadzić korepetycje online, bardzo ważny jest kontakt z uczniem, a jeszcze bardziej wywołanie pozytywnego pierwszego wrażenia.

Chwytem często stosowanym przez nauczycieli online jest przeprowadzenie pierwszej lekcji bezpłatnie. Takie spotkanie w większości polega na poznaniu się nawzajem i dyskusji na temat oczekiwań dotyczących współpracy. Należy ustalić z uczniem, jak często i w jakich godzinach odbywać się będą zajęcia, jak będą wyglądać zadania domowe i komunikacja poza lekcjami. W przypadku młodszych uczniów, dobrze jest przeprowadzić taką rozmowę w obecności rodziców. Następnie należy opisać metody swojej pracy i poprosić o zdanie klienta na ich temat.

Niektórzy korepetytorzy przystępują do podpisania nieformalnego kontraktu między nim a uczniem, w którym opisane są wzajemne oczekiwania i forma współpracy. Taki dokument jest bardzo przydatny szczególnie dla kogoś, kto pracuje z wieloma osobami, ponieważ jest spisem preferencji konkretnego ucznia, do którego w razie wątpliwości można zajrzeć w celu odświeżenia pamięci.

Bardzo istotną kwestią do poruszenia podczas pierwszej rozmowy z klientem jest również forma zapłaty za zajęcia, o czym nie można zapomnieć!

 

5. Pomoce multimedialne w lekcjach online

Forma zajęć zdalnych daje duże pole do popisu w wykorzystywaniu zasobów Internetu podczas nauczania. Sporo na ten temat, na przykładzie korepetycji z matematyki, pisaliśmy w artykule „Jak prowadzić korepetycje z matematyki online…” Poza wymienionymi tam serwisami, warto wspomnieć o portalach Kahoot!, Quizlet i Anki.

7 rad jak prowadzić korepetycje online

Pierwszy z nich jest serwisem służącym do tworzenia quizów, które można wprowadzić jako atrakcyjną formę nauki podczas zajęć. Dwa kolejne to aplikacje służące do tworzenia fiszek, które można udostępnić uczniowi. (Albo nawet lepiej! Zachęcić go to tworzenia własnych fiszek dla lepszego zapamiętywania).

 

6. Forma zajęć a wiek ucznia

Podczas pracy z uczniem trzeba zwrócić uwagę na to, że różne grupy wiekowe wymagają różnych metod prezentacji informacji. Pisaliśmy o tym przy okazji artykułu „Jak prowadzić korepetycje z matematyki online…” Ogólna zasada głosi, że im młodszy uczeń, tym więcej nauki w formie zabawy.

 

7. Częsty kontakt pozalekcyjny

Bardzo dobrą cechą nauczyciela jest to, że poza wyznaczonymi godzinami, w których prowadzi „korepetycje przez skype”, pozostaje z uczniem w stałym kontakcie i motywuje go do samodzielnej pracy. Nie jest to wymagane od korepetytorów, aczkolwiek jest to świetnie odbierane przez klientów. Nawet zwykła wiadomość tekstowa „Jak idzie praca domowa?” wysłana do ucznia od czasu do czasu wpłynie pozytywnie na odbiór nauczyciela.

Autor:

Oceń wiadomość