Jak napisać list? Najważniejsze zasady pisania listów

16.08.2021

Jak napisać list? Najważniejsze zasady pisania listów
Rozwój osobisty
 1. Jak napisać list oficjalny? Zasady listu oficjalnego
 2. Jak napisać list do kolegi? Zasady listu nieformalnego
 3. Jak napisać list otwarty? Zasady listu otwartego
 4. Jak napisać list motywacyjny? Zasady listu motywacyjnego
 5. Obecnie mało kto z nas jeszcze pisze listy. Raczej wybieramy elektroniczną formę kontaktu. Coraz rzadziej używa się również maili. Dużą sławę w ostatnim czasie zyskały portale komunikacyjne i społecznościowe, które umożliwiają kontakt z przyjaciółmi czy osobami z pracy. Mimo rozwoju technologii czasami mamy potrzebę lub musimy napisać list. Zazwyczaj możemy się spotkać z takimi zadaniami egzaminacyjnymi czy sprawdzianami w szkole, ale nie tylko. W dorosłym życiu nieraz musimy napisać list otwarty czy motywacyjny podczas ubiegania się o nową pracę. Dlatego też dzisiaj przedstawimy Wam najważniejsze zasady dotyczące pisania listów.

  Jak napisać list oficjalny? Zasady listu oficjalnego

  Zacznijmy od tego, co to jest list oficjalny i kiedy się go stosuje. Jest to rodzaj listu, który jest adresowany do pewnej osoby lub całej instytucji. Ma pewne wymogi i zasady, o których nie możemy zapomnieć podczas pisania. List formalny zazwyczaj piszę się w ramach podziękowania, prośby, załatwienia spraw urzędowych, zaproszeń, różnorodnych podań czy reklamacji. Podczas pisania listu formalnego nie możemy zapomnieć o jego prawidłowej budowie. Musi zawierać:

  • wstęp - we wstępie należy napisać cel naszego listu. Jeżeli jest to ciąg dalszy korespondencji, w tym miejscu należy podziękować za odpowiedź.
  • rozwinięcie - w rozwinięciu musimy podać najważniejsze informacje na temat danej sprawy, w tym motywy, dowody czy dane. Jeżeli jest to kontynuacja korespondencji, a nie pierwszy list należy odwołać się do otrzymanej odpowiedzi.
  • zakończenie - w zakończeniu należy napisać podsumowanie i wyciągnąć z napisanego listu wnioski. Można również poprosić o odpowiedź i rozpatrzenie prośby.

  W lewym górnym rogu powinna znaleźć się miejscowość i data. W liście formalnym musimy dokładnie określić nadawcę, czyli osobę, która piszę list i odbiorcę, czyli osobę, do której jest on adresowany. Stałym elementem jest również podpis i zwrot grzecznościowy. Zwrot grzecznościowy może brzmieć - Szanowny Panie, Szanowna Pani czy Szanowni Państwo. Jak sama nazwa wskazuje, w liście powinniśmy używać słownictwa formalnego. Nie powinny znajdować się w naszej wypowiedzi kolokwializmy. Ważny jest odpowiedni dobór słownictwa, składnia gramatyczna i ogólna poprawność językowa. Kwestie, o których musisz pamiętać podczas pisania listu formalnego:

  • Nie zapomnij napisać daty.
  • Zwracaj uwagę na interpunkcję.
  • Twoje zdania powinny być krótkie i zwięzłe. Sam list powinien być zrozumiały, lecz nie powinien zawierać zbędnych informacji. 
  • Nie używaj kolokwializmów i potocznych słów np. super.
  • Dziel tekst na akapity.
  • Pamiętaj, że podczas pisania listu formalnego powinieneś być uprzejmy.
  • Zwracaj uwagę na stylistykę, błędy gramatyczne i interpunkcyjne.

  Dane nadawcy powinny znajdować się po lewej stronie. Nie zapomnij podać swoich danych personalnych tj. imienia i nazwisk, adresu do korespondencji, numeru telefonu czy adresu mailowego. Dane odbiorcy powinny się znaleźć po prawej stronie. Po zakończeniu listu należy się podpisać. Nie możemy  zapomnieć o zwrocie grzecznościowym np. z poważaniem. W liście formalnym należy się podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem.

  Jak napisać list? Najważniejsze zasady pisania listów

  Jak napisać list do kolegi? Zasady listu nieformalnego

  List nieformalny inaczej nazywanym prywatnym jest łatwiejszy do napisania niż list formalny. Nie obowiązują w nim, aż takie ścisłe zasady, jedna o pewnych kwestiach musimy pamiętać. Zacznijmy jednak od początku. Listy prywatny można napisać do kolegi czy rodziny. Ma na celu przekazanie konkretnej wiadomości czy opisanie zdarzeń. Taki list jest pisany do osoby, którą znamy, dlatego zwracamy się do niej bezpośrednio. Podczas pisania takiego listu musimy pamiętać m.in. o:

  • Określeniu do kogo będzie list.
  • Musimy się zastanowić, o czym chcemy napisać.
  • Na koniec listu musimy się zawsze podpisać.
  • Pamiętaj o stosowaniu zwrotów grzecznościowych. W nagłówku, jako przywitanie używamy wołacza, dlatego też napiszemy: Cześć, Mamo! a nie: Cześć, Mama!.
  • Zwracając się do swojego adresata zaimki zaczynaj od wielkiej litery, tj. Ty, Cię, Tobie, a nie ty, cię, tobie.
  • Na końcu listu nie zapomnij o pożegnaniu, np. pozdrawiam, buziaki!

  Jak napisać list otwarty? Zasady listu otwartego

  Zacznijmy od początku, czyli do kogo kierujemy list otwarty i w jakim celu można go napisać. List otwarty jest kierowany do konkretnej osoby lub instytucji, ale w przeciwieństwie do innych rodzajów listów jest podany do wiadomości publicznej. List otwarty ma specjalny charakter. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na opisywany problem w liście. List otwarty jest przekazywany zazwyczaj przez szeroko rozumiane media - gazety, telewizja czy internet. List otwarty może być napisany przez wiele osób, np. wszystkich rodziców danej szkoły czy mieszkańców jednego osiedla, miasta czy nawet kraju. Czasami list otwarty jest pewną formą sprzeciwu czy nawet protestu wobec poruszanych kwestii. Forma listu nie jest ściśle określona, jednak należy pamiętać o pewnych kwestiach:

  • List otwarty, tak jak list formalny powinien być podzielony na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
  • Musi zawierać datę, miejscowość, zwroty grzecznościowe, podpisy i nagłówki.
  • Tworząc list otwarty, należy się dobrze zastanowić nad wykorzystywanymi argumentami.
  • Pamiętaj o poprawności gramatycznej, stylistycznej i interpunkcyjnej. Zwłaszcza, że list będzie dostępny dla wszystkich.
  • Pamiętaj, że Twój list musi być logiczny.
  • Pamiętaj o wyraźnym i dokładnym poruszeniu problemu, którego ma dotyczyć list.

  Jak napisać list motywacyjny? Zasady listu motywacyjnego

  Na początek wyjaśnimy Wam, co to takiego jest list motywacyjny. Jest to pewien dokumenty, który tworzy się na potrzeby szukania nowej pracy. W liście motywacyjnym umieszczamy informacje dotyczące powodów, z jakich chcemy zdobyć określone stanowisko pracy. Niektóre firmy przy zgłoszeniu swojej kandydatury wymagają nie tylko CV, ale także list motywacyjny. Jest to swego rodzaju odpowiedź na ogłoszenie o pracę. Jest to jednak zdecydowana mniejszość. Większość wymaga tylko CV, jednak stworzenie listu motywacyjnego sprawia, że pokazujesz swojemu potencjalnemu pracodawcy, że bardzo zależy Ci na zdobyciu tego stanowiska. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których nie możesz zapomnieć podczas pisania listu motywacyjnego:

  • Nie zapomnij o napisaniu daty i miejscowości,
  • Podaj swoje dane i dane potencjalnego pracodawcy.
  • Używaj zwrotów grzecznościowych.
  • List motywacyjny powinien się składać, ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.
  • Na wstępie należy napisać, o jakie stanowisko się ubiegasz.
  • W rozwinięciu listu należ zawrzeć informacje, dlaczego jesteś idealną osobą na to stanowisko. Jest to swego rodzaju reklama swojej osoby.
  • Podczas pisania zakończenia należy zapewnić o swojej chęci do przeprowadzenia spotkania i kontynuacji rekrutacji na dane stanowisko.

  List motywacyjny powinien być napisany indywidualnie pod konkretną ofertę pracy. Nie może być napisany w sposób uniwersalny, ponieważ traci na wartości. Powinieneś pokazać, że w pełni świadomie chcesz aplikować na dane stanowisk i dobrze zapoznałeś się z ofertą pracy. W liście motywacyjny dobrze jest się odnieść do wymagań zawartych w ogłoszeniu, czy na pewno je spełniasz. Powinieneś również zawrzeć informację, jakie korzyści przyniesiesz swojemu pracodawcy. Inaczej mówiąc, co masz do zaoferowania. List motywacyjny powinien być dosyć szczegółowy i konkretny. Bez tak zwanego lania wody. Pamiętaj też o tym, że list motywacyjny nie może być zbyt długi, ponieważ żaden pracodawca nie doczyta go do końca. Dobrze jest opisywać konkretne sytuacje i umiejętności. Można również się chwalić swoimi sukcesami. Kolejną ważną kwestią jest to, aby list motywacyjny i CV różnił się od siebie. Nie ma sensu pisania listu motywacyjnego na podstawie CV. Musi to być nowy dokument, który dostarcza o Tobie nowe informacje.

  W dzisiejszym artykule opisaliśmy 4 najważniejsze rodzaje listów. Jeżeli jesteś w wieku szkolnym być może jest to jedno z Twoich zadań na sprawdzianie, czy egzaminie. Jeżeli masz problem z pisaniem listów, a wiesz, że musisz się tego nauczyć przed najbliższym sprawdzianem lub egzaminem, zapoznaj się z ofertą BUKI. Znajdziesz tam bazę wielu korepetytorów, również z języka polskiego.Autor:

Oceń wiadomość