Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

06.06.2018

Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.
Edukacja szkolna
Świat nauki

Treści

 1. Dlaczego chemia jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów w szkole?
 2. Jak uczyć się chemii skuteczniej? O niestandardowych metodach nauki chemii samodzielnie.
 3. Jak rozwiązywać zadania z chemii?
 4. Jak łatwo zapamiętać tabelę Mendelejewa?
 5. Dlaczego trzeba znać chemię?
 6. Znaczenie chemii w życiu współczesnego człowieka.
 7. Zjawiska chemiczne w przyrodzie.
 8. Ciekawa chemia: fakty o zjawiskach chemicznych.

Dlaczego chemia jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów w szkole?

Chemia jest dziedziną nauki, która się sformowała w antyku. Kapłani Starożytnego Egiptu wykorzystywali swoją wiedzę z tego przedmiotu, aby trzymać swoją władzę nad obywatelami kraju. Obecnie ta dyscyplina jest dostępna każdemu, kto ma ją w podstawówce lub liceum. To jest przedmiot o substancjach oraz ich przetworzeniach.

Trudno zdefiniować, jak nauczyć się chemii od zera, odwiedziwszy tylko jedną albo dwie lekcji. Niektórzy mają komplikacje nawet po dwóch, trzech latach nauki. Przyczyn temu może być kilka:

 • trudność zapamiętywania informacji teoretycznych, które zawierają mnóstwo drobiazgów na różne tematy;
 • brak motywacji do nauki przedmiotu ze strony nauczycieli;
 • obecność wielu związków wspólnych między oddzielnymi branżami chemii, które mogą być wykorzystane dla rozwiązania kombinowanych zadań;
 • różnorodne typy zadań, algorytmy, które są ciężkie do zapamiętywania;
 • brak praktycznych przykładów do treści, które są przedstawione w podręczniku;
 • przystąpienie do następnego tematu bez właściwego opracowania poprzedniego;

Przygotowanie się do egzaminu z chemii staje się przy tym powtórzeniem objętościowego materiału, ale ciężko to zrobić bez odpowiedniej wiedzy.

Właściwy korepetytor z chemii pomoże zmienić stosunek dziecka do tego przedmiotu, otworzywszy możliwość samodzielnej nauki chemii.
Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

Jak uczyć się chemii skuteczniej? O niestandardowych metodach nauki chemii samodzielnie.

W przypadku, gdy Państwo pominęliście dużo materiału, mogą pojawić się trudności z przygotowaniem się do kolejnej lekcji. Nawet jeżeli macie problemy z poprzednimi tematami, wystarczy przeczytać poprzednie kilka paragrafów oraz popatrzeć na przykłady rozwiązania zadań.

Można skutecznie i szybko nauczyć się materiału, jeżeli nie odbierać go wyłącznie teoretycznie. Jako alternatywę wykorzystuje się z mnemotechnicznych oraz ze skojarzeniowych formuł dla zapamiętywania terminologii oraz algorytmów rozwiązania zadań. W takim przypadku wykorzystują się znane z życia codziennego przykłady dla każdego chemicznego związku wspólnego (przykład chemicznego roztworu- cukier w wodzie). To jest jeden ze sposobów, jak nauczyć się chemii samodzielnie.

Aby zacząć naukę chemii, trzeba wyobrazić sobie początek nauki oraz cel. Ta dyscyplina nie jest po prostu nieznanymi słowami w książce oraz skomplikowanymi formułami. Wszystko, co się tłumaczy na lekcjach, jest dookoła każdego człowieka. Należy po prostu uważnie spostrzegać, aby zobaczyć wszystkie chemiczne przetwarzania.

Skuteczniej da się tego osiągnąć z nauczycielami prywatnymi. Istnieje nawet usługa „korepetycje chemii online”. Nie trzeba nawet wychodzić z domu. Korepetytor sam przyjdzie.

Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

Jak rozwiązywać zadania z chemii?

Dość istotną częścią nauki chemii jest zrozumienie rozwiązania zadań. W programie szkolnym oraz uniwersyteckim oferuje się nie tylko mnóstwo zadań jednego typu, ale również tematy łączące kilka typów zadań. Dlatego trzeba opanować taki typ zadań oraz wypisać go sobie oddzielnie.

Najprostszą opcją jest „pytanie-odpowiedź”, która udziela najwięcej informacji:

 • o co dokładnie chodzi w zadaniu?
 • znajomość tematów oraz formuł, które można wykorzystać dla rozwiązania;
 • jakie wielkości oraz jednostki miary są uruchomione i jak one są związane między sobą (mol, litr, gram);
 • jakie konstanty są potrzebne;

Po kolei odpowiadając na te wszystkie pytania, rozwiązanie zadania dla ucznia może zostać znalezione bardzo szybko. Taki algorytm pasuje również dla rozwiązania zadań z fizyki dla prawidłowego obliczenia.

Faktycznie w każdym zadaniu trzeba wiedzieć, jak napisać równanie reakcji z chemii. Dlatego warto zadawać właściwe pytanie. Tak da się dowiedzieć, czy substancja będzie się zachowywała tak, jak jest podane w podręczniku. Ewentualnie są warunki, które mogą mieć wpływ na skład końcowych produktów reakcji:

 • typ substancji;
 • warunki pojawienia się tej reakcji;
 • koncentracja reagentów;

Po tym, jak schemat reakcji jest napisany, zostaje tylko postawić współczynniki przed molekułami reagentów oraz produktów reakcji. W sumie to wynosi ułatwiony sposób rozwiązania zadań z chemii.

 Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

Jak łatwo zapamiętać tabelę Mendelejewa?

Układ okresowy pierwiastków jest prawie najbardziej znanym symbolem z chemii. Z tego powodu należy wiedzieć, jak szybko się nauczyć tabeli Mendelejewa. To jest potrzebne, ponieważ można zdefiniować masę molową elementów chemicznych, ich wartościowość tylko popatrzywszy w tabeli. Nie trzeba uczyć się układu elementów na pamięć, skoro przy każdym rozwiązaniu trzeba będzie pamiętać rozmieszczenie każdego elementu. Bardziej skuteczne będzie mieć przy sobie tabelę i spojrzeć na element tam w razie potrzeby, który się wspomina w konkretnym zadaniu. Jeszcze jednym ekscytującym sposobem łatwo nauczyć się tabeli Mendelejewa jest nauka w formie wierszyków:

Po wyborczym głosów podziale

są w większości twarde metale.

Półmetale trzymają się blisko,

licząc że dostaną kęsisko.

Niewielka jest grupa niemetali,

ich mowę zagłusza laska w sali.

Zapytacie gdzie gazy szlachetne,

zignoruję, bo pytanie zaczepne,

puentą niech będzie tytułowy,

to tylko układ okresowy.

Ten wiersz jest dłuższy i opisuje wszystkie elementy.

 

Dlaczego trzeba znać chemię?

Ta nauka ma istotne znaczenie w życiu człowieka. Odkrycia w laboratoriach stopniowo wykorzystują się w praktycznych celach. Nowe paliwo, metalowy spływ, bardziej skuteczny lek są wynikami badań naukowych środowiska naturalnego.

Chemia jest ważna nie tylko dla tych, którzy chcą powiązać z nią swój zawód. Ona jest też istotna w życiu codziennym. Czasami wykorzystujemy umiejętności z chemii nawet nie wiedząc o tym. To jest ważne dla kucharzy, którzy dla ugotowania ciasta gaszą ocet. Automobiliści, którzy mają do czynienia z kwasem siarkowym w bateriach samochodów. To jest, oczywiście, też bardzo ważne dla nauczycieli z tego przedmiotu.

 Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

Znaczenie chemii w życiu współczesnego człowieka

Każdy z nas musi myć ręce codziennie. To jest niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia oraz utrzymania czystości w domu. Przy tym nikt nie myśli, że powstawanie piany jest procesem chemicznym. To jest tylko jeden przykład objawy zjawisk chemicznych.

Innym przykładem jest zwykłe palenie drzewa. Przy tym błonnik podlega utlenianiu przekształca się w sadzę, dwutlenek węgla, parę wodną.

Chemia w życiu codziennym człowieka nie jest po prostu tekstem z oznaczeniami z podręcznika. Aby zyskać korzyści z tego, trzeba wiedzieć ogólnie o substancjach chemicznych oraz ich pochodzeniu. Pod warunkiem, że zdecydujecie się na korepetytora, Warszawa oferuje szeroki wybór nauczycieli prywatnych.

Trzeba koniecznie powiedzieć o roli chemii w branży medycznej. Pracownicy medyczni zajmują się wyrobieniem nowych leków dla pokonania chorób. Oni się tym zajmują na podstawie wcześniejszej wiedzy oraz nowych możliwości połączenia syntezy. Farmakologia jako szczególny rozdział chemii stała się nieodłączną częścią leczenia chorób.

Dość ważną rolę chemia odgrywa w życiu społeczeństwa. Odkrycia nowych materiałów łączonych, budowlanych oraz nowych paliw umożliwia tworzenie bardziej skutecznych usługowych mechanizmów.

Zjawiska chemiczne w przyrodzie

Zjawiska chemiczne w środowisku naturalnym można spotkać gdziekolwiek. Na przykład, pocięte jabłko na miejscu cięcia z czasem staje się ciemniejsze. Odkrycia w laboratoriach stopniowo mają praktyczne użycie. To się odbywa dzięki utlenianiu substancji, które zawiera jabłko pod wpływem powietrza. Palenie gazu jest jeszcze jednym często spotykanym wariantem. Metan zawarty w gazie ziemnym pali się i tworzy dwutlenek węgla oraz parę wodną.

Znaczenie procesów chemicznych można nawet spostrzegać na przykładzie ciała człowieka. Jedzenie rozszczepia się z dostaniem energii na prostsze substancje dla dalszych czynności życiowych.

Najlepszym przykładem jest fotosynteza roślin. Za pomocą tylko słońca oraz dwutlenku węgla tworzą się bardziej skomplikowane za budową substancje roślinne. To mogą być spirytus albo cukier.

Jak nauczyć się chemii. Kilka korzystnych rad.

Ciekawa chemia: fakty o zjawiskach chemicznych

Jeden z rozdziałów można określić jako „ciekawa chemia”. W nim są podane zjawiska, z którymi człowiek nie ma do czynienia w życiu codziennym.

Jeżeli zadać na ulice pytanie: „Czy pali się woda?”, ludzie prawdopodobnie odpowiedzą, że nie. Faktycznie to nie jest tak. We florze woda się pali i nawet bardzo mocno.

Wśród wszystkich metalów istnieje ciekawy gal. W życiu codziennym żelazo trzeba podgrzewać do wysokich temperatur. Gal, natomiast, wystarczy położyć na dłoń. Pod wpływem ludzkiego ciepła on przekształci się w kałużę.

Pomocnikiem w wynalazku jodu kiedyś została kocica. W 1811 roku w laboratorium francuskiego naukowcy w branży chemii ona przypadkowo przewróciła puszkę z kwasem siarkowym na suszone algi. W konsekwencji pojawił się fioletowy gaz. Na podstawie tego odkryli nowy element chemiczny.

Takich osobliwości uczy chemia. One są we wszystkich rozdziałach tej dziedziny.

Po co uczyć się chemii?

Chemia odgrywa ważną rolę w życiu współczesnego społeczeństwa. Nie chodzi wyłącznie o osiągnięcia w nauce oraz technice, ale również o zachowanie bezpieczeństwa. Znajomość praw chemicznych pomaga całkowicie środowisko oraz zjawiska w nim.

W przypadku właściwego podejścia do nauki ona nie będzie torturą, tylko interesującą działalnością. Przy tym należy przepracowywać wszystko do końca i precyzować nieznane rzeczy.

Jeżeli zajęć w szkole nie będzie wystarczająco, można się zwrócić do korepetytora dla dodatkowego przygotowania. W taki sposób można osiągnąć pożądane sukcesy.
Oceń wiadomość